Bookmark and Share

เข้าสุนัต เจ็บ 1 ครั้งในชีวิตเยาวชนมุสลิม


ในช่วงปิดภาคเรียนเยาวชนมุสลิมส่วนหนึ่ง อาจไม่ได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กตามปกติ เพราะต้อง “เข้าสุนัต” ต้องใช้เวลาหลายวันพักฟื้นร่างกาย การเข้าสุนัตเป็นพิธีกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของคนมุสลิม 

การเข้าสุนัต ภาษาอาหรับ เรียกว่า คีตาน ภาษามาลายู เรียก มาโซ๊ะยาวี คนไทยโดยทั่วไป เรียกว่า พิธีเข้าสุนัต หมายถึง การขลิบปลายอวัยวะเพศ ของเด็กไทยมุสลิม ทั้งชายและหญิง เมื่อย่างเข้าวัยอันควร คือ อายุระหว่าง 7-12 ปี

การ “เข้าสุนัต” ไม่ได้เป็นการบังคับ
(วายิบ) สำหรับมุสลิม เป็นสุนนะห์ คือ สิ่งที่ดีที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติแล้ว ได้บุญ การเข้าสุนัตเป็น การทำให้ร่างการสะอาดตามคำสอนของศาสนทูต (ซ.ล.) ได้ให้ผู้ศรัทธาทำความสะอาดร่างกาย คือการตบแต่ง ตัด ขจัดส่วนสกปรกออกไป

“ธรรมชาติ 5 สิ่ง (ในกายมนุษย์) ที่ต้องได้รับการตบแต่ง คือ การเข้าสุนัต ขจัดขน
ในร่มฟ้า ตัดเล็บ และการแต่งหนวดเครา” การเข้าสุนัต การตัดหนัง หุ้มปลายอวัยวะสืบพันธุ์ของชาย ทางการแพทย์เรียกว่า “เซอร์คัมซัสซัน” หมายถึงการศัลยกรรมที่ทำการตัดหนังหุ้มหลวมๆ อยู่ตอนปลายอวัยวะสืบพันธุ์ของชาย หนังนี้ทางการแพทย์เรียกว่า “พรีพิวส์” คนไทยเข้าใจและเรียกว่า เข้าสุนัต, เข้าสุนัต บางทีเรียกว่าเข้าแขกจะนิยมเรียกอย่างไรก็ตามคงหมายถึงการตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะสืบพันธุ์ของชายโดยเฉพาะจากข้อมูลจากประวัติศาสตร์ การขลิบปลาย อวัยเพศเป็นหลักสากลมีมาแต่บรรพกาลกระทำกันในเผ่าที่เจริญรุ่งเรืองมาแล้ว เช่น ชาวอียิปต์โบราณ ชาวฮิบรู (ยิว) ชาวอาหรับ ชาวจีน ชาวแอฟริกัน ชาวแอชเดต ชาวอินเดียที่อยู่ในทวีปอเมริกาและยังมีในชนบทอื่นอีกมาก พบว่า การเข้าสุนัตนั้นได้มีมาตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีม (อ.) ความมุ่งหมายอันสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อความสะอาดเป็นสำคัญ

มีผู้ตีความว่า “การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะสืบพันธุ์ของชาย” เป็นเรื่องแสดงออกถึงการพลีกรรมให้แก่พระเจ้า และยังเข้าใจว่า เป็นพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นว่าชายหรือหญิงนั้นเจริญเติบโตเป็นหนุ่มสาวเต็มที่แล้ว และเสมือนหนึ่งว่าได้มีการเชื่อมโยงทางสายเลือดระหว่างพระเจ้ากับบุคคลที่นิยมกระทำกันนั้น เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาด ไม่ตรงกับความประสงค์ของอิสลาม อิสลามสอนให้มุสลิมเข้า
สุนัตเพื่อความสะอาดเป็นประการสำคัญ และขจัดสิ่งสกปรกที่จะทำให้เกิดโรค อิสลามไม่มีบัญญัติให้มนุษย์ทำการพลีกรรมแก่พระเจ้านอกจากเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ (เช่น การเชือดสัตว์เอาเนื้อแจกจ่ายให้กับผู้อ่าน ที่เรียกว่า “กุรบ่าน”) แต่ให้ทำความดีเพื่อพระเจ้า 

ในทางการแพทย์ การขลิบปลายอวัยะเพศเป็นการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี ที่ไม่เพียง
ส่งผลต่อผู้ชาย แต่จะส่งผลดีต่อผู้หญิงด้วย เพราะคนเราเมื่อปัสสาวะ ก็จะมีน้ำปัสสาวะค้างอยู่ที่ส่วนเปลือกอวัยวะเพศ ซึ่งเป็นสิ่งสกปรกมีกลิ่นยากแก่การทำความสะอาด การขลิบปลายอวัยวะเพศจะช่วยขจัดสิ่งที่คั่งค้าง และอิสลามยังให้มีการล้างอวัยวะทุกครั้งเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่คั่งค้าง 

จากวิจัยทางการแพทย์พบว่า การขลิบอวัยวะเพศชาย จะช่วยให้ผู้ชายลดความ
เสี่ยงจากการเป็นมะเร็งที่อวัยวะสืบพันธุ์ ขณะเดียวกัน การรักษาความสะอาดอวัยวะเพศชาย ยังช่วยป้องกัน โรคมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงด้วย 

การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะสืบพันธุ์ชายเป็นศัลยกรรมเล็ก และทำได้ง่ายดายมาก แต่ต้องทำด้วยเทคนิคที่ระมัดระวังในเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษเพื่อป้องกันโรคแทรก อายุ
ที่จัดว่าเหมาะสมที่สุดในการเข้าสุนัตนั้นคือ ขณะที่อยู่ในวัยทารกตั้งแต่อายุ 1 ขวบ ถึง 6 ขวบ บางแห่งถือความสมบูรณ์ของเด็กเป็นเกณฑ์

ส่วนพิธีกรรมทางศาสนา ไม่พบหลักฐานหรือคำสั่งโดยเฉพาะให้ปฏิบัติ เท่าที่ทราบว่าท่านนบีมูฮัมมัด (ซ็อลฯ) ให้เราตบแต่งธรรมชาติ ของมนุษย์ที่อยู่ในร่างกายเพื่อความสะอาดและป้องกันโรคดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว การตบแต่งธรรมชาติทั้งห้าประการนี้ ไม่มีพิธีกรรม กิจกรรมใดๆ นอกจากการตัดโกนตามความเหมาะสม เพราะเป็นการกระทำเพื่อสุขภาพ อิสลามไม่ใช่เป็นศาสนาที่มีพิธีการ เป็นระบบ สันติก่อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติและสังคม
แต่การขลิบปลายอวัยวะเพศชาย ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในสังคมมุสลิม โดยเฉพาะมุสลิมในประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญของการเข้าสุนัต มองว่าเป็นสัญญลักษณ์หนึ่งของการเป็นมุสลิม มักจะมีการทำบุญ เชิญคนมาร่วมมากมาย 

เยาวชนมุสลิมส่วนใหญ่จะถูกปลูกฝังเรื่องการเข้าสุนัต จึงไม่เกิดความกลัวแต่อย่างใด
แต่มีบ้างที่มีความกลัวว่าจะเจ็บ ซึ่งในปัจจุบันจะฉีดยาชาก่อนการขลิบ เด็กจึงไม่เจ็บ แต่ในอดีตที่ยังไม่มียาชา หรือยังไม่มีการแพร่หลาย เยาวชนที่จะเข้าพิธีจะถูกอาบน้ำให้เย็นและขี่คอไปยังสถานที่ๆ ใช้ทำพิธี เมื่อตัดแล้วก็จะมีการเย็บให้เข้าที่ ใช้เวลารักษาประมาณ 1 สัปดาห์ก็หาย

เยาวชนมลายู จะสะดวกสบายในการรักษา เพราะนุ่งโสร่ง ซึ่งจะมีการทำไม้ค้ำไม่ให้โสร่งไปโดนกับปลายอวัยวะที่ถูกตัด บรรดาผู้ใหญ่ก็จะมอบเงินให้กำลังใจ เมื่อมีญาติๆ มาเยี่ยมก็จะแจกเงินให้เด็ก

การเข้าสุนัต แม้ไม่ใช้สิ่งที่จะต้องปฏิบัติ 
แต่ได้กลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาจนกลายเป็นประเพณีที่เยาวชนมุสลิมทุกคนจะต้องผ่านการขลิบปลายอวัยวะเพศ หรือได้เจ็บ 1 ครั้งในชีวิต 

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2558

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 2837 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 22 + 3 =
ความคิดเห็น :