เรื่องเด่น

อ่านต่อทั้งหมด

MTODAY

นิตยสาร MTODAY ฉบับที่ 62 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สัญญาณแห่งความขัดแย้งเริ่มแรง ปฏิกริยาของกลุ่มต่อต้านอิสลามเริ่มกระจ่างชัดขึ้น จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม กลุ่มนี้ได้กระจายตัวในทุกภาคของประเทศ อาจจะเริ่มจากพระถูกลูกหลงระเบิดในภาคใต้ แล้วค่อยๆ ก่อตัว กระแสอิสลามยึดประเทศค่อยๆ ซึมลึกเข้าไปในหมู่คนพุทธ แม้ไม่คิดอะไร แต่ข้อความที่ส่งตามไลน์ยิ่งชวนให้สงสัย คนที่เคยคบหาสมาคมกัน อาจจะมองแปลกๆ ไปบ้าง
MTODAY VAREITY ฉบับที่ 61 ประจำเดือนมกราคม 2560
อุทกภัย, วาตภัย ที่เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อปี 2559-2560 ต่อเนื่องยาวนานและรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ นำไปสู่ความเสียหาย ความสูญเสียอย่างประเมินค่าไม่ได้ แต่อีกด้านหนึ่งได้เกิดเมล็ดพันธุ์แห่งมนุษยธรรม ผลิบานไปทั่ว รวมทั้ง “หนุ่มสาวมุสลิม” ที่ออกมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำอย่างไรให้ “ความดีงาม” เหล่านี้ ดำรงอยู่อย่างถาวร
อ่านข่าวทั้งหมด

เครือข่ายเพื่อนบ้าน

มาเลเซียอินโดนีเซียอินโดจีนอเมริกายุโรปออสเตรเลียตะวันออกกลางสากล
ข้อมูลทั้งหมด