Bookmark and Share

พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศกฎอัยการศึก ยุบศอ.รส.ทุกฝ่ายยุติการเคลื่อนไหว


ทบ.ออกประกาศฉบับที่ 2/2557 ตั้ง กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.)ให้ ผบ.ทบ.เป็นผู้อำนวยการ สั่งยุบ ศอ.รส. ดึงกำลังตำรวจ-ทหาร 3 เหล่าทัพ-มหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ส่งมอบกำลังในอัตราขึ้นแก่การควบคุมของ กอ.รส.
หลังกลางดึกที่ผ่านมากองทัพบกได้ออกประกาศฉบับที่ 1/2557 ใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ต่อมาได้มีการออกประกาศฉบับที่ 2/2557 เรื่องการจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ขึ้นมาลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก
ประกาศฉบับดังกล่าวอ้างอำนาจตามมาตรา 2 และมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ดำเนินการดังนี้ คือ หนึ่ง ให้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) โดยมี ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ผอ.รส.)
สองให้ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 28 เม.ย. 2557 ให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 03.00น. และให้กำลังของหน่วยต่างๆ ตามโครงสร้างการจัดของ ศอ.รส. (เว้น กำลังของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ) เคลื่อนย้ายกลับที่ตั้ง เพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามปกติของแต่ละหน่วย
นอกจากนี้ตามคำสั่งข้อ 2.2 ของประกาศฉบับที่ 2/2557 ยังระบุด้วยว่า ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทั้งตำรวจและทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ รวมถึงกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบกำลังในอัตราให้ขึ้นควบคุมทางยุทธการแก่ กอ.รส. ทั้งหมดอีกด้วย

ภายหลังการประกาศกฎอัยการศึก ทหารได้เข้าควบคุมศอ.รส.ที่สโมรสรตำรวจ และเข้าควบคุมสถานีโทรทัศน์ทุกแห่ง รวมทั้ง ปิดเส้นทางบางเส้นทางเข้ากรุงเทพฯ อาทิ เส้นทางขึ้นทางด่วนบางนา เส้นทางวงแหวนตะวันออก ราชดำริ และเข้าพื้นที่การชุมนุมที่ถนนอักษะด้วย


บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 966 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 24 + 12 =
ความคิดเห็น :