Bookmark and Share

ผุด SUARA POLL เสียงจากชายแดนใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสำรวจข้อมูลตามสถานการณ์ ภายใต้ชื่อ “SUARA POLL เสียงจากชายแดนใต้”วันที่ 19 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสำรวจข้อมูลตามสถานการณ์ (Poll) ภายใต้ชื่อ “SUARA POLL เสียงจากชายแดนใต้” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสมเกียรติ อ้นทอง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ตลอดจนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมในครั้งนี้

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสำรวจข้อมูลตามสถานการณ์ เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนางานวิชาการของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งหวังนำผลการศึกษาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาโพล หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ โดยวิธีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ประโยชน์ของการทำโพล เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจ และการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวให้สาธารณชนทราบ และเพื่อใช้ตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่างๆ ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการได้ประโยชน์ของสาธารณชน

นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า สิ่งสำคัญของการทำโพลสำรวจคือการเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนจริงๆ เพื่อนำไปขยายผลการพัฒนาในพื้นที่ต่อไป ผมเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีเครื่องมือที่ทันสมัย โดยใช้ระบบออนไลน์ วิธีการเก็บรวมรวบข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุมในทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการทำวิจัยและการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ มีผลสำรวจที่เป็นกลาง ซึ่งสิ่งที่ต้องการคือ ความรู้สึกของประชาชนดีขึ้นหรือไม่ และนำไปสู่คำตอบที่ว่า “ชายแดนใต้วันนี้ดีขึ้นแล้ว”

ด้าน ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวด้วยว่า การจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลตามสถานการณ์ (Poll)  ตนเห็นว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการสำรวจความต้องการหรือความคิดเห็นตามสถานการณ์ต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่สะท้อนปัญหาในด้านต่างๆ ให้ได้ทราบ แล้วนำผลการสำรวจที่ได้มาช่วยกันหาแนวทางสนับสนุนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของภาครัฐและเอกชนด้วย

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 754 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 67 + 4 =
ความคิดเห็น :