Bookmark and Share

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ มอบซากาตเด็กยากจน-กำพร้า

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้มอบซากาตให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน เด็กกำพร้า อนาถา เป็นปรพจำทุปี ในปีนี้ (2557) ได้จัดมอบซากาตเป็นทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม จำนวน 569 ทุน ทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ชาย ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี จำนวนทุนมอบตามชั้นปีที่เรียน โดยชั้นอนุบาลมอบทุนละ 2,000 บาท ในขณะที่ในระดับปริญญาตรีมอบทุนให้เรียนจนจบการศึกษา ประมาณ 75,000 บาท โดยการมอบทุนในครั้งนี้ มีดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานมูลนิธิฯเป็นประธานการมอบ มีกรรมการมูลนิธิฯและผู้มีเกียรติเข้าร่วมมอบทุนอย่างพร้อมเพรียง

 


เด็กนักเรียนโชว์ทุนการศึกษาที่ได้รับ


บรรยากาศการมอบซากาต

ประธานฝ่ายจัดหาทุน

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 911 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 90 + 41 =
ความคิดเห็น :