Bookmark and Share

คาดคน 50,000 เที่ยวงานเมาลิดกลางฯ เงินสะพัด 1,000 ล้านบาท


Dr.winai dahlan

“เมาลิดกลาง” งานใหญ่ของมุสลิมไทย รวม สาระความรู้ สันทนาการ กิจกรรมหลากหลาย รวมทั้ง อาหาร  และสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมาก เป็นเวทีเจรจาการค้าฮาลาล คาดมีเงินสะพัดประมาณ 1,000 ล้านบาท

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขอเรียนเชิญพี่น้องคนไทยทั้งมุสลิมที่ต่างศาสนิกร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1436 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์บริหารกิจการอิสลามเฉลิมพระเกียรติ  คลอง 9 หนองจอก โดยในวันที่ 8 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เป็นองค์ประธาน เปิดงาน

การจัดงานเมาลิดกลางฯ มุสลิมในประเทศไทยได้จัดขึ้นมามามากกว่า 50 ปี เป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดของมุสลิมในประเทศไทย เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และจริยวัตรอันงดงามของนบีมูฮัมหมัด ที่ถือเป็นแบบอย่างที่มุสลิมทั่วโลก จะต้องดำเนินรอยตาม ซึ่งในปีนี้เน้นการนำเสนอในฐานะที่ท่านเป็นผู้วางรากฐานงานฮาลาลและงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน 

“ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง มีการล้อเลียน ดูหมิ่นนบีมูฮัมหมัด ทางคณะผู้จัดงาน อยากให้ทุกท่านได้สัมผัสสิ่งความดีงามอันเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตของมุสลิมทั่วโลก มีนิทรรศการ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่นนบีได้วางรากฐานของเอาไว้ให้ศึกษาด้วย.” รศ.ดร.วินัย กล่าว

นอกจากนี้  ในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของมุสลิมในประเทศไทย การประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านเพื่อหาผู้ชนะไปแข่งในระดับนานาชาติที่ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งมีกิจกรรมออกร้านของมุสลิมและผู้ประกอบการฮาลาล ทั้งอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค  ที่ถือว่ารวมอาหารและสินค้าของมุสลิมมาไว้มากที่สุด โดยในปีนี้ ได้จัดโซนเอ็กซ์โป เพื่อแสดงสินค้าฮาลาลเพื่อการส่งออก ซึ่งจะมีการสัมมนาเกี่ยวกับฮาลาล รวมถึงเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสเจรจาการค้า  คาดว่า จะมีผู้มาร่วมงานประมาณ 50,000 คน และมีเงินสะพัดในงาน ทั้งในระหว่างการจัดงานและหลังการจัดงานประมาณ 1,000 ล้านบาท

“อยากเรียนเชิญให้พี่น้องคนไทย มาร่วมงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย ซึ่ง 1 ปีมีครั้งเดียว มาสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิต ของพี่น้องมุสลิมที่นำมารวมไว้จำนวนมาก รวมทั้ง มีกิจกรรมที่เป็นความรู้และสันทนาการที่หลากหลายด้วย ” รศ.ดร.วินัย กล่าว
       

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1081 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 32 + 58 =
ความคิดเห็น :