Bookmark and Share

เปิดทดสอบกอรีอาเซียนยิ่งใหญ่ 8 ชาติเข้าร่วมนายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานเปิดงาน

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย วันที่ 2 ในช่วงค่ำ มีการกิจกรรมการทดสอบทดสอบกอรีอาเซียน โดยมีนานวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดทไย เป็นตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน โดยรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงาน โดยนายวิบูลย์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขของคนไทย การให้คนไทยได้ปฏิบัติตามหลักศาสนา เป็นการสร้างความสงบสุข การทดสอบกอรี เป็นกระทรวงมหาดไทยได้ส่งเสริมเพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ปฏิบัติตามหลักศาสนา 


 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงาน 
 
ตัวแทนจากบรูไนดารุสลาม
  
ตัวแทนจาก กัมพูชา 
 
ตัวแทนจากอินโดนีเชีย 
 
ตัวแทนจากมาเลเซีย
 
ตัวแทนจากเมียนมา
 
ตัวแทนจากฟิลิปปินส์ 
 
ตัวแทนจากเวียดนาม 
 
ตัวแทนกอรีและกอรีอะห์จากประเทศไทย

ประธานเปิดงาน ถ่ายภาพร่วมกับนักกอรีและกอรีอะห์ และคณะกรรมการตัดสิน 

มีผู้เข้าร่วมเปิดงานคับคั่ง 

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 958 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 17 + 31 =
ความคิดเห็น :