Bookmark and Share

ศุภชัย ใจสมุทร : ภูมิใจไทยจริงใจแก้ปัญหาภาคใต้


 
พรรคภูมิใจไทย มุ่งมั่นยึดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จับมือกลุ่มสัจจานุภาพ ร่วมทีม ”ศุภชัย ใจสมุทร” หัวหน้าทีมมั่นใจนโยบายแก้ปัญหาชายแดนใต้ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมและปรับโครงสร้างการบริหารใหม่จะช่วยให้พรรคได้รับการตอบรับ

ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 พรรคภูมิใจไทย สามารถแหวกม่านสีฟ้ามาได้ 1 เสียง ได้ สมมติ เบญจลักษณ์ เป็น ส.. จังหวัดปัตตานี ถือเป็นชัยชนะสำคัญที่สามารถปักธงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้สำเร็จ ในการเลือกตั้งทั่วไป 2 กุมภาพันธ์ 2557 การที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้เปิดทางให้พรรคภูมิใจไทย ได้มีโอกาสมากขึ้น แม้ว่าแกนนำกลุ่มวาดะห์จะหลุดจากบ้านเลขที่ 111 และกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยก็ตาม

พรรคภูมิใจไทย ได้ดึงนายแพทย์แวมาหาดี แวดาโอ๊ะ หรือหมอแว นำกลุ่มสัจจานุภาพมาร่วมทีม โดยมี ศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิการพรรค พื้นฐานมุสลิมจากจังหวัดตรัง เป็นหัวหน้าทีมสู้ศึกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดนนโยบายเพื่อคนใน 3 จังหวัดโดยเฉพาะ

นายศุภชัย กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นมุสลิม เป็นคนภาคใต้ เคยเป็นเลขานุการชมรมนักกฎหมายมุสลิม สมัยคุณสมชาย นีละไพจิตรได้ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมภาคใต้ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าไปดูแลโรงเรียนตาดีกา เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นคณะกรรมาธิการทหาร ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนตกผลึก จึงได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมรับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายศุภชัย บอกว่า แนวทางแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผิดพลาดมาตลอดทำให้การแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จ หากภูมิใจไทยได้รับผิดชอบแก้ปัญหาภาคใต้ จะเน้นการแก้ปัญหาในการให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแก้ปัญหาควบคู่กับการปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อให้การทำงานกระชับแก้ปัญหาได้รวดเร็ว

“ภูมิใจไทยให้ความสนใจต่อพื้นที่ 3 จังหวัดนานแล้ว เห็นว่า เป็นพื้นที่ๆที่จะไปร่วมแก้ปัญหา หลายจุดที่รัฐบาลที่ผ่านมาเข้าไปแก้ปัญหา ยังไม่ใช่ ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ที่ผ่านมาพรรคมี ส..อยู่คนเดียว ทำงานได้ระดับหนึ่ง แต่เห็นว่า จะต้องทำงานเป็นทีม 3 จังหวัด เรามีความตั้งใจแก้ปัญหา ทำให้มีสนใจเข้ามาร่วมทำงานเป็นคนรุ่นใหม่ กลุ่มสัจจานุภาพ กลุ่มหมอแวเข้ามาร่วมทำงาน คุยกันว่า มาร่วมกันทำงานการเมือง ไม่ใช่เล่นการเมือง ส่งผู้สมัครแล้วจบ แต่จะทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง” นายศุภชัย กล่าว

รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า การแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอยู่ 2 แนวทาง คือ แก้ปัญหาระยะสั้นและระยะยาว ในระยะยาว โดยในระยะยาว การที่จะทำให้นโยบายบรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องใช้กลไกการเมืองจากส่วนกลาง ที่ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา ความขัดแย้งก็จะลดลง ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านจะดีขึ้น

แนวทางการแก้ปัญหา ความขัดแย้ง ความรุนแรงที่เกิดขึ้น จนมีกระบวนการเจรจา พรรคเห็นด้วยที่จะมีการเจรจา เพราะปัญหาความขัดแย้งจะต้องจบลงด้วยการเจรจา ถ้าได้เป็นรัฐบาลก็จะเจรจาต่อ

“การที่จะทำให้ภาคใต้เกิดสันติสุข ให้ความต้องการของชาวบ้านบรรลุเป้าหมายได้ จะต้องให้ประชาชนในพื้นที่ 3 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา จึงต้องปรับโครงสร้างให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการปกครองในรูปแบบพิเศษ ซึ่งอาจเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อกระจายอำนาจการปกครองให้ชาวบ้านดูแลกันเอง เพราะรูปแบบอย่างศอ.บต. (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)แก้ปัญหาไม่ได้ เพราะการบริหารจัดการจากข้างบนลงข้างล่าง วิธีคิดของพรรคคือให้พื้นที่ได้มีโอกาสตัดสินใจเองมากขึ้น โดยมีการเชื่อมโยงกับรัฐบาลกลาง “ นายศุภชัย กล่าว

หัวหน้าทีมพื้นที่ภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนปัญหาที่ท้าทาย หากทำไม่สำเร็จจะเกิดสมองไหลอย่างมากมาย เพราะในขณะนี้ในพื้นที่ มีบุคลากรที่เป็นปัญญาชนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, และปริญญาเอก จากต่างประเทศจำนวนมาก จะต้องทำให้คนเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ร่วมทำงานพัฒนาแผ่นดินเกิด คือกระบวนการกระจายอำนาจ ให้เขาไม่ละทิ้งพื้นที่

“มหาบัณฑิต ดอกเตอร์จำนวนมากเหล่านี้ พร้อมที่จะไหลไปทำงานที่มาเลเซีย ยังไม่มีแนวทางให้เขาทำงานในพื้นที่ที่ชัดเจน” นายศุภชัย กล่าวและว่า อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือการสร้างสถาบันครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง เพื่อแก้ปัญหาเยาวชน จัดให้มีการสร้างงาน การส่งเสริมสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อรองรับอาเซียน เพราะพื้นที่ภาคใต้ระมีผลกระทบที่แรงมาก

“การศึกษาเป็นสิ่งที่จะต้องส่งเสริมในแนวทางใหม่ ที่ผ่านมา อาจจะมีคนยินดีที่ลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ เชือดแพะฉลองกัน แต่ในอีก 4 ปีต่อมคนที่เข้ามหาวิทยาลัยได้ไม่มีงานทำ เป็นสิ่งที่จะต้องไปปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรใน 8 สาขาอาชีพที่อาเซียนเปิดให้ข้ามพรมแดนไปทำงานได้ โดยจัดทุนการศึกษาส่งเสริมใน 8 สาขาอาชีพ เป็นเรื่องที่จะเข้าไปต่อยอดเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง และจะมีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการเรียนระดับตาดีกา เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความมั่นคงแข็งแรง

การให้ความสำคัญด้านการศึกษาเป็นสิ่งที่ภูมิใจไทยเน้นมาก นโยบายใหญ่ของพรรคจะยกหนี้ให้กับนักศึกษาที่กู้เงินจากกยศ. 36,000 ล้านบาท คนที่จบการศึกษาจะได้มีทำงาหาเงินเลี้ยงชีพสร้างสร้างตัว สร้างครอบครัว ดูแลพ่อแม่ ไม่ต้องพวงกับหนี้ที่ติดตัวอยู่ ที่ผ่านมามีเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนอาศัยเงินกู้ยืมมาเรียนหนังสือจำนวนมาก เราจะปลดหนี้ให้ทั้งหมด

นโยบายในภาพรวมของพรรคที่คนภาคใต้จะได้ประโยชน์มาก คือ นโยบายประกันราคาสินค้าเกษตร ยางพารา ประกันราคา 90 บาท ปาล์ม ประกัน 5 บาทต่อกิโลกรัม มันสำปะหลัง 3 บาทต่อกิโลกรัม และข้างประกันราคา 15,000 บาท ข้าวหอมมะลิ 20,000 บาท

“การประกันราคาจะดีกว่าการจำนำ เพราะเงินจะถึงมือเกษตรกรโดยตรง จากส่วนต่างของราคาสินค้าเกษตร อย่างราคายางพารากิโลกรัมละ 80 บาท ส่วนต่าง 10 บาท จะถูกโอนเข้าบัญชีเกษตรกรทันที รัฐบาลไม่ต้องมายุ่งกับการบริหารจัดการ หาสถานที่เก็บสินค้า และทุกคนได้ประโยชน์ทั้งหมด ไม่ต้องรอเงินนานเหมือนโครงการจำนำ” นายศุภชัย กล่าว

พรรคมีนโยบายส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาระบบการเงิน โดยจะปรับปรุงกฎหมายให้มีสหกรณ์อิสลาม เพิ่มเป็นประเภทที่ 8 เพราะปัจจุบันสหกรณ์อิสลามไม่มีกฎหมายรองรับ แต่มีอะลุ่มอล่วยให้ดำเนินการเท่านั้น ซึ่งสหกรณ์อิสลามปัจจุบันมีจำนวนมาก ซึ่งได้ช่วยให้ชุมชนมีแหล่งเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนาในการดำเนินธุรกิจ

การส่งเสริมด้านอื่นๆ พรรคมีต้องการให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงจะจ่ายเงินเลี้ยงชีพรายละ 3,000 บาท ซึ่งจะได้เฉพาะคนที่ไม่มีรายได้ โดยอาจจะออกกฎหมายเพื่อดูแลคนชราอย่างเป็นระบบ เพราะขณะนี้มีประมาณ 8 ล้านคน อีกไม่กี่ปี ก็จะทะลุ 20 ล้านคน อาจขยายเวลาเกษียณออกไปเป็น 65 ปี มีโรงพยาบาลศูนย์สำหรับผู้สูงอายุกระจายในระดับจังหวัด ศูนย์การออกกำลังกาย เป็นต้น นอกจกนี้ ยังต้องการ ยกระดับอสม. เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยกระดับ อพปร. หรือบัณฑิตอาสา เป็นต้น

เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ที่นำเสนอเพื่อหวังครองใจคนมุสลิมและคน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายชื่อผู้สมัคร ส..พรรคภูมิใจไทย

. ปัตตานี

          เขตเลือกตั้งที่ 2
         
         
นายอรุณ เบ็ญจลักษณ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 6

          เขตเลือกตั้งที่ 3
         
นายนิมุคตาร์ วาบา พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 6
         

          เขตเลือกตั้งที่ 4
         
นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 6
         
 
.ยะลา 
         
 
เขตเลือกตั้งที่ 1
         
นายนิรันดร์ วายา พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 6
         

          .นราธิวาส
         
 
เขตเลือกตั้งที่ 1
         
นพ.แวมาฮาดี แวดาโอะ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข  6

                   เขตเลือกตั้งที่ 3
         
นายยูโซ๊ะ แวยูโซ๊ะ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 6
         

          เขตเลือกตั้งที่ 4
         
นายโตโมนี ดารายีสาฮอ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 6
         


ข้อมูลMTODAY ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 955 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 58 + 72 =
ความคิดเห็น :