Bookmark and Share

จุฬาฯ เปิดอาคารศูนย์อิสลามศึกษา มัสยิดสระบุรีวันที่ 28 ก.พ.2558 เวลา 11.00 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์อิสลามศึกษา มัสยิด มะบาดุ้ลบารี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ดร.เสน่ห์ พงษ์สว่าง ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัสระบุรี ให้การต้อนรับ

มัสยิดมะบาดุ้ลบารี ตั้งอยู่ที่ 369 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สระบุรี เริ่มสร้างขึ้น เมื่อปี 2479 โดยชาวมุสลิมต่างประเทศคู่หนึ่ง จากเมืองมาซาราจ ประเทศอินเดียเข้ามาตั้งถิ่นฐานคู่แรกๆ คือต้นตระกูลของพงษ์สว่าง มัสยิดมะบาดุ้ลบารี ได้จดทะเบียนในปี 2493 เป็นแห่งแรกของ จ.สระบุรี

ดร.เสน่ห์ พงษ์สว่าง ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ศูนย์อิสลามศึกษา มัสยิด มะบาดุ้ลบารี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เกิดจากการที่โรงเรียนต้องการเป็นศูนย์สอบ เพราะว่าที่โรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 150 กว่าคน โดยได้เสนอกับสมาคมคุรุสภา เพื่อให้นักเรียนที่เรียนหลักสูตรฟัรดูอีน ของคุรุสัมพันธ์สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีสถานที่ในการสอบและได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่สอบในลำดับที่ 75 ทั้งนี้มัสยิดที่ได้ก่อสร้างเป็นอาคารต่อเติม 3 ชั้นงบประมาณ 14 ล้านบาท เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยสอนทั้งวิชาสามัญและศาสนา โดยได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา นำมาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย นอกจากนี้อาคารแห่งนี้ยังเป็นที่ทำการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและในส่วนชั้นที่สองของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของที่ละหมาดของมุสลีมะห์หรือเวลาบางทีมุสลีมะห์ที่ผ่านมาพื้นที่สระบุรีได้ใช้ละหมาด ซึ่งพื้นที่มัสยิดนี้จุคนได้ถึงประมาณ 400-500 คน

หมายเหตุ : ข้อมูลจากจากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2558

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 926 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 77 + 1 =
ความคิดเห็น :