Bookmark and Share

75 ปีปอเนาะบ้านตาลสร้างวิสัยทัศน์รับอาเซียน

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมฉลองวาระ 75 ปี ปอเนาะบ้านตาล (โรงเรียนประทีปศาสน์) เปิดเผยว่า ปอเนาะบ้านตาลได้ก่อตั้งมาครบ 75 ปีในปี 2558 เป็นการสานต่อภารกิจของคนหลายชั่วอายุคนที่ร่วมกันก่อตั้งปอเนาะแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ด้านศาสนาแก่เยาวชนมุสลิม และถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ประเมินวิสัยทัศน์
พันธกิจและกิจกรรมทางด้านการศึกษาของสถาบันแห่งนี้  

“ประเมินว่า ปอเนาะบ้านตาลประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ถ้าเราดูสังคมมุสลิม อย่างที่นครศรีธรรมราช ชุมชนรอบๆ มัสยิดในตัวเมือง มุสลิมมีเหลืออยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่ขายที่ดินและอพยพไปปักหลักในป่า แสดงให้เห็นว่า เรายังมีเรื่องทำ มีเรื่องต้องพูดคุยถึงการหาทางออกของปัญหา ยิ่งเราจะเข้าสู่อาเซียน เราจะปรับตัวอย่างไร เราไม่มีเวลาที่จะมาเฉลิมฉลอง แต่จะมาหาทางออกร่วมกันในปัญหาของสังคมมุสลิม” ดร.สุรินทร์ กล่าว 

ดร.สุรินทร์ กล่าวว่า อยากใช้โอกาส 75 ปีปอเนาะบ้านตาล เชิญพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยได้มาร่วมกันประเมินสถานการณ์ และสถานภาพของสังคมมุสลิมว่ามีความพร้อมและมีความสามารถในการที่จะแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค คืออาเซียนมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมเสริมความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพการศึกษา อบรม ถ่ายทอด หลักการด้านศาสนา และทักษะความรู้ด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

การจัดงาน 75 ปีปอเนาะบ้านตาล เป็นการสานต่องานครบรอบ 72 ปี ที่จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดงาน ดร.มหาเธร์ มูฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้กรุณามาเป็นองค์ปาฐกในงานเลี้ยงอาหารค่ำ และมีพี่น้องผู้สนใจให้การสนับสนุนนับหมื่นคน 

“การจัดงาน 75 ปี บรรดาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บรรดาผู้ปกครอง และคนในพื้นที่บอกว่า ไม่ได้แล้ว ไปจัดที่อื่นไม่ได้แล้ว ต้องจัดที่นครศรีธรรมราชเพื่อให้เขาได้มีส่วนร่วมในวาระอันสำคัญ การจัดงานมี 3 วัน ระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน มีกิจกรรมต่างๆ อาทิกิจกรรมวิถีไทยมุสลิม กิจกรรมภาคศาสนา การบรรยายธรรม การตอบปัญหาฟัรดูอีน ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมมุสลิมและคณะศิลปินภาคกลาง ภาคใต้และมาเลเซีย” ดร.สุรินทร์ กล่าว

ดร.สุรินทร์ กล่าวว่า ปอเนาะบ้านตาล เป็นจุดบรรจบของสองสายธารความรู้ ภาคศาสนาและสายสามัญ (มัจญมะอัลบะห์ไรน์) ได้อบรมบุตรหลานมุสลิมมานับหมื่นคนทั่วประเทศ เพื่อให้วิสัยทัศน์ของ 2 สายธารความรู้มีความเข้มข้น จึงเรียนเชิญพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในการพัฒนาประชาคมมุสลิมในประเทศไทย ในงานฉลอง 75 ปี ปอเนาะบ้านตาล เพื่อร่วมกันแสดงพลัง สองสายธารความรู้ ณ ปอเนาะบ้านตาล อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ดร.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เวลา 15.00 - 16.30 น. 

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

 

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 997 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 94 + 39 =
ความคิดเห็น :