Bookmark and Share

ผลักดันวันอีดเป็นวันหยุดแห่งชาติ


ดร.อิศรา ศานติศาสน์ (ภาพ thealami.com)

ศูนย์สุขภาวะมุสลิม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสานจุฬาราชมนตรี ผลักดันให้วันอีด อีดิลฟิตรี เป็นวันหยุดแห่งชาติ ประสานคริสต์-จีน ให้วันคริสต์มาส วันตรุษจีน เป็นวันหยุดด้วย

ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภวะมุสลิม (ศสม.) จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ที่ประชุมศสม.เห็นชอบที่จะผลักดันให้อีด อีดิลฟิตรี และวันอีดอีดิ้ล อัฎฮา วันสำคัญของศาสนาอิสลาม 2 วัน เป็นวันหยุดประจำปีเพื่อให้มุสลิมในประเทศได้ปฏิบัติศาสนากิจในเรื่องในวันสำคัญ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง ซึ่งคลังสมองของศสม. ประกอบด้วย ดร.สมชาย วิรุฬหผล อาจารย์เสาวนีย์ จิตต์หมวด นายแพทย์สวัสดิ์  ได้ลงนามในหนังสือยื่นต่อจุฬาราชมนตรี เพื่อเป็นตัวแทนผลักดัน 
นอกจากนี้ ได้ประสานกันคริสตศานิกชน และคนไทยเชื้อสายจีน ร่วมกันผลักดันให้วันคริสต์มาส และวันตรุษ เป็นวันหยุดประจำปีด้วย เพื่อให้ความสำคัญกับทุกศาสนิกที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ทั้งใน การกำหนดให้วันสำคัญของศาสนาอิสลามและวันตรุษจีน เป็นวันหยุดเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่มุสลิมพื้นที่อื่น ไม่ถือเป็นวันหยุด เมื่อถือวันสำคัญทุกคนต้องลางาน ลาเรียน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ การผลักดันให้เป็นวันหยุดแห่งชาติจะทำให้มุสลิมมีความสะดวกมากขึ้น จะเห็นว่า ประเทศไทยได้กำหนดให้วันสำคัญของพุทธศาสนา เป็นวันหยุดจำนวนหลายวัน อาทิ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เป็นวันหยุดราชการ เปรียบเทียบกับในมาเลเซีย ได้กำหนดให้วันมาฆบูชา เป็นวันหยุดราชการ แม้จะมีคนพุทธในประเทศเพียง 30,000 คน  โดยให้เหตุผลว่า เป็นการให้เกียรติวันสำคัญของศาสนาพุทธ

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1055 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 18 + 52 =
ความคิดเห็น :