Bookmark and Share

ท้องถิ่นคือหัวใจการพัฒนา เชื่อมบริการรัฐสู่ชาวบ้าน“นิพนธ์ บุญญามณี” นักการเมืองคุณภาพจากประชาธิปัตย์ ได้รับความไว้วางใจจากคนสงขลาเป็น ส.ส.มาตั้งแต่ 2535 ยาวนาน 20 ปี ก่อนจะผันตัวเองมาสู่เวทีท้องถิ่น เป็น “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา” ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบ้านเกิดเป็นเมืองแห่งความสุข 

นิพนธ์ กล่าวว่า จาก ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติมาสู่การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน การทำงานในท้องถิ่น สามารถแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ได้ทันท่วงที และจบสิ้นที่ท้องถิ่นเลย สามารถตั้งงบประมาณได้ทันที ตรงกันข้ามกับการเป็น ส.ส. หรือ เป็นรัฐบาล การพัฒนาพื้นที่จะต้องตั้งงบประมาณจากส่วนกลางลงมา จะต้องใช้เวลา 1 ปีหรือ 2 ปี เพราะมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ การนำเสนอส่วนราชการ จากจังหวัดไปสู่กรม ไปสู่กระทรวงไปสู่สำนักงบประมาณ และเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. และเข้าสู่ที่ประชุมของสภา ซึ่งจะต้องทำแผนระยะยาว

“ที่อบจ. มีแผนดำเนินงานชัดเจนและสามารถปรับให้ทันกับเหตุการณ์ตรงกับความเดือดร้อน ตรงความต้องการของประชาชน ทันเหตุการณ์ เป็นข้อดีของการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาที่จบในท้องถิ่นได้ ก็ให้จบในท้องถิ่น ไม่เป็นปัญหายืดเยื้อเสียเวลาในการแก้ปัญหาประชาชน ท้องถิ่นจึงเป็นการลดช่องว่างการบริการประชาชนได้มากขึ้น ถ้าใช้ระบบราชการของส่วนกลางจะช้ามาก การแก้ปัญหาท้องถิ่นประเภทน้ำไม่ไหล ไฟไม่สว่าง เรื่องเดือดร้อนของชาวบ้าน เรื่องการพัฒนาให้ประชาชนได้รู้สึกว่า ได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐ คิดว่า สิ่งเหล่านี้ท้องถิ่นเป็นกลไกที่เหมาะสมแล้ว” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าว 

นิพนธ์ กล่าวว่า ในการบริหารราชการแผ่นดินจำเป็นต้องมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แก้ปัญหาของประชาชนไว้พัฒนาพื้นที่ ส่วนเรื่องความมั่นคงซึ่งเป็นอีกเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนก็ให้เป็นหน้าที่ของส่วนกลางดูแลไปเขาเห็นว่า ในโอกาสที่จะมีการปฏิรูปประเทศ เท่าที่ติดตามการร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่าบุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบมีความเข้าใจท้องถิ่นมากขึ้น มีการรับฟังปัญหา นำปัญหาของท้องถิ่นไปดำเนินการมากขึ้นและมีการนำปัญหาอุปสรรคที่เผชิญอยู่ไปแก้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  คิดว่า จะเป็นผลดีของการปฏิรูปในรอบนี้ 

“หวังลึกๆ ว่า การปฏิรูปจะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งขึ้น เพราะเห็นแนวทางของคนไปยกร่างรัฐธรรมนูญ เห็นคนที่เข้าไปดูแลเรื่องท้องถิ่น ก็มีความมั่นใจ แต่เข้าใจว่าอาจจะมีแรงเสียดทานอยู่บ้างในบางประเด็น ซึ่งต้องยอมรับว่า บางฝ่ายเคยชินกับระบบเดิม ผมเคยนั่งเป็น ส.ส.มานาน เห็นการเปลี่ยนแปลงในหลายครั้งของหน่วยงาน หรือของบ้านเมือง การที่เราจะไปคิดสร้างหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา ช่วงเปลี่ยนผ่านมีความรู้สึกได้ (ถึงแรงคัดค้าน)” นิพนธ์กล่าวพร้อมยกตัวอย่างว่า เคยออกกฎหมายหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในการให้บริการประชาชนแต่ไปกระทบกับหน่วยงานเก่าๆ ก็จะมีความรู้สึก (ต่อต้าน) บ้าง แต่ทั้งหลายทั้งปวง เราต้องการสร้างประสิทธิภาพ เราพุ่งเป้าไปที่ประชาชน ถ้าประชาชนได้ประโยชน์จริง มีประสิทธิภาพในการทำงานจริง บริหารจัดการแล้วประชาชนได้รับประโยชน์ เราก็ต้องยอม 

“เป็นธรรมดาที่ในช่วงหนึ่งจะมีแรงเสียดทานบ้าง แต่ถ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา” เขากล่าว

นายก อบจ.สงขลา กล่าวถึงการปฏิรูปในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าแม้ยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดของการปฏิรูป แต่มีความชัดเจนว่าการปฏิรูปจะกำหนดให้มีท้องถิ่น 2 ระดับ คือ ท้องถิ่นระดับจังหวัด กับท้องถิ่นระดับพื้นที่ ในระดับจังหวัดจะเรียกอะไร แต่ยังมีอยู่ จะเรียก อบจ. จะเรียกจังหวัดจัดการตนเอง ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาก็คือว่า ต้องมีท้องถิ่นระดับจังหวัดมาทำงานควบคู่กับระดับพื้นที่ เพราะมีปัญหาหลายอย่างที่ท้องถิ่นระดับพื้นที่ไม่สามารถจัดการปัญหาได้ จะต้องมีระดับจังหวัดเข้ามาแก้ เช่น การสร้างเตาเผาขยะ หรือบ่อขยะไม่สามารถสร้างได้ทุกตำบล จะต้องสร้างจุดใดจุดหนึ่งแล้วให้ท้องถิ่นระดับพื้นที่ใช้แก้ปัญหา ซึ่งจะต้องให้ระดับจังหวัดเข้าไปจัดการ 

“หรืออย่างการแก้ปัญหาน้ำเสีย แก้ปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงทะเลสาบสงขลา จะให้อบต.ทุกแห่งสร้างไม่ได้ เพราะต้นทุนสูงมาก จะต้องสร้างระบบการกำจัดน้ำเสียรวม ซึ่งต้องให้ระดับจังหวัดบริหารจัดการ หรือการสร้างเส้นทางผ่านหลาย อบต. แต่ละแห่งมีงบประมาณไม่เท่ากัน อาจมีปัญหาพื้นที่หนึ่งสร้างดี แต่พอไปอีกพื้นหนึ่ง ถนนขรุขระ แต่ถ้าระดับจังหวัดเข้ามาบริหารจัดการก็ไม่มีปัญหา” นายก อบจ. สงขลา กล่าว

“รายละเอียดแม้ยังไม่ชัดเจน แต่มีความชัดเจนว่า องค์กรท้องถิ่นมี 2 ระดับ จะชื่ออะไรก็แล้วแต่ อย่าไปติดใจ อยู่ที่ภารกิจให้จบในท้องถิ่น เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อลดช่องว่างการให้บริการภาครัฐกับประชาชน ลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชน” นายกอบจ. สงขลา กล่าวย้ำ  

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนเมษายน 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 658 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 95 + 99 =
ความคิดเห็น :