Bookmark and Share

เมาลิดยะลาคึกคักจุฬาราชมนตรีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลาสู่อาเซียนและการทดสอบอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นการระลึกถึงศาสดามูฮัมมัด(ซ.ล.) ที่หอประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลาสู่อาเซียน และการทดสอบอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา พลโทปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พลตำรวจโทอนุรุต กฤษณะการะเกตุ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสนิท เอี่ยมฤทธิ์ นายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายหะยีสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้นำศาสนา และพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกว่า 5,000 คน

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของพี่น้องมุสลิมอย่างแท้จริง เพราะอัลกุรอานเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิต และเป็นวิถีชีวิตมุสลิมที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและการระลึกถึงท่านมหาศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอ ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งเป็นต้นแบบที่มีจริยวัตรงดงามในทุกๆ ด้าน ก็จะทำให้ระลึกถึงคำสอนของท่านศาสดาที่ได้รับการประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้ามายังสากลโลก เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตต่อไป
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา/ผู้แทนคณะกรรมการผู้จัดงาน กล่าวว่า สำหรับการจัดงานเมาลิดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของท่านศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ตลอดจนเป็นการระลึกถึงและเผยแพร่จริยวัตรและคำสอนอันดีงามของท่านสู่สังคม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธาและปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาให้มากยิ่งขึ้น เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานให้ถูกต้องตามอักขระวิธีอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานประเภทเยาวชน ชาย – หญิง และประเภทประชาชนชาย – หญิง ระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ การแข่งขันอ่านบัรซันยี การแข่งขันบรรยายธรรม(ซาเราะห์) การแข่งขันอ่านซาเยาะ (การอ่านบทกลอน) การแข่งขันพรรณนาโวหาร การแข่งขันอาซาน การแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนา และการแข่งขันขับร้องอนาซีด การอ่านบัรซันยีรับเชิญและการบรรยายหลักการทางศาสนา โดยอุสตาซจากต่างประเทศรวมทั้งการออกบูทของส่วนราชการ และการจัดแสดงนิทรรศการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามชมรมตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้า OTOP และสินค้ามุสลิม ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ม.ค - 2 ก.พ. 2558

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 832 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 64 + 22 =
ความคิดเห็น :