เรื่องเด่น

อ่านต่อทั้งหมด

MTODAY

MTODAY VAREITY ฉบับที่ 61 ประจำเดือนมกราคม 2560
อุทกภัย, วาตภัย ที่เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อปี 2559-2560 ต่อเนื่องยาวนานและรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ นำไปสู่ความเสียหาย ความสูญเสียอย่างประเมินค่าไม่ได้ แต่อีกด้านหนึ่งได้เกิดเมล็ดพันธุ์แห่งมนุษยธรรม ผลิบานไปทั่ว รวมทั้ง “หนุ่มสาวมุสลิม” ที่ออกมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำอย่างไรให้ “ความดีงาม” เหล่านี้ ดำรงอยู่อย่างถาวร
นิตยสาร MTODAY ฉบับที่ 60
2559 สิ้นสุดต้นเหตุแห่งความขัดแย้ง ปี 2559 เป็นปีแห่ง “ความขัดแย้ง” ของสังคมมุสลิมโลก ที่ต่อเนื่องยาวนานมา 4-5 ปี จากต้นเหตุที่กลุ่มพันธมิตรอาหรับ นำโดยซาอูดิอาระเบีย สนับสนุนให้มีกองกำลังติดอาวุธ โค่นล้มรัฐบาล บาซา อัลฮัดซาร แห่งซีเรีย เกิดสงครามต่อเนื่องยาวนานมา 4-5 ปี ชาวซีเรียเสียเสียวิตหลายแสนคน และต้องอพยพออกจากแผ่นดินเกิดอีกหลายล้านคน ไม่นับซากปรักหักพังของตึกรามบ้านช่อง ความรุ่งเรืองแห่งอดีตพังย่อยยับ ไม่รู้อีกกี่ปีจะฟื้นคืนมาได้
อ่านข่าวทั้งหมด

เครือข่ายเพื่อนบ้าน

มาเลเซียอินโดนีเซียอินโดจีนอเมริกายุโรปออสเตรเลียตะวันออกกลางสากล
ข้อมูลทั้งหมด