Bookmark and Share

อาศิส ถอนตัวจากสนช. หลังมีข่าวอาจขาดคุณสมบัติเป็นจุฬาฯ


ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยมีชื่อนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี รวมอยู่ด้วยนั้น อาจมีปัญหากรดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีของนายอาศิสเนื่องจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติถึงคุณสมบัติของจุฬาราชมนตรีว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างไรบ้าง ซึ่งมาตรา 7 (10) ระบุว่าจุฬาราชมนตรีต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ดังนั้น หากนายอาศิสจะดำรงตำแหน่งสมาชิก สนช.คงจำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งจุฬาราชมนตรี

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเย็นของวันที่ 1 สิงหาคม มีรายงานว่า นายอาศิส ได้ทำหนังสือถึงประธานคสช. ขอถอนตัวจากตำแหน่ง สนช. โดยให้เหตุผลว่า เป็นจุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นผู้นำศาสนาสูงสุด ไม่เหมาะที่จะเป็น สนช.
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 2049 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 22 + 32 =
ความคิดเห็น :