Bookmark and Share

เมาลิดกลาง 1436 เชิดชูบีมูฮัมหมัด ผู้วางรากฐานวิทยาศาสตร๋โลก

 


งานเมาลิดแห่งประเทศไทย 1436 ยกฐานะของศาสนทูตมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ขึ้นมาต่อสู้กับขบวนการหมิ่น ด้วยการนำ “อัจริยะภาพ”ความเป็นผู้นำในทุกด้านมาถ่ายทอด เน้นการเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์ในรุ่นต่อมาประดิษฐ์คิดค้นจนเกิดผลงานอันโดดเด่น

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำฮ.ศ.1436 ณ ศูนย์บริหารกิจการอิสลามเฉลิมพระเกียรติ คลอง 9 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 สำหรับงานเมาลิดกลางฯจะจัดระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2558 เป็นโอกาสดีที่พี่น้องมุสลิมชาวไทยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและแสดงความจงรักภักดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นองค์อัครศาสนูปถัมป์ภก โดยคณะผู้จัดงานที่มี ดร.วินัย ดะห์ลัน รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดงาน โดยเน้นนำเสนอพระอัจริยภาพของนบีมูฮัมหมัด ซอลลอลลอฮ์อะลัยฮิวาซอลลัม ด้านการวิทยาศาสตร์และฮาลาลมาเผยแพร่

“งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เป็นงานสำคัญระดับชาติของมุสลิมในประเทศไทยและเพื่อสื่อถึงเจตนารมณ์อันสำคัญ รำลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐและน้อมนำคำสอน จริยวัตรของนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.)ทางด้านวิทยาศาสตรฺ เทคโนโลยี ภายใต้คำขวัญ นบีมูฮัมหมัด ซอลลอลอฮ์อะลัยฮิวาซอลลัม ผู้นำการพัฒนาคุณภาพฮาลาล ผู้รังสรรค์งานวิทยาศาสตร์” รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1436 กล่าวถึงการจัดงาน

รศ.ดร.วินัย กล่าวว่า การจัดงานเมาลิดกลางฯทุกครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรตินบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) ด้วยการเผยแพร่ชีวประวัติและพระจริยวัตรอันงดงาม โดยในปีนี้เน้นการยกย่องศาสนทูตทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์และโภชนาการ โดยได้จัดทำนิทรรศการ นบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) อิทธิพลต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์และโภชนาการ
ทั้งนี้ นบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์ เป็นแรงบันดาบใจให้คนรุ่นหลังได้ศึกษางานด้านวิทยาศาสตร์ คิดค้น วิจัยพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ของโลกอาหรับจนได้รับการยอมรับในหลายด้าน นับเป็นพระอัจริยภาพที่โดดเด่นอีกด้านหนึ่งของศาสดา 

  
ดร.ปกรณ์ ปรียากร                                          พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่                                รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
รศ.ดร.วินัย กล่าวว่า ในงานเมาลิดยังมีกิจกรรมอีกหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมุสลิม อาทิ การประกวดการอ่านกอรี เพื่อหาผู้ชนะเลิศไปประกวดการอ่านกอรีระดับนานาชาติที่ประเทศมาเลเซีย การร่วมออกบูธของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและบริษัทห้างร้านต่างๆที่ได้รับการรับรองฮาลาล การสนับสนุนส่งเสริมให้คนในสังคมรู้จักการปฏิรูป ความปรองดอง ความรักสามัคคี ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูป รวมทั้ง มีการประชุมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ และโภชนาการฮาลาล ของคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผู้บริหารมัสยิดทั่วประเทศ

“มุ่งหวังให้การจัดงานเมาลิดกลางฯ นำไปสู่การปฏิรูปสังคมมุสลิมทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์และโภชนาการต่อไป” รศ.ดร.วินัย กล่าว
ขอเชิญพี่น้องมุสลิมร่วมรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น.

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 3380 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 36 + 43 =
ความคิดเห็น :