Bookmark and Share

คณะเถื่อนประกาศดูดวงจันทร์ ผิดกฎหมายต้องดำเนินคดี


ตามที่ มุสลิมบางคณะได้จัดตั้งคณะบุคคลใช้ชื่อว่า คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย และได้ประกาศแถลงการณ์หมายเลข 3609 ประเทศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมุสลิมบางแห่ง ได้สร้างความสับสนให้กับมุสลิมในประเทศไทย เนื่องจากขัดแย่งกับประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี กำหนดการดูดวงจันทร์ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลาค่ำลงและจะประกาศผลการดูดวงจันทร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์นั้น จากการตรวจสอบข้อกฎหมายและทางศาสนา พบว่า คนกลุ่มนี้ ไม่มีอำนาจประกาศผลการดูดวงจันทร์และเป็นการกระทำขัดต่อพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540

ทั้งนี้ ตามกฎหมายดังกล่าว ได้กำหนดให้จุฬาราชมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการอิสลามในประเทศไทย รวมถึงการประกาศผลการดูดวงจันทร์ ตามมาตรา 6 แบะมาตรา 8 มีรายละเอียดคือ  มาตรา ๖ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจุฬาราชมนตรีคนหนึ่ง เพื่อเป็นผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย มาตรา ๘ จุฬาราชมนตรีมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อทางราชการเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม
          (๒) แต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
          (๓) ออกประกาศแจ้งผลการดูดวงจันทร์ตามมาตรา ๓๕ (๑๑) เพื่อกำหนดวันสำคัญทางศาสนา
          (๔) ออกประกาศเกี่ยวกับข้อวินิจฉัยตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
ซึ่งตามมาตรา 8 วงเล็ก 3 กำหนดไว้ชัดเจนในอำนาจหน้าที่ของจุฬาราชมนตรี ให้มีหน้าที่ประกาศผลการดูดวงจันทร์ บุคคลอื่นที่ออกมาประกาศผลการดูดวงจันทร์ ถือว่า เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย 
     ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ได้รับการคัดเลือกจากอิหม่ามจากทั่วประเทศ ซึ่งถือว่า ผู้นำมุสลิมในระดับท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในแต่ละท้องถิ่น ถือว่า เป็นแนวทางการคัดเลือกผู้นำที่สอดคล้องกับอดีตในการขึ้นดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์ 4 คนแรก ได้รับการซาวเสียงจากผู้นำมุสลิมจากพื้นที่ต่างๆให้ขึ้นเป็นคอลีฟะห์ ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี จึงเป็นตำแหน่งตามกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักศาสนา เป็นตำแหน่งที่สังคมให้การยอมรับและยกย่องในฐานะเป็นผู้นำมุสลิม และปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้นำวินิจฉัย ซึ่งได้วินิจฉัยผ่านการปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงความรู้ในสังคม
การก่อตั้งคณะบุคคลขึ้นมาทำหน้าที่จุฬาราชมนตรี ไม่เพียงขัดต่อกฎหมายไทย ยังขัดต่อหลักการอิสลามด้วย เป็นการไม่ให้เกียรติผู้นำที่สังคมให้การยอมรับ และสร้างความขัดแย้ง ความสับสนในสังคมมุสลิมในประเทศไทย

      รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน รองประธานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย เคยกล่าวในงานสัมมนาในงานฮาลาลอันดามัน ที่จ.ภูเก็ต เมื่อปี 2557 ระบุว่า ในประเทศไทยการบริหารกิจการอิสลาม รวมถึงการตรวจสอบรับรองฮาลาล เป็นอำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประเทศอื่น หรือบุคคลใดจะมาดำเนินการไม่ได้
นอกจากนี้ ในการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศไทยที่ จังหวัดภูเก็ต เมื่อปี 2557 ซึ่งจัดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ที่ประชุมได้หารือกันถึงการประกาศการผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันสำคัญทางศาสนาและเห็นชอบร่วมกันว่า การประกาศผลการดูดวงจันทร์เป็นอำนาจของจุฬาราชมนตรี กลุ่มคนกลุ่มใดจะประกาศแทนไม่ได้ ถือว่า ผิดกฎหมายสามารถดำเนินคดีได้

ดังนั้น ไม่ว่า จะมองด้านกฎหมายไทยหรือหลักศาสนา การจัดตั้งคณะบุคคลขึ้นมาดำเนินการประกาศผลการดูดวงจันทร์ ถือว่า เป็นคณะเถื่อน ไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย จึงสมควรที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังกับคนกลุ่มนี้ ไม่ให้สร้างความสับสนและสร้างความแตกแยกแก่สังคมมุสลิมในประเทศไทย โดยจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและบอกให้สังคมมุสลิมไม่ยอมรับการประกาศของคนกลุ่มนี้


บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 9919 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 79 + 93 =
ความคิดเห็น :