เรื่องเด่น

อ่านต่อทั้งหมด

MTODAY

นิตยสาร MTODAY ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 ประจำเดือนตุลาคม 2559
เปลี่ยนความเศร้า เป็นพลังสร้างสรรค์ คนไทยในยามนี้มีความรู้สึกเดียวกันแม้จะทำใจล่วงหน้าไว้บ้างแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาก็แทบใจสลายไม่มีการสูญเสียใด ที่รุนแรงมากเท่านี้อีกแล้ว ในชั่วชีวิตคนไทยที่เกิดในสมัยของรัชกาลที่ 9 ที่ตั้งแต่เด็กเห็นภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บุกป่าฝ่าดง ด้วยเสโทที่หลั่งรินวันแล้ว วันเล่าไม่เคยหยุดหย่อน ไม่มีอาการเหนื่อยล้า มีแต่ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
นิตยสาร MTODAY ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนกันยายน 2559
ฮัจย์ คุณธรรม การทำฮัจย์ เป็นหลักการหนึ่งของอิสลาม บังคับสำหรับคนมีความสามารถ ทั้งในด้านกำลังทรัพย์ ด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งการทำฮัจย์มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยจนถึงที่ซาอูดิอาระเบีย ความสลับซับซ้อนนี่เอง กลายเป็นปัญหา ความไม่สะดวกราบรื่น กลายเป็นช่องของการแสวงหาประโยชน์ของบางกลุ่ม เกิดการเอารัดเอาเปรียบ และความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น เป็นที่มาของการแก้กฎหมายส่งเสริมกิจการฮัจย์ให้กรมการปกครองเข้ามาดูแล ไม่เพียงการย้ายหน่วยงานรับผิดชอบที่มีบุคลากรที่ครอบคลุม แต่ยังรวมถึงการออกกฎระเบียบที่ครอบคลุม ทั้งการส่งเสริม การกำกับดูแล ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะนำไปสู่การทำฮัจย์ที่ราบรื่นและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผู้ประกอบการมีกิจการที่มั่นคง ฮุจยาตมีโอกาสเดินทางไปทำฮัจย์มากขึ้นและมีความสะดวกสบายตามสมควร ฮัจย์เป็นงานบุญที่คนส่งเสริมได้กุศลสูง ทุกฝ่ายจึง ควรช่วยกันให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อประโยชน์ของพี่น้องมุสลิมไทยทุกคน ผลบุญนั้นจะตกอยู่กับคนที่บริสุทธิ์ใจ ด้วยจิตคารวะ บรรณาธิการบริหาร
อ่านข่าวทั้งหมด

เครือข่ายเพื่อนบ้าน

มาเลเซียอินโดนีเซียอินโดจีนอเมริกายุโรปออสเตรเลียตะวันออกกลางสากล
ข้อมูลทั้งหมด