Bookmark and Share

กองทุนคุณธรรมระดม 100 ล้าน ปันผล 6%กองทุนคุณธรรม กองทุนแรกที่ซื้อขายหลักทรัพย์ถูกตามหลักศาสนาบริหารโดยมุสลิมผ่าน บลจ.วรรณ กองแรกเพียง 100 ล้านบาท จ่ายปันผล 6% ดร.อนัส อมาตยกุล ประธานที่ปรึกษาด้านชะรีอะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกรรมการชารีอะห์ของกองทุนให้ข้อมูลว่า การลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามปัจจุบันยังมีข้อจำกัดบางประการ ส่งผลให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอาจไม่สามารถลงทุนในหุ้นที่เข้าข่ายต้อง ห้ามได้ เนื่องจากมีหลักการลงทุนแตกต่างไปจากศาสนาอื่นๆ เช่น การห้ามลงทุนในหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับดอกเบี้ย (Riba) รวมถึงหุ้นจากบริษัทที่มีรายได้จากดอกเบี้ย การห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องการการพนัน (Maisir) เช่น การเล่นไพ่ หรือธุรกิจพนันต่างๆ เช่น บริษัทล็อตเตอรี่ออนไลน์ บริษัทที่ให้บริการเครื่องเล่นเสี่ยงโชค หรือการกระทำใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลมาก่อนหน้า และห้ามลงทุนธุรกิจที่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุรา สิ่งมึนเมา คาราโอเกะ สุกร คาสิโน เป็นต้น รวมทั้งห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน (Gharar)

“การลงทุนในกองทุนรวมเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนตามหลักศาสนาโดยใช้หลักการแต่งตั้ง ตัวแทนหรือวะกาละห์ (Wakalah) ในการบริหารจัดการกองทุน โดยแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเป็นตัวแทน ของนักลงทุนในการบริหารจัดการกองทุนแทนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยตัวแทนจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าจ้างในการบริหารจัดการโดยกองทุนหรือบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจะนำเงินไปลงทุนเฉพาะหลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามหลักชะรีอะห์ที่คณะกรรมการชะรีอะห์รับรองแล้วเท่านั้น” ดร.อนัส กล่าว

ด้าน ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด กล่าวกับสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันช่องทางการออมและการลงทุนตามศาสนาอิสลามค่อนข้างจำกัด โดยค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ อย่างเช่น ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทำให้ บลจ.วรรณ ได้พิจารณาเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับกลุ่มผู้ลงทุนที่ต้องการช่องทางการลงทุนที่ถูกต้องตามหลักศาสนาโดยเน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชะรีอะห์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ อ.อรุณ บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการชะรีอะห์ ดร.อนัส อมาตยกุล ประธานที่ปรึกษาด้านชะรีอะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และดร.มานพ อาดัม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากแนวคิดการลงทุนตามหลักศาสนา
ดังกล่าว ทำให้ บลจ.วรรณ เสนอขายกองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) 6 ฟันด์ ในระหว่างวันที่ 18-26 พ.ค. 58 เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้แก่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีเป้าหมายเลิกโครงการที่ 6% ภายในเวลา 12 เดือน 

กองทุนฯ นี้มีจุดเด่นอยู่ที่กองทุนฯ จะคัดเลือกหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เข้าข่ายการลงทุนและได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการทางชะรีอะห์ โดยจะจัดพอร์ตการลงทุน
โดยผสมหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดประมาณ 10-15 หลักทรัพย์ หรือประมาณ 60% ของพอร์ตการลงทุน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น ขณะที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กอีกประมาณ 5-10 หลักทรัพย์ หรือประมาณ 40% ของพอร์ตการลงทุนที่มีอัตราการเติบโตของกำไรสูงในระยะ 3 ปีข้างหน้า (Growth Stock) และหุ้นที่มีปัจจัยสนับสนุนเฉพาะตัว รวมทั้งหุ้นที่มีโอกาสสร้างผลประกอบการที่ดีและมีกำไรในอนาคต (Turnaround) เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้แก่กองทุน โดยตั้งเป้าขายกองทุนประมาณ 100 ล้านบาท เป็นม็ดเงินที่ไม่มาก เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นของ บลจ.วรรณ ที่รวมแล้วมีกว่า 100,000 ล้านบาท

ในการลงทุนจะเน้นหุ้นกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวมีแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่โดดเด่น และมีมูลค่าหุ้นที่ต่ำกว่าระดับที่ไม่เหมาะสม เช่น วัสดุก่อสร้าง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

ดร.วินยังพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทยว่า ในตลาดหุ้นไทยในช่วงระยะสั้นยังคงมีโอกาสผันผวนต่อเนื่องและมีมูลค่าการซื้อขายที่เบาบางต่อไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากนักลงทุนยังคงรอดูปัจจัยบวกในตลาดเพิ่มเติม โดยเฉพาะปัจจัยภายในประเทศ อย่างเช่น ความคืบหน้าของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและการรอดูผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่ 1/2558 ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหลือ รวมถึงการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 1/2558 ซึ่งหากออกมาต่ำกว่าคาดอาจส่งผลให้มีการปรับลดการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจลงเพิ่มเติม รวมทั้งแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศ ทั้งในส่วนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ช้ากว่าคาด
และความกังวลเรื่องหนี้สาธารณะของกรีซ ซึ่งแม้ว่าหนี้สาธารณะของกรีซที่ต้องชำระต่อ IMF ในวันที่ 12 พ.ค. 58 จำนวน 750 ล้านยูโรจะผ่านพ้นไปได้เป็นที่เรียบร้อย แต่ก็ยังต้องติดตามความคืบหน้าของการเจรจาต่อรองของรัฐบาลกรีซต่อเจ้าหนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะมีกำหนดชำระหนี้อีกครั้งในเดือน มิ.ย. 58 ซึ่งอาจกดดันต่อตลาดในช่วงดังกล่าวบ้างเล็กน้อย แต่ก็คาดว่าการเจรจาจะสามารถบรรลุได้อย่างเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา

“อย่างไรก็ดี แม้ว่าในช่วงระยะสั้น
ตลาดหุ้นไทยอาจปรับตัวผันผวนจากแรงกดดันดังกล่าว แต่เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยยังสามารถพลิกกลับมาฟื้นตัวได้จากปัจจัยพื้นฐานที่ทยอยฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ หากภาครัฐสามารถดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับคืนมาได้ โดยเฉพาะการเร่งผลักดันในส่วนของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งแนวโน้มของการส่งออกที่น่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นเมื่อเข้าสู่ครึ่งหลังของปี 58 จากอานิสงส์ของค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมองว่าดัชนี SET น่าจะมีโอกาสเคลื่อนไหวในกรอบ 1,400-1,670 จุดและมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 1,700 จุดได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้” นายวิน กล่าวปิดท้ายการผลักดันกองทุนคุณธรรม โดยบริษัท ที่บริหารโดยมุสลิม อิสลามิค เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของมุสลิม ดำเนินการในนาม บลจ.วรรณ 

การซื้อขายหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ 100 หน่วย
มูลค่าเงินคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
Fund Gift Card ไม่มี
การขายคืน กองทุนจะไม่เปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน ใน 12 เดือนแรกนับตั้งแต่วันจดทะเบียน

กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

เวลาทำการ ซื้อ ทุกวันทำการ ภายในเวลา 15.00 น.(กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ มีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.60 บาท ขึ้นไป และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ต้องไม่ต่ำกว่า 10.50 บาท และบริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอ เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในโครงการ ภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดขายหน่วยลงทุนอีก

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 735 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 16 + 85 =
ความคิดเห็น :