Bookmark and Share

แพทย์หญิงโรงพยาบาลลำพูนเข้ารับอิสลามด้วยศรัทธา


แพทย์หญิงโรงพยาบาลลำพูน เข้ารับอิสลาม
เมื่อ 18.30 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 แพทย์หญิง ชนิกานต์ ศิพิงค์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลลำพูน ได้รับเข้าอิสลาม ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนจิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวา โดยมี อ.มูฮำหมัด บินต่วน และเช็คอาลี ครูแลกเปลียนจากประเทศอิยิปต์ ร่วมเป็นสักขี่พยาน และ นำกล่าวปฏิญาณตนบทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1470 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 98 + 85 =
ความคิดเห็น :