Bookmark and Share

เปิดโลกมุสลิมในญี่ปุ่น : ตอน: มัสยิดฟูกูโอกะโดย ดร.ณัฐวุฒิ กอเซ็ม
อัสลามุอลัยกุม วะเราะห์มะตุ้ลลอฮิวะบะรอกาตุ ในฐานะที่ผมเป็นมุสลิมไทยคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตใน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศในฝันที่หลาย ๆ ท่านต้องการมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมวัฒนธรรมที่สวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ที่ยังคงยืนหยัดท่ามกลางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่างลงตัว ดินแดนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงามและผู้คนที่มีระเบียบวินัย ประเทศที่ได้ชื่อว่า "ดินแดนอาทิตย์อุทัย" อย่างไรก็ตาม ไม่บ่อยนักที่จะมีโอกาสได้รับรู้เกี่ยวกับอิสลามและมุสลิม ในดิน แดนแห่งรุ่งอรุณแห่งนี้ อินชาอัลลอฮฺ จากนี้ไปจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงผ่าน คอลัมน์นี้ "เปิดโลกมุสลิมในญี่ปุ่น" ในครั้งนี้จึงขอนำเสนอเรื่องราวของมัสยิดในเมืองที่ผมอาศัยอยู่ "มัสยิดฟูกูโอกะ"

มัสยิดฟูกุโอกะมีชื่อทางการในภาษาญี่ปุ่นว่า “アンヌールイスラム文化センター福岡マスジド” และภาษาอังกฤษว่า "Fukuoka Masjid Al Nour Islamic Center" ตั้งอยู่ที่เขตฮิกาชิ (Higashi-ku) เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka-shi) จ.ฟูกุโอกะ (Fukuoka-ken) ทางทิศเหนือของเกาะคิวชู (Kyushu island/region) ประเทศญี่ปุ่น (พิกัด 33°3712N 130°2537E) เป็นมัสยิดหลังแรกของ จ.ฟูกุโอกะ และเป็นมัสยิดหลังที่ 2 บนเกาะคิวชู ต่อจากมัสยิดเบปปุ (Beppu Masjid) เมืองเบปปุ (Beppu-shi) จ.โออิตะ (Oita-ken) เปิดเมื่อปี พ.ศ. 2551 ส่วนมัสยิดแห่งที่ 3 บนเกาะคิวชู ชื่อ มัสยิดคูมาโมโต้ (Kumamoto Masjid) เมืองคูมาโมโต้ (Kumamoto-shi) จ.คูมาโมโต้ (Kumamoto-ken) นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดตั้งมัสยิด ใหม่อีกสองแห่งบนเกาะคิวชู คือ ที่เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu-shi) จ.ฟูกุโอกะ และที่เมืองคาโกชิมา (Kagoshima-shi) จ.คาโกชิมา (Kagoshima-ken)

ในอดีตนักศึกษามุสลิมได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยคิวชู (Kyushu University) วิทยาเขตฮาโคซาคิ (Hakozaki campus) ให้ใช้อาคาร "Annex of the International Student Center" เพื่อทำการละหมาดช่วงดุฮริ อัสรี มัฆริบ และละหมาดวันศุกร์ รวมทั้งร่วมละศีลอดในเดือนรอมดอน ด้วยจำนวนมุสลิมเพิ่มมากขึ้นทำให้สถานที่ไม่เพียงพอ โดย เฉพาะวันสำคัญทางศาสนาประจำปี ได้แก่ วันอีดอีดิ้ลฟิตริ และวันอีดอีดิ้ลอัดฮา เพื่อรองรับผู้คนได้มากขึ้น มีสถานที่เหมาะสมทั้งมุสลิมีน มุสลิมะห์ และเยาวชน รวมทั้งเหมาะสมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ สมาคมนักศึกษามุสลิม แห่ง มหาวิทยาลัยคิวชู (Kyushu University Muslim Student Association หรือ KUMSA) จึงเริ่มความคิดเช่าสถานที่ทำเป็นมัสยิด แต่ด้วยค่าเช่าที่สูงมากและไม่คุ้มค่าในระยะยาว ทางสมาคมจึงจัดตั้งกองทุนขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ชื่อ "Fukuoka Masjid Fund" เพื่อระดมทุนสร้างมัสยิดและศูนย์กลางศาสนาอิสลามขึ้นแห่งแรกประจำเมืองฟุกุโอกะ ด้วยเงิน บริจาคทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะเงินบริจาคจากภาคประชาชนและรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ทำ ให้สามารถซื้อที่ดินได้ในปี พ.ศ. 2549 ใกล้มหาวิทยาลัยคิวชูคิวชู วิทยาเขตฮาโคซาคิ และสถานีรถไฟฮาโคซาคิ (JR Hakozaki station) ซึ่งสะดวกต่อการเดินทาง

การปรากฏขึ้นของศาสนาอิสลามอาคารมัสยิดและมุสลิมนั้นเป็นสิ่งแปลกใหม่ในสายตา และทัศนคติของชาวเมือง ฟูกุโอกะ คณะกรรมการมัสยิดจึงต้องทำการชี้แจงและขอความเห็นชอบจากชาวบ้านที่อาศัยรอบมัสยิด ด้วยอนุมัติและ พระเมตตาจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทำให้ชาวบ้านเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ จึงดำเนินไปอย่างราบรื่น การก่อสร้างได้เริ่มต้นขึ้นใน เดือนเมษายนปี พ.ศ. 2551 และเสร็จสิ้นต้นปี พ.ศ. 2552 พิธีเปิดอย่างเป็นทางการถูกจัดขึ้น ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นที่สนใจของชาวเมืองและสื่อมวลชนอย่างมาก
การดำเนินงานของมัสยิดนั้นทีทั้งภารกิจต่อสังคมมุสลิมและสังคมญี่ปุ่นทั่วไป ภารกิจต่อสังคมมุสลิม ได้แก่ จัดเตรียมสถานที่สำหรับปฏิบัติศาสนกิจ คือ การละหมาดฟัรดูประจำวันช่วงเวลาเปิด-ปิดจึงถูกกำหนดให้ครอบคลุมเวลาละหมาดทั้ง
5 เวลา ปกติมัสยิดจะเปิดช่วงเช้าเฉพาะเพื่อทำการละหมาดฟัรดูซุบฮิ และเปิดอีกครั้งตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึงเวลาละหมาดอีซาในบางกรณี เช่น ช่วงเดือนรอมฎอน การมาเยี่ยมเยียนและอบรมศาสนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาว ต่างชาติ เเละชาวญี่ปุ่นช่วงเวลาเปิด-ปิดมัสยิดจะขยายให้นานขึ้น ภารกิจพิเศษในเดือนรอมฎอนมีการจัดเลี้ยงละศีลอดเป็น ประจำทุกวันตลอดทั้งเดือนและทุกสัปดาห์มีงานละศีลอดใหญ่ (Grand Iftar Party) โดยพี่น้องมุสลิมจากกลุ่มประเทศ ต่าง ๆ ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมสังเกตุการณ์และรับประทานอาหารร่วมกัน ทุกค่ำคืน มีการละหมาดตะรอเวียและวิตริโดยให้คนที่สามารถท่องจำกุรอานได้จัดเวรกันเป็นอีหม่าม บางปีท่านอีหม่ามประเทศ ซาอุดิอารเบียมาอยู่กับพวกเราช่วงเดือนรอมฎอนเพื่อเป็นอีหม่ามนำละหมาดและอบรมศาสนา ภารกิจ 10 คืนสุดท้ายของ เดือนรอมฎอน คือ มีการเอียะติกาฟที่มัสยิดและจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วม

ภารกิจสำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การจัดการเรียนการสอนแก่เยาวชนเพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นในสังคมอย่าง เข้มแข็ง  โปรแกรมการศึกษาสำหรับเยาวชนถูกจัดทำขึ้นทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น. แบ่งเป็นระดับ ชั้นต่าง ๆ ตามวัยโดยมีอาสาสมัคร เป็นนักศึกษา แม่บ้าน และมุสลิมชาวญี่ปุ่ช่วยกันสอนและดูแล ภาษาหลักที่ใช้ในในการ เรียนการสอน คือ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอาหรับ ส่วนการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่นั้นสามารถศึกษาได้จากท่านอีหม่ามโดย ตรงทั้งความรู้พื้นฐานทั่วไปและการฝึกท่องจำกุรอาน
แม้การมาถึงของศาสนาอิสลามนั้นเป็นสิ่งใหม่ แต่มัสยิดก็มีหน้าที่ต่อสังคมญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน เช่น ให้ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม จัดอบรมและให้คำปรึกษาเรื่องอาหารฮาลาลแก่บริษัท โรงแรม รีสอร์ท และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทที่กำลังมี ความสำคัญมากขึ้นต่อภาคธุรกิจของเมืองฟุกุโอกะ เนื่องจากปัจจุบันมีนักศึกษา คนทำงาน และนักท่องเที่ยวมุสลิมเดินทางมาจำนวนมากขึ้นทำให้ความต้องการบริโภคอาหารฮาลาลเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ ระดับภูมิภาค หากมีความเข้าใจศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามในเมืองฟูกูโอกะนั้นเพิ่งเริ่มต้นเหมือนกับอีกหลาย ๆ เมืองในประเทศญี่ปุ่น ทุกย่างก้าวต้องดำเนินไป อย่างรอบคอบในดินแดนแห่งระเบียบวินัยแห่งนี้ ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องเผชิญและฝ่าฟัน ผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังใน โอกาสหน้า อินชาอัลลอฮฺ
วัสลาม และ ซาโยนาระ

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 3558 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 19 + 56 =
ความคิดเห็น :