Bookmark and Share

สุรินทร์จับมือกัมพูชาส่งเสริมโอทอปผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย นายซอ ทาวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายทำนอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ ผู้บังคับการทหารบกจังหวัดสุรินทร์ พล.ต.มนัส หนูวัฒนา พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นางสาวอรษา โพธิ์ทอง พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรมีชัยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา เครือข่าย OTOP กลุ่มผู้ประกอบการราชอาจักรกัมพูชา

นางสาวอรษา โพธิ์ทอง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ รายงานประธานในพิธี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญในงานยุทธศาสตร์ OTOP อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีแผนงานส่งเสริมช่องการทางตลาดสินค้า OTOP สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ส่งเสริมให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านได้เข้ามาเชื่อมสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนประเทศคู่ค้าเพื่อนบ้านได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยมากยิ่งขึ้น

สำหรับนโยบายการต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP รัฐบาลมีแนวทางในการดำเนินงานพัฒนา
การเพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งในแต่ละชุมชนมีร้านค้าประจำชุมชนอยู่แล้ว แนวทางการพัฒนาคือ การขยายร้านค้าจากชุมชนสู่จังหวัด จากจังหวัดสู่ประเทศและจากประเทศสามารถส่งออกสู่ระดับอาเซียน ระดับโลกได้ต่อไป เป็นนโยบายที่จะพัฒนาช่องทางการส่งออกให้เพิ่มมากขึ้นในส่วนจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์นั้น ทั้งสองจังหวัดก็ได้ดำเนินการส่งเสริมศักยภาพของสินค้าให้มีประสิทธิภาพและมีการดำเนินการส่งเสริมช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการสร้างโอกาสและเปิดช่อทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรในชุมชนผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน ตลอดจนการสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของปี 2558 ในการนำสินค้า OTOP มาจัดแสดงและจำหน่าย สายสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดสุรินทร์  จังหวัดบุรีรัมย์  และอำเภออัลลองเวง  จังหวัดอุดรมีชัย เป้าหมายคือ “ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ” นอกจากนี้
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นยังได้ใช้เวทีนี้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เรื่องการผลิตและการตลาดเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดต่อไป… 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนเมษายน 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1030 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 20 + 42 =
ความคิดเห็น :