Bookmark and Share

สัมมนาอลอสตาร์ กับโมเดลพัฒนาปอเนาะ มาเลย์-ไทย-อินโด


ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ กลายเป็นโมเดล ที่มาเลเซีย นำไปสร้างกระแสเพื่อให้คนมาเลย์ในรัฐทางตอนเหนือ ได้เห็นว่า เด็กปอเนาะ สามารถเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการพัฒนาเยาวชนปอเนาะของรัฐบาลนายิ๊บ

ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 23-24 เมษายนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับเชิญไปกับคณะของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เดินทางไปอลอสตาร์ รัฐเคดาห์ ของมาเลเซีย ในงานสัมมนา “PUNDOK MALAYSIA 12014 “เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลมาเลเซียหันมาให้ความสนใจการพัฒนาบุคลากรในปอเนาะ ซึ่งดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็น 1 ในองค์ปาฐก ในงานด้วยคนหนึ่ง

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เติบโตในปอเนาะบ้านตาล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนจบระดับปริญญาเอก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและเป็นเลขาธิการอาเซียน จึงกลายเป็นตัวเลือกสำคัญที่ทางมาเลย์ต้องการนำมาเป็นตัวอย่างของการพัฒนาปอเนาะ ดร.สุรินทร์ เล่าให้คณะฟังว่า นายกฯ นายิ๊บ ราซัก ต้องการให้ดร.สุรินทร์ มางานนี้ให้ได้ มอบหมายให้ดาโต๊ะ มาชีเตาะ อิบรอฮีม ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาปอเนาะแห่งมาเลเซีย เป็นคนเชิญดร.สุรินทร์ ไม่เชิญในนามรัฐบาลเพราะดร.สุรินทร์ เป็นฝ่ายค้าน  ซึ่งดาโต๊ะมาชิเตาะ ได้เดินทางมาที่ปอเนาะบ้านตาลเมื่อ 2 เดือนก่อน เพื่อมาศึกษาการเรียนการสอนด้วยตนเอง

ดร.มาชิเตาะนั้น อดีตเคยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จบการศึกษาจากอียิปต์ เป็นคนเก่งทีเดียว มีภูมิความรู้และทำงานคล่องแคล่วทีเดียว การพูดจาบนเวทีของเธอฉะฉาน แทบไร้ข้อผิดพลาด มีเนื้อหาตรงประเด็นและถ้อยคำกินทีเดียว

คณะที่ติดตามดร.สุรินทร์ ไปอลอสตาร์(อ่านว่า อะ-ลอ-สะ-ตา)คราวนี้ มีผู้เขียน คุณโยธิน ย๊ะโก๊บ ผู้จัดรายการวิทยุมุสลิมชื่อดัง คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ ผู้จัดการสถาบันมาตรฐานฮาลาล   ทีมงานของ ยาตีมทีวี น้องๆจากนิตยสารHalallife และFamilylife  รวม 9 ชีวิต ออกจากสนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินนกแอร์ ตั้งแต่ไก่โห่ 6 โมงเช้า ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ 7 โมงกว่า จากนั้นจึงเดินทางไปยังด่านจังโหลน หรือด่านนอกเพื่อข้ามแดนไปยังอลอสตาร์ที่อยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ 60-70 กิโลเมตร

ในการเดินทางข้ามแดนไปมาเลเซียได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอนุมัติ อาหมัด ส.ว.สงขลา หมาดๆ ที่ส่งรถมาบริการ 2 คันพร้อมคนขับรถ และอำนวยความสะดวกในหลายเรื่อง รวมทั้งจ่ายค่าอาหารของคณะในบางมื้อ ทริปนี้จึงมีเรื่องแปลกๆ คือ มีคนขับรถ(คนของคุณอนุมัติ)จ่ายค่าอาหาร

คุณอนุมัติ อาหมัด เป็นคนสะเดาโดยกำเนิด เป็นคนสะเดาคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งในระดับชาติ และเป็นมุสลิมปาทานคนแรกที่ได้เป็น ส.ว. โดยได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนมากที่สุดของภาคใต้ทีเดียว เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางแห่งประเทศไทย(กอท.) นับเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการประสานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียมากทีเดียว นับเป็นบุคคลคุณภาพของสังคมมุสลิมอีกคนหนึ่ง ซึ่งจะมีบทบาทโดดเด่นจากนี้ไป

ก่อนข้ามด่านจังโหลน คณะได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสำนักขาม เลี้ยงน้ำชาตอนเช้า และอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน มาเลเซียทางตอนเหนือ เคดาห์ กลันตัน ตรังกานู มีความเป็นมาเลย์สูง มีฐานะยากจนกว่าคนในรัฐทางตอนใต้ และอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคฝ่ายค้านมายาวนานทีเดียว

คณะต้องเดินทางไปยังสถานที่สัมมนา ในเวลา 11.00 น. หรือ 10.00 น.ของประเทศไทย เพื่อให้ทันการปาฐกถาของ .........บุตรชาย ของดร.มหาเดย์ มูฮัมหมัด ซึ่งเป็นมุขมนตรีของรัฐเคดาห์ การปกครองของมาเลเซียมีการกระจายอำนาจมากกว่าประเทศไทย ให้การยอมรับอำนาจของท้องถิ่นมาก ในระดับท้องถิ่นมีมุขมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้บริหารสูงสุด ถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทย ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดควบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีเดียว ขณะเดียวกัน ประมุขของรัฐ หรือราชาธิบดี ที่สืบทอดมายาวนานก็ยังดำรงตำแหน่งอยู่ และหมุนเวียนกันเป็นประมุขของประเทศ แตกต่างจากประเทศไทยที่ได้ยกเลิกตำแหน่งประมุขที่เคยมีในภาคเหนือและภาคใต้ จนนำไปสู่ปัญหาหลายประการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

คณะของเราไปถึงทันเวลาพอดี เป็นช่วงเวลาที่ ดาโต๊ะมาชิเตาะกำลังกล่าวรายงาน จากนั้น เป็นการปาฐกถาของมุขมนตรี ของเคดาห์ คำพูดของ........     จับใจทีเดียว ฉายให้เห็นความสำคัญของ ชาติพันธุ์มลายู ความสำคัญของสถาบันปอเนาะที่ดำรงอยู่มายาวนานนับพันปี โต๊ะครูในอดีตมีความรู้ความสามารถ สามารถเขียนตำราอิสลามเป็นภาษาอาหรับ ภาษามลายู เป็นสถาบันที่ได้สร้างบรรดาอูลามะห์มายาวนานจวบจนปัจจุบัน และยังได้แสดงความเป็นห่างว่า การพัฒนาปอเนาะ หากมุ่งเน้นสายสามัญมากจนเกินไป อาจจะเป็นการทำลายอัตลักษณ์เดิม และเป็นการทำลายกระบวนการสร้างอูลามะห์ ได้เสนอให้มีการพัฒนาอย่างผสมผสานระหว่างของเดิมกับการเสริมความรู้ด้านอื่นเข้าไป

จบแล้วจึงพักรับประทานอาหาร ซึ่งดร.สุรินทร์ ถูกกำหนดให้นั่งโต๊ะเดียวกับ มุขมนตรีแห่งเคดาห์ การเจอกับบุคคลสำคัญ เวลาบนโต๊ะอาหาร หรือเวลาเพียง 2-3 นาทีนับว่า สำคัญมากในทางการทูต ดร.สุรินทร์ จะหาจังหวะเวลาเหล่านี้ ในการพูดคุยนำเสนอข้อมูลต่อสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะการพบกับนายกฯนายิ๊บ ในวันถัดมา

ดร.สุรินทร์ มีคิวขึ้นพูดในวันต่อมา เวลาในช่วงบ่ายของพวกเราจึงถูกใช้ไปกับการเยี่ยมชมเมืองอลอสตาร์ ที่กำลังมีตึกใหญ่ๆเกิดขึ้นพอสมควร ทุ่งนาหลายแห่งกลายเป็นตึก ในขณะที่บ้านเรือนเก่าๆ ยังคงสภาพเดิม รวมทั้งการคงตึกและสถานที่สำคัญของเมืองไว้เป็นแลนด์มาร์ก ซึ่งเป็นจุดเด่นของเมืองในมาเลเซีย ที่มีการรักษาอาคารรวมถึงวังเก่าๆเอาไว้ ส่วนตึกใหม่ๆก็จะถูกกำหนดให้สร้างอีกพื้นที่หนึ่ง ที่สำคัญต้นไม้ขนาดใหญ่ได้รับการรักษาดูแลเป็นอย่างดี หลายต้นมีขนาดใหญ่หลายคนโอบทีเดียว

ในตอนกลางคืน ดร.สุรินทร์ ต้องให้สัมภาษณ์ทีวีของอินโดนีเชีย และหนังสือพิมพ์นิวสเตรทไทม์ของมาเลเซีย ใช้เวลานาน 2 ชั่วโมง การเป็นคนสำคัญหาความเป็นตัวของตัวเองได้ยากอย่างนี้หละ ผู้สื่อข่าวอย่างผมก็ต้องเกาะติดสถานการณ์เพื่อเก็บข้อมูลอบู่ไม่ห่างเช่นกัน แผนการที่จะไปหาน้ำชาดื่มและชมเมืองในยามค่ำคืน แต่คนที่มีประสบการณ์บอกว่า ในเมืองตอนกลางไม่มีอะไร

เช้าอีกวันลงมาจากห้องพัก ตะลึงกับลุกใหม่ดร.สุรินทร์ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน จากอดีตเลขาธิการอาเซียนกลายเป็นโต๊ะครูเต็มตัวเลยทีเดียว ดูภาพเอาก็แล้วกัน ดร.สุรินทร์ เล่าว่า ดาโต๊ะมาชิโต๊ะ ได้ล้อบบี้ให้ใช่ชุดปอเนาะต้องฝึกพันซอรบั่นอยู่นานทีเดียว

ดร.สุรินทร์ ขึ้นเวทีพร้อมกับ  เจ้าของปอเนาะจากอินโดนีเชีย ที่มีนักเรียนปอเนาะ มากกว่า 10,000 คน ส่วนอีกคน เป็นอาจารย์มาเลย์ ประจำอ๊อกฟอร์ด เป็นคนหนุ่มที่มีลีลาการพูดที่ดุดัน สนุกสนาน ลีลาไม่ต้องพูดถึง สะใจจริงๆ มุขมนตรีแห่งรัฐเคดาห์ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาปอเนาะให้เป็นโมเดิร์นปอเนาะ ทั้งรูปลักษณ์และวิชาการ ขณะที่ดร.สุรินทร์ นำเสนอโมเดลของอ๊อกฟอร์ด ที่ได้เปรียบเหมือนปอเนาะ ที่มีการเรียนการสอนของศาสนาคริสต์นิกายต่างๆและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา ซึ่งปอเนาะจะต้องพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้รองรับการแข่งขันให้ได้ มุ่งเน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีให้มากขึ้น และนำเสนอแนวทาง 2 สายธารคือ การเรียนรู้ด้านศาสนาและด้านสามัญให้โดดเด่นไม่แพ้กัน จะทำให้ปอเนาะสามารถพัฒนาบุคคลากรเข้าสู่การแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาปอเนาะที่ถูกเสนอจากดร.สุรินทร์ และอีก 2 ท่านได้รับการขานรับจากดาโต๊ะ มาชิเตาะ และนายกฯ นายิ๊บ ราซัก ของมาเลเซีย ที่เดินทางมาปิดการสัมมนาปอเนาะมาเลเซีย 2014 โดยจะเพิ่มการเรียนการสอนด้านคณิตสาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนยี  นายกฯนายิ๊บ ได้แจกทุนการศึกษานักเรียนปอเนาะให้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยจำนวน 100 ทุนและให้การสนับสนุนด้านการเงินและความสะดวกต่างๆในการพัฒนาปอเนาะ โดยให้มูลนิลนิธิเพื่อการพัฒนาปอเนาะแห่งมาเลเซีย เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ

สิ่งที่ ดาโต๊ะ มาชิเตาะ และนายกฯ นายิ๊บ ยกตัวอย่างหลายครั้งบนเวที คือ ความสำเร็จของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ที่เป็นเด้กปอเนาะ ลูกหลานปอเนาะที่ประสบความสำเร็จในการเรียน และในการทำงาน จบปริญญาเอกจากฮาร์วาร์ด และเป็นเลขาธิการอาเซียน ง เป็นปลุกกระแสให้เยาวชนให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ แม้จะไม่สำเร็จทั้งหมด แต่สำเร็จซักส่วนหนึ่ง ก็ถือว่า ประสบความสำเร็จแล้ว

ดร.สุรินทร์ มาเล่าให้ฟังภายหลังว่า 3 รัฐทาวตอนเหนือของมาเลย์ที่อยู่ติดกับประเทศไทย เคดาห์ กลันตัน ตรังกานู เป็นรัฐที่คนมุสลิม มีแบบแผนตามจารีตเดิมหรืออนุรักษ์นิยมสูง แตกต่างจากคนทางตอนใต้ที่ได้ปรับตัวไปสู่ความทันสมัย จนคนทางเหนือบอกว่า ก้าวเร็วจนเกินไป ปัญหาของคนใน 3 รัฐคือ คนนิยมเรียนปอเนาะและจบออกไปไม่มีงานทำ การเร่งพัฒนาปอเนาะ จึงเป็นการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาการเมืองของมาเลย์ด้วย เพราะรัฐทางตอนเหนือคนยังมีฐานะไม่ดีเมื่อเทียบกับคนทางตอนใต้ และอยู่ในอิทธิพลของพรรคฝ่ายค้าน

การเดินทางไปเคดาห์ดร.สุรินทร์ในคราวนี้ จึงได้เรียนรู้เพื่อนบ้านได้อย่างลึกซึ้งทีเดียว

จากคอลัมน์ ....เรื่องเล่าระหว่างทาง ...โดยนายอับดลฆอนี
จากนิตยสาร MTODAYvariety ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557

|
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1615 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 27 + 12 =
ความคิดเห็น :