Bookmark and Share

มัสยิดดารุลบิร สันกำแพง เชียงใหม่มัสยิดดารุลบิร สันกำแพง เชียงใหม่ เชิญร่วมบริจาคโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและใช้เอนกประสงค์


สถาบันอาหาร จับมือ สมอ. จัดอบรม “การตรวจรับรองอาหารฮาลาล” ที่เชียงใหม่ฝ่ายวิชาการและการศึกษา กอท.จัดทำร่างหลักสูตรหน้าที่พลเมืองฉบับมุสลิมที่บ้านเหนือประธานคณะกรรมการมัสยิดหลงกัง ใต้หวัน เยี่ยมพี่น้องมุสลิมเชียงใหม่


ชมรมสตรีนาวาตุ้ลอิสลามเยี่ยมผู้ป่วย
คุณจิตรา สุจริต ประธานชมรมนาวาตุ้ลอิสลามได้นำมาชิกขอวชมรมออกเยี่ยมผู้ป่วยเพิ่อให้กำลังใจในการดูแลสุขภาพ

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2558

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 752 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 5 + 54 =
ความคิดเห็น :