Bookmark and Share

เกาหลีใต้มอบกอท.วางระบบฮาลาลหวัง เร่งแซงญี่ปุ่นเกาหลีใต้ เร่งวางนโยบายฮาลาล 2018 พร้อม ไว้วางใจมุสลิมไทย ที่ปรึกษาจัดงาน Korea Halal Expo หวังแซงหน้าญี่ปุ่น 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(กอท.) เปิดเผยระหว่างการเดินทางไปร่วมประชุมสถาบันอุตสาหกรรมฮาลาลเกาหลีใต้ว่า ที่เกาหลีใต้มีมุสลิมประมาณ 35,000 คน โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรม ฮาลาล ล่าสุดได้เชิญตน, รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล และ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการ กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฮาลาล 

“รัฐบาลเกาหลีใต้ตั้งเป้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ฮาลาลของประเทศ โดยต้องการกำหนดนโยบายด้านฮาลาลให้สำเร็จในปี 2018 ก่อนญี่ปุ่น 2 ปี โดยได้อนุมัติงบประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการดำเนินการให้กับทางสถาบันอุตสาหกรรมฮาลาลเกาหลี (Korea 
Institute of Halal Industry, KIHI)”

รศ.ดร.วินัยกล่าวว่า “เกาหลีใต้ยังได้ขอความร่วมมือกับฝ่ายฮาลาลประเทศไทยเป็น
พี่เลี้ยงทั้งด้านการตรวจรับรอง การวางมาตรฐาน การวางระบบ การใช้ห้องปฏิบัติการ พร้อมได้แต่งตั้งให้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน,รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร, พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เป็นที่ปรึกษาการจัดงาน Korea Halal Expo นาน 5 ปี”

“นับเป็นอีกหนึ่งของก้าวการรุกฮาลาลประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 
Diamond Halal” ดร.วินัย กล่าว

ก่อนหน้านี้ รศ.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นกำลังวางระบบฮาลาล และต้องการให้กิจการฮาลาลของประเทศไทย ไปวางระบบการตรวจสอบการรับรองฮาลาลให้กับประเทศญี่ปุ่น เพราะประเทศไทยมีความใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น คือ มีมุสลิมเป็นคนกลุ่มน้อยเหมือนกัน น่าจะช่วยให้การวางระบบฮาลาล
สอดคล้องกับญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ว่าจ้างนักศึกษามุสลิมที่ศึกษาในญี่ปุ่นทำงานในการวางระบบฮาลาล  

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 875 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 70 + 15 =
ความคิดเห็น :