Bookmark and Share

"จันทรุปราคาเต็มดวง" สวยงาม


"จันทรุปราคาเต็มดวง" สวยงาม

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผอ.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร.  เปิดเผยว่า วันนี้ (4 เม.ย.) ได้เกิดปรากฏการณ์  "จันทรุปราคาเต็มดวง" ขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของปีนี้ ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในประเทศไทยเพราะครั้งต่อไปจะเกิดวันที่ 28 ก.ย.58 ช่วงกลางวันทำให้ประเทศไทยไม่สามารถมองเห็นได้ ขอเชิญชวนชาวไทยชมปรากฏการณ์นี้เพราะเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงที่สั้นที่สุดในศตวรรษ ซึ่งดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่เวลา 16.01 น. และค่อย ๆ เคลื่อนเข้าสู่เงามืด ของโลกเกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วนเวลา  17.15 น. แต่ประเทศไทยดวงจันทร์จะโผล่พ้นจากขอบฟ้าเวลา 18.25 น. ทำให้ไม่สามารถเห็นช่วงแรกของการเกิดจันทรุปราคาได้ หลังจาก นั้นดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่ "จันทรุปราคาเต็มดวง" ตั้งแต่เวลา 18.57-19.02 น. นานนาน  5 นาที จะเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐทั้งดวง และช่วงท้ายสุดดวงจันทร์จะพ้นจากเงามัวของโลกเวลา 21.58 น. ถือเป็นการสิ้นสุดของปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบเต็มดวงครั้งนี้โดยสมบูรณ์

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 979 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 94 + 84 =
ความคิดเห็น :