Bookmark and Share

ปอเนาะบ้านตาลก้าวสู่อาเซียน มาเลย์ดึงช่วยสร้างสังคมปอเนาะใหม่

 

 

 


“ปอเนาะบ้านตาล”ได้รับการยอมรับระดับอาเซียน มาเลเซียเลือกเข้าร่วมระดมความเห็นเพื่อพัฒนาปอเนาะในภูมิภาค ดร.สุรินทร์ ระบุ ปอเนาะจะต้องปรับตัวเพื่อสร้างบุคคลมุสลิม ที่มีความรู้ด้านศาสนาและมีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาประทีปศาสน์ ผู้บริหารโรงเรียนประทีปศาสน์(ปอเนาะบ้านตาล) เปิดเผยว่า  ปอเนาะบ้านตาล ได้รับเลือกจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและส่งส่งเสริมสถาบันปอเนอะแห่งมาเลเซีย ซึ่งก่อตั้งโดยนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัก ให้เดินทางไปร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาปอเนาะเป็นอาเซียน ในระหว่างวันที่ 23-24 เมษายนนี้ ที่อะลอสตาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

“บ้านตาลได้รับการเลือกจากมูลนิธิของดร.นาจิบ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเพียงแห่งเดียว และมีอีกแห่งเป็นตัวแทนจากชวาตะวันออก เป็นปอเนาะที่ทันสมัยของอินโดนีเชีย โดยทางนายกญราจิบ ได้ส่งอดีตรัฐมนตรีช่วยประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดาโต๊ะ ดร.มาชิเตาะ อิบรอฮิม (Mashitoh Ibrohim) ประธานมูลนิธิฯ กับคณะ มาสังเกตการณ์ บันทึกสัมภาษณ์ มามา คณะผู้บิหารของโรงเรียน และร่วมพิธิมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนของโรงเรียนในระดับม.6 และม. 3 เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา”ดร.สุรินทร์ กล่าว

โรงเรียนประทีปศาสน์ก่อตั้งเมื่อปี 2478  โดยฮัจยียะโกบ พิศสุวรรณ สอนด้านศาสนาก่อนจะพัฒนาสอนสอนศาสนาคู่กับสายสามัญ ในระดับประถามศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และสอนในระดับอาชีวะ ตั้งอยู่ที่  ม.6 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปัจจุบัน มีนักเรียนประมาณ 1,400 คน ส่วนใหญ่พักอยู่ในหอพักของโรงเรียนที่มีจำนวน 4 อาคาร ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนจบการศึกษาในระดับ ม.3 ม. 6 และ ปวช. จำนวน 400 คน โดยดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร เมื่อวันที 18 มีนาคม

ดร.สุรินทร์ กล่าวว่า นับเป็นความสำเร็จของโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจากมาเลเซียให้เดินทางไปร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาปอเนาะ  โดยในงานดังกล่าว ดร.นาจิบ ราซัก นายกฯของมาเลเซีย จะมาเปิดการสัมมนา มุขมนตรีของรัฐเคดะห์ บุตรชายของดร.มหาเดร์ มูฮัมหมัด กล่าวตอนรับ และตนเป็นหนึ่งในองค์ปาฐก จะอภิปรายในบทบาทและสิ่งท้าทายที่สถาบันปอเนาะจะต้องเผชิญ

ดร.สุรินทร์ กล่าวว่า ความสำคัญของปอเนาะในปัจจุบัน คือ ทางเลือกอันหนึ่งที่สำคัญโดยเฉพาะสำหรับประชาคมมุสลิมในภูมิภาคอาเซียนที่ต้องการสร้างบุคลิกภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็งทางด้านศีลธรรม จริยธรรม และค่านิยมแบบอิสลามและมีความแข็งแกร่งด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีที่จะต้องออกไปแข่งขันกับโลกภายนอก และครึ่งหนึ่งของอาเซียนเป็นมุสลิม เราจะต้องเข้าสู่การะบวนการเปลี่ยนแปลง จึงจะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเข้าสู่การแข่งขันอย่างรีบเร่ง ต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนว่า มุสลิมจะยืนอยู่ตางไหน ซึ่งในการสัมมนาจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างผู้บริหารปอเนาะของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพราะเราก็อยากรู้ว่า เขาทำอย่างไร และเขาก็อยากจะรู้เราเหมือนกัน

บรรยากาศการรับประกาศนียบัตรdatoh mashitoh เข้าร่วมสังเกตุการณ์และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณให้โอวาทนักเรียน Dr.Surin Pitsuwan

บรรดาผู้ัทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

 

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 2267 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 90 + 67 =
ความคิดเห็น :