Bookmark and Share

ศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา พัฒนากระโพเป็นหน้าตาของสุรินทร์


“ศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา” เป็นนายกอบต.เท้าติดดินที่เดินเข้าหาชาวบ้านทุกพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหานำไปสู่การพัฒนา เน้นพัฒนาเชิงรุกทุกด้าน เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นหน้าตาของจังหวัดสุรินทร์

ตำบลกระโพ ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีประชากรประมาณ 20,000 คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาและรับจ้าง การพัฒนาท้องที่จึงเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ การส่งเสริมอาชีพ นายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ กล่าวว่า อบต. ได้จัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนงบประมาณในด้านคมนาคม การศึกษา ส่งเสริมในด้านการกีฬา พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ โดยเฉพาะหน้าแล้งเริ่มกำลังมาถึงส่งผลให้แหล่งน้ำต่างๆ เริ่มแห้งขอด โดยเฉพาะบริเวณวังทะลุ แม่น้ำมูล บ.ตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวและสถานที่อาบน้ำและดื่มน้ำของช้าง ปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอด เหลือเพียงบางจุดที่เป็นร่องน้ำเท่านั้น และพบเนินดินทรายโผล่ตลอดแนว ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค “แม้ว่าเขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา จะปล่อยน้ำออกมาเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งของแม่น้ำมูลก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ขณะที่ปลาเริ่มตายจากสภาพน้ำเนื่องจากมีปริมาณน้อยจึงมีความร้อนของน้ำสูง ชาวบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากให้เร่งดำเนินการแก้ไขด้วยการขุดลอกเพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเหมือนแต่ก่อน ซึ่งทาง อบต.กระโพได้เตรียมสำรองรถน้ำของ อบต.กระโพ ไว้ออกช่วยเหลือบริการชาวบ้านที่าดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยสูบน้ำจากบ่อน้ำธรรมชาติที่ขุดไว้ คาดว่าเพียงพอตลอดฤดูแล้ง ปัญหาส่วนหนึ่งของการเก็บกักน้ำเกิดจากเขื่อนยางที่อยู่เหนือน้ำ อยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ไม่เพียงมีปัญหาการเก็บน้ำ แต่มีปัญหาในการเกิดน้ำท่วมด้วย” นายกอบต.กระโพ กล่าว 

นายก.อบต.กระโพ ส่วนใหญ่ต้องการให้ อบต.พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่สะดวกในการสัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร “การได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อมาพัฒนาบ้านเกิดตนเอง ชาวตำบลกระโพ เปรียบเสมือน พ่อ แม่ พี่ น้อง หรือญาติมิตรที่ดีมาโดยตลอดคนกระโพสามารถไปติดต่องานหรือร้องทุกข์ หรือเข้าพบนายกฯ ได้ตลอดเวลา มีความต้องการพัฒนาให้ตำบลมีความเจริญ” นายศิริศักด์ กล่าวโครงการที่กำลังผลักดัน อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการถนนลาดยาง โครงการขุดลอกและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการบริหารจัดการสาธารณะที่ยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาจัดระบบการบริการสาธารณะแนวใหม่ การแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการอบรมเสริมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข การเพิ่ม ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน การจัดทำและประสารแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อมาพัฒนา การบริหารแบบมุ่งเน้นในส่วนตัวผมนั้นจะมีคติประจำใจไว้ตลอดเวลาคือ “มุ่งมั่นพัฒนา แก้ไข เป็นวิสัยของคนทำงาน”

ตำบลกระโพ นับเป็นสถานที่ๆ น่าจับตามองในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ การไปชมสวนผสมผสาน ดูการเลี้ยงกบ ปลา หมู ไก่ การปลูกพืช ผัก และสมุนไพร โดยมีปราชญ์ชาวบ้านร่วมพูดคุย มีวงดนตรีชาวบ้าน มีแข่งขันตกปลา กินข้าวป่า มีกิจกรรมชมหิ่งห้อย และพักโฮมสเตย์ โฮมสเตย์ตาทิพย์ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวกุย พาช้างเดินเล่นอาบน้ำที่ลำน้ำชี พายเรือคายัค ล่องลำน้ำชี เดินชมหมู่บ้านตาทิพย์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นชาว “กูย” ชมการแสดงช้างแสนรู้ นั่งช้างชมหมู่บ้านช้างมายังสุสานช้างของ วัดป่าอาเจียงชมวิธีการทำการดาษสา และปุ๋ยหมักจากมูลช้าง ท่องป่าชุมชนชมธรรมชาติสบายตาซื้อผ้ารำวงย้อนยุค ลอดถ้ำไอยรา สุสานช้าง ฝึกทำกระดาษสาจากมูลช้าง และแกะสลักช้าง ทานข้าวบนแม่น้ำสองสายและสุดท้ายไปเข้าชมศูนย์คชศึกษา สนุกสนานกับตำนานช้างกระโพ และอีกจำนวนมาก ไปสุรินทร์ไม่ควรพลาดเที่ยว ต.กระโพ  

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1013 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 47 + 72 =
ความคิดเห็น :