Bookmark and Share

โรคมือเท้า ปาก ระบาดกรุงเทพฯ พบ 50 คนโรงเรียนเด็กเล็กย่านประเวศในเอกสาร ลงวันที่ 17 มิถุนายน ของศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งย่านประเวศที่ทำถึงผู้ปกครอง ระบุว่า ได้เกิดการระบาดของของโรคมือเท้าปากกับนักเรียนของโรงเรียน โดยตรวจพบจำนวน 50 คน เพื่อคสามปลอดภัยของนักเรียน และลดการแ พร่ระบาดขงโรค จึงขอปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 18-30 มิถุนายน

สำหรับโรคมือ เท้า ปาก ระบาดในหลายประเทศ โดยเฉพาะเอเชีย แปซิฟิก เช่น จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา เวียดนาม และไทย ซึ่งแนวโน้มการเกิดโรครุนแรง และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในรายที่ติดเชื้อไวรัสเอนเตอโร 71 อาจมีอาการรุนแรงทางสมองจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคมือ เท้า ปาก ได้ เช่น ไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71 ไวรัสคอกซากี เอ ไวรัสคอกซากี บี และไวรัสเอสโฆ เป็นต้นบทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1038 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 80 + 32 =
ความคิดเห็น :