Bookmark and Share

สัมผัส บรูไนดารุสสลาม ดินแดนแห่งสันติธรรม

สิ่งสำคัญแห่งความสงบสุขของคนบรูไนยังอยู่ที่ “หลักนิติธรรม” อันเป็นหลักสำคัญหลักหนึ่งของการปกครอง แต่หลักนิติธรรมของบรูไนอยู่ภายใต้หลักการของอิสลาม ไม่ใช่ประชาธิปไตย

บรูไน ประทศนี้ เรารู้จักกันดีในเรื่องความร่ำรวยของบรูไนจากปากของใครต่อใคร อาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปเจอกับความร่ำรวยของจริง โดยความอนุเคราะห์ของสายการบินโรแยลบรูไน ที่ร่วมมือกับการท่องเที่ยวมาเลเซีย

มัสยิดประจำรัชกาลปัจจุบัน

ไม่น่าเชื่อว่าคนบรูไนโดยกำเนิดจะเสียภาษีเป็นศูนย์ เรียนก็ฟรี จะเรียนต่อไปถึงไหนๆ ก็ได้ จะไปโรงพยาบาลรักษาทุกโรคก็เสียแค่เหรียญบรูไนเหรียญเดียว อาชญากรรมเป็นศูนย์ จะจอดรถจอดราไว้ที่ไหนยังไงก็ไม่หาย เพราะคนบ้านเขาอิ่มสุข (ถ้าจะทุกข์ก็คงจะเป็นเรื่องของปัจเจก ไม่ได้เกิดจากสังคมหรือการปกครอง) คนบรูไนจะไปอังกฤษหรืออเมริกายังไงก็ไม่ต้องใช้วีซ่า เพราะยังไงๆ เขาก็กลับประเทศเขาอยู่แล้ว เพราะบ้านเขาสุขสบายกว่า สบายจนคนบรูไนทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชนชาติตัวเองอย่างถึงที่สุด ถ้าไม่ได้ไปเห็นกับตา ได้ยินกับหูก็ไม่นึกว่าจะมีประเทศอย่างนี้ในโลก

ผมเรียนว่าความสงบของบรูไนนอกจากจะนั่งทับนอนทับทองคำสีดำที่มีค่ามากมายจนไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ที่ไหนหมด สิ่งสำคัญแห่งความสงบสุขของคนบรูไนยังอยู่ที่ “หลักนิติธรรม” อันเป็นหลักสำคัญหลักหนึ่งของการปกครอง แต่หลักนิติธรรมของบรูไนอยู่ภายใต้หลักการของอิสลาม ไม่ใช่ประชาธิปไตย คอมมิวนิสต์ หรือพุทธ

หลายคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องหลักนิติธรรม หลักนิติธรรมก็ไม่ต่างอะไรกับทศพิธในสมัยโบราณนั่นแหละครับ นิติธรรมหรือทศพิธราชธรรมเขาใช้กับทางการเมืองการปกครอง เป็นจิตในทางศาสนา จิตก็คู่กับวัตถุ แบบนามคู่กับรูปอะไรทำนองนั้น ทั้งสองเป็นสิ่งคู่กัน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่มีอีกสิ่งหนึ่ง นั่นเป็นสัจธรรม

หลักนิติธรรมเป็นเสมือนจิตของการเมือง จิตการเมืองดีการปกครองก็ดี คนที่อยู่ในการปกครองก็สุขสบาย ไม่ต้องมาเดินขบวนให้ถูกยิงเหมือนยิงเป็ดยิงไก่ในทุ่งสังหารแบบบ้านเรา การปกครองโบราณอินเดียจึงให้ความสำคัญแก่พราหมณ์มากกว่ากษัตริย์ เพราะพราหมณ์เป็นจิต เป็นหลักการ กษัตริย์เป็นมือไม้ของจิต คือปกครองไปตามหลักการที่ถูกต้องไม่ทำตามอำเภอใจ แบบไม่ชอบก็ฆ่า มีอำนาจก็แย่งเอา จนบ้านเมืองวุ่นวาย

โฉมหน้าเตียงนอนในห้องพักราคา8แสนต่อคืนของโรงแรมเอ็มไพร์

ด้วยหลักนิติธรรมของอิสลาม อันนำมาซึ่งความสงบสันติของสังคมนี้เอง จึงไม่ต้องแปลกใจว่าพระมหากษัตริย์แห่งบรูไนจะเสด็จไปไหนมาไหนแต่ละทีก็ไม่ต้องมีรถคุ้มกันกันเป็นขบวนยาวเหยียด หรือต้องนั่งรถกันกระสุนแบบนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีบางคนในบ้านเรา ใช้เพียงแต่รถมอเตอร์ไซค์ประดับพระเกียรติยศเพียงคันเดียว เวลาพระองค์ไปละหมาดในมัสยิดประจำพระองค์ในทุกๆ วันศุกร์ (ซึ่งเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในวันอื่นๆ) ก็แทบจะเหมือนกับคนธรรมดาสามัญทั่วไป วันปีใหม่ที่คนอิสลามทุกคนต้องเปิดบ้านให้ใครต่อใครเข้าไปเยี่ยมชมบ้านได้พระองค์ก็ทรงเปิดพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ทุกคนได้เข้าชม ได้เข้าไปสัมผัสมือกับพระองค์ คนไทยหลายรายก็เคยเข้าไปถ่ายรูปกับพระองค์มาแล้วในวันดังกล่าว

ผมเองเป็นพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์ (แม้ว่าจะปฏิบัติตัวไม่สมกับเป็นพุทธแบบคนไทยที่เป็นพุทธแต่ในนามหรือพุทธตามทะเบียนสืบๆ กันมา) แต่ผมในความเป็นพุทธของผม ผมก็ชื่นชมความเป็นอิสลามและความเป็นคริสต์แท้ เพราะศาสนาคือหลักการที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถประยุกต์เอามาใช้ในหลักการปกครอง ทำให้เกิดการปกครองที่เอื้อต่อมนุษย์และสรรพสัตว์ สร้างสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้

หลังจากกระแสประชาธิปไตยมาแรงในช่วง 30-40 ปีก่อน ทำให้การปกครองแบบ Absolute Monachy แบบอิสลามดั้งเดิมสั่นสะเทือนไปพักหนึ่งตามกระแสโลกในเวลานั้น พระราชบิดาขององค์พระมหากษัตริย์ในปัจจุบันต้องทรงสละราชสมบัติเพื่อลดกระแส ขณะเดียวกันกษัตริย์องค์ปัจจุบันก็ประยุกต์ความเป็นอิสลามให้เข้ากับกระแสโลกอย่างกลมกลืน จนทำให้ประเทศบรูไนกลายเป็นประเทศที่ทั้งทันสมัยและผู้คนมีความสุข

ไปพร้อมๆ กัน (ประเทศที่สามารถประยุกต์หลักการของอิสลามให้เข้ากับโลกทุนนิยมได้ดีประเทศหนึ่งในนั้นก็คือมาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เอง)

ผมอยากให้คนไทยได้ไปเยือนบรูไนครับ จะไปดูประเทศไหนก็ขอให้เข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศนั้นๆ ไปพร้อมๆ กับศาสนาของเขา เพราะการเข้าถึงการเมืองการปกครองก็ดี ศาสนาของเขาก็ดี มันเป็นพื้นฐานของการมองประเทศนั้นได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ไปเที่ยวเพื่อการบันเทิงอย่างเดียวเสียเที่ยวครับ ไหนๆ เสียเงินแล้วให้ได้ทั้งความบันเทิงและความรู้ไปด้วย จะไม่ได้กำไรสองต่อหรือครับ! กำไรนั่นแหละที่จะนำเอามาพัฒนาบ้านเมืองด้วยมือของพวกเราเอง

หน้าตาของลิงจมูกยาวตัวเมีย

มาเลเซียเขาสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติของเขาด้วยรถโปรตรอนบ้าง ตึกคู่ที่เคยสูงที่สุดในโลกบ้าง มาเลเซียเขามีพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระมหากษัตริย์เขารวยติดหนึ่งในสองหรือสามของโลก โดมมัสยิดที่ทำด้วยทองคำ ฯลฯ แต่นั่นเป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกที่เขาเอามาให้คนที่ติดเรื่องวัตถุเห็น แต่ความเป็นนิติธรรมหรือรัฐที่กำกับด้วยทศพิธแบบอิสลามที่เขามีอยู่นั้นคนทั่วไปมองได้ยากทั้งๆ ที่มันมีอยู่จริง

ผมอยากให้คนไทยมองเห็นเรื่องยากๆ ครับ เพราะเรื่องง่ายๆ เรามองเห็นได้ด้วยตากันอยู่แล้ว เห็นแล้วก็จะกลับมามองบ้านเราได้ว่าสิ่งที่ทำให้ไทยตีกันเองในทุกวันนี้คืออะไร?

หลังจากไปดูมัสยิดที่โดมทำด้วยทองคำประจำรัชกาลของกษัตริย์องค์ก่อนและองค์ปัจจุบันแล้ว เรายังได้กินอาหารทะเลอร่อยๆ และเที่ยวดูลิงจมูกยาว เป็นลิงประจำถิ่นซึ่งมีแห่งเดียวในโลกบนเกาะบอร์เนียว อยู่ด้านหลังของพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

ลิงพันธุ์นี้เลี้ยงไม่ได้ครับ เลี้ยงแล้วตายหมด เพราะมันมีกระเพาะอาหารที่ไม่เหมือนลิงอื่นทั่วไป กินได้แม้กระทั่งใบไม้ที่มีพิษ ตัวผู้สามารถผสมพันธุ์ได้ทุกเวลาตลอดฤดูกาลผสมพันธุ์ เพราะอวัยวะเพศแข็งตัวอยู่ตลอดเวลา หลังจากฟังคำบรรยายจากผู้รู้ท้องถิ่นแล้ว นอกจากผู้ชายที่จะสนใจลิงจมูกยาวตัวผู้แล้ว ผู้หญิงที่ไปทริปนี้ก็ตื่นเต้นกับความสามารถของลิงตัวผู้ด้วย ดังนั้นเมื่อเจอฝูงลิงจมูกยาวแทนที่ผู้ชายจะตื่นเต้น ผมเห็นผู้หญิงตื่นเต้นกับลิงตัวผู้มากกว่า ผมถ่ายได้รูปลิงตัวผู้เพียงช็อตเดียว เพราะในฮาเร็มนั้นมีแต่ลิงตัวเมียกับลูกๆ ของมันครับ

ขอบคุณการท่องเที่ยวมาเลเซีย ขอบคุณสายการบินโรแยลบรูไน ใครอยากไปบรูไนลองติดต่อ 02-637-5151 หรือที่ Vorakitn@rba.com

จำลอง บุญสอง
posttoday


ความคิดเห็นจากทางบ้าน :

ชอบบรูไนมาก
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

จากคุณ : แนน @ 2011-02-02 11:06:46
ฉันและครอบครัวพายามติดต่อหลายคนแต่โดนหลอกและเจอคนไม่จริงใจ ฉันและครอบครัวต้องการเข้าพบสุลตานบรูในช่วยเราได้ไหม สำเร็จเราจะตอบแทนน้ำใจท่านอย่างน่าพอใจขอให้ช่วยหน่อยเรามีของบางอย่างจะมอบให้สุลตานบรูไนเป็นของสำคัญมากของสิ่งนี้อายุกว่าสองร้อปี ติดต่อฉันได้80 ซ.โต๊ะหนาบ ม.5 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (0862744881,0898751813

จากคุณ : ROZITA HASAN @ 2011-01-18 22:56:14
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

จากคุณ : นานา @ 2010-11-08 20:10:57
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 5503 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 77 + 69 =
ความคิดเห็น :