Bookmark and Share

ใครจะเข้าวิน MD ไอแบงก์ ท่ามกลางกระแสต้องการมุสลิมในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ” กำลังมีการสรรหาผู้จัดการธนาคารคนใหม่ สังคมมุสลิมได้ก่อกระแสความต้องการคนมุสลิมเข้ามาบริหาร เพื่อความเข้าใจสังคมมุสลิมและบริหารได้ถูกต้อง

การล้มเหลวในการบริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา กระทบต่อความรู้สึกของสังคมมุสลิมอย่างสูง โดยเฉพาะข่าวการยุบธนาคาร เนื่องจากคนมุสลิมไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเลย แต่ต้องกลับมารับชะตากรรมของธนาคารที่มีคำว่า “อิสลาม” เป็นสัญลักษณ์อยู่ การสรรหาผู้จัดการธนาคารคนใหม่ จึงมีกระแสให้มุสลิมเข้าไปรับผิดชอบ โดยในการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหา มีผู้สมัครจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1. ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง
2. นายนภศูล รามบุตร
3. ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร
4. ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์
5.  นางพรนิภา หาชัยภูมิ (หรือนางอัญชุรี สิมะเสถียร)

ในจำนวน 5 คน มีมุสลิม 2 คน โดยประวัติของทั้ง 5 คน มีรายละเอียด ดังนี้
1. ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความรู้และศึกษาด้าน Islamic Finance มาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ปรึกษาสหกรณ์อิสลามหลายแห่ง รวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาการจัดทำแผนธุรกิจให้ภาคเอกชนหลายแห่ง แต่ประสบการณ์การธนาคารโดยตรงไม่มี ซึ่งเป็นจุดอ่อน

2. นายนภศูล รามบุตร อดีตมือขวานายบุญทักษ์ หวังเจริญ ผู้บริหารธนาคารทหารไทย และมีส่วนสำคัญในการกอบกู้ทีเอ็มบีให้กลับมามีกำไรหลังขาดทุนนับแสนล้านบาทภายในระยะเวลาไม่ถึงห้าปี จึงนับเป็นคนมีความสามารถด้านการเงินสูงคนหนึ่ง แต่ต่อมาได้ลาออกจากธนาคารเพราะไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ย โดยมาร่วมจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อที่ใช้ระบบอิสลามมาบริหาร

3. ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร เป็นผู้บริหารธนาคารอิสลามฯ เป็นรองผู้จัดการใหญ่ ดูแลงานสาขาของธนาคาร 

4. ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลาม เป็น 1 ในแกนนำพนักงานประท้วงการทำงานของ นายธานินทร์ อังสุวรังษี อดีตผู้จัดการใหญ่ เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ร่วมกับ ดร.รักษ์ จนนายธานินทร์ต้องลาออกจากตำแหน่งและได้เข้ามารักษาการ 

5. นางพรนิภา หาชัยภูมิ ผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถด้านการบริหาร และเป็นคนที่นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสะอาด ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังขอให้มาสมัคร เนื่องจากนางสาวบัณฑรโฉม ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดบรรษัทตลาดรองฯ และเห็นฝีมือในการบริหาร 

ต้องจับตาการสรรหาว่า จะได้บุคคลที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมมุสลิมที่มีความรู้ความสามารถนำพาธนาคารแห่งนี้โลดแล่นในเวทีการเงินได้อย่างภาคภูมิ 

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2558

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 2598 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 26 + 38 =
ความคิดเห็น :