Bookmark and Share

13 มีนาคม 58 ครบ 55 ปีการก่อตั้ง BRN


กำเนิด BRN ครบ 55 ปี

จากข้อมูลทางราชการ ระบุว่า ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลา่ยูปัตตานี ( BRN )กำเนิด เมื่อ 13 มี.ค.03 โดย กลุ่มมุสลิมหัวก้าวหน้า หรือ “สามสหายร่วมอุดมการณ์” พร้อมพวก จัดตั้งขบวนการ "แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี" หรือ BRN (Barisan RevolusiNasional Melayu Patani) โดยใช้ ห้องพักครู รร.ธรรมวิทยามูลนิธิ เป็นสถานที่กล่าวเจตนารมย์  โดยมี นายอับดุลการิม ฮัสซัน เป็นประธาน BRN คนแรก

หลักฐานสนับสนุนวันกำเนิด BRN มาจากผลการซักถาม และ เอกสารที่ตรวจยึดจาก ร.ร.อัลอิสลามียะห์ ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 2113 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 49 + 96 =
ความคิดเห็น :