Bookmark and Share

พาณิชย์จังหวัดนราฯ พบผู้นำอิสลามเชียงใหม่ณ มัสยิดดูนนูร เชียงใหม่ น.ส.ทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส พบผู้นำศาสนา ท่านอีหม่ามมุสตอฟา (สรกิจ) หะซัน ประธานที่ปรึกษาด้านชารีอัตคณะกรรมการอิสลามเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี ที่มัสยิดดูน-นูร (ช้างเผือก) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบของที่ระลึก ซึ่งเป็นสินค้าจากพี่น้องในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ และขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมทุกชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชิญเที่ยวงาน “มหกรรมพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้” 

โดยงานเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 58 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสกล่าววัตถุประสงค์ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ร่วม เป็นเกียรติในงาน พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นพื้นที่ที่มีการผลิตสินค้าที่มีศักยภาพและมีความหลากหลาย ที่เกิดจากทักษะฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนในพื้นที่เสียโอกาสในด้านการประกอบอาชีพ

ดังนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าและบริการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการแข่งขันเชิงการค้าให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองและก้าวทันต่อสถานการณ์ ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดน ทางกระทรวงพาณิชย์และ 5 จังหวัดชายแดนใต้ จึงได้จัดงาน “มหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้” ออกสู่ภูมิภาคอื่นๆ

กระทรวงพาณิชย์และ 5 จังหวัดชายแดน ใต้ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้” ในวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยกระทรวงพาณิชย์และ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนและเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นในแต่ละจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ภายในงานประกอบไปด้วยของดีขึ้นชื่อของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ มากมายหลากหลายประเภท อาทิ เสื้อผ้าปาเต๊ะ, บาติก, ผ้าเกาะยอ, ผ้าจวนปัตตานี, ผ้าปาละงิง, ใบไม้สีทอง, เรือกอและจำลอง และท่านยังได้พบกับอาหารอร่อยเลื่องชื่อมากมาย เช่น ข้าวเกรียบปลา, โรตี, ชาชัก, ข้าวยำสมุนไพร, นาซิดาแฆ, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ประจำจังหวัด จากผู้ผลิตโดยตรงของใช้และของที่ระลึกต่างๆ อีกครบครัน

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 854 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 54 + 55 =
ความคิดเห็น :