Bookmark and Share

เมาลิดกลาง วันแรกคึกคัก -รอรับเสด็จวันนี้


เมาลิดกลาง วันแรกคึกคัก 

วันที่ 7 มีนาคม งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1436 ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์บริหารกิจการอิสลามเฉลิมพระเกียรติ คลอง 9  หนองจอก กรุงเทพมหานคร ตามศโลแกนผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพฮาลาล ผู้วางรากฐานงานวิทยาศาสตร์ มีรศ.ดร.วินัย ดะห์ ลัน รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน 

ภายในศูนย์บริหารกิจการอิสลามเฉลิมพระเกียรติ ได้แบ่งการจัดงานออกเป็น 3 โซน  ประกอบด้วย ห้องประชุมใหญ่ ภายในห้องประชุมเป็นงานพิธีการ มีออกแบบฉากและตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยในวันแรกของการจัดงาน ในช่วงเช้า ประมาณ 10.00 น. ได้มีการประกวดกอรีระดับเยาวชน ซึ่งวมีผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันจากทั่วประเทศเข้าประกวดจำนวน 11 คน ช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. มีการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ฮาลาบ ประเทศไทย ฮาลาลเพชร กับการแข่งขันในตลาดเศรษฐกิจ ฮาลาลโลก บรรยายโดยนายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และรศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

ด้านหน้าของศูนย์ประชุมถูกจัดเป็นนิทรรศกาล ด้ายซ้ายจำลองชีวิความเป็นอยู่ของศาสนทู๖ และวิถีชีวิตของมุสลิมในประเทศไทย ด้านขวามือ เป็นนิทรรศกาลความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่โลกมุสลิมได้บุกเบิกไว้ตั้งแต่ศตวรรตที่ 6

โซนที่ 2 โซนสนามหน้าหน้ามัสยิดกลางแห่งชาติ หรือมัสยิดโดมทอง ถูกจัดเป้ฯโซนฮาลาลเอ็กโป 2015 โดยเปิดให้ผู้ประกอบการฮาลาลนำสินค้าและบริการมาแสดง มากกว่า 100 บูธ โดย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธรเปิด ในเวลา 19.00 น. ท่ามกลางคณะกรรมการจัดงานและผู้ประกอบการเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

โซนที่ 3 เป็นโซนร้านค้า ตั้งแต่ด้านหลังอาคารห้องประชุม ด้านหลัง และด้านข้างมัสยิดโดมทอง จนถึงประตูทางเข้า มีผู้ประกอบการมุสลิม สถาบันการศึกษา มัสยิด สมคมฯ ชมรมฯ ต่างๆ มาร่วมออกงานอย่างคับคั่งเหมือนเช่นทุกปี ทั้งอาหารหลากชนิด เครื่องดื่ม ตลอด สินค้าอุปโภคบริโภค

เวลา 20.30 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบกอรี ในระดับผู้ใหญ่ซึ่งมีผู้ชนะการแข่งขันในระดับภูมิภาคจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเลิศไปแข่งขันการประกวดกอรีนานาชาติที่ประเทศมาเลเซีย โดยการประกวดดำเนินไปจนถึงเวลา 24.00 น. จึงยุตืรายการสำหรับวันแรกของงาน

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถเดินทางไปร่วมงานได้อีก 2 วัน ในวันที่ 8 มีนาคม และวันที่ 9 มีนาคม


บรรยากาศในห้องประชุม

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลเรื่องการพัฒนาฮาลาล


โซนร้านค้า บ่ายแก่ๆ ก็มีพี่้น้องไปเดินดูสินค้าจำนวนมากแล้ว
 
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 846 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 95 + 56 =
ความคิดเห็น :