Bookmark and Share

รองคัมภีร์สุดทน ถูกกล่าวหาทำศูนย์กลางเสียหาย-วิปริตผิดเพศ ฟ้องหมิ่นพร้อมออกแถลงการณ์แจง

 

ศูนย์กลางฯเดือด! รองคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ฟ้องผู้กล่าวหาวิปริตผิดเพศและทำศูนย์กลางเสียหาย และยันสร้างประโยชน์ให้สังคมมุสลิม ด้วยความซื่อสัตย์ ด้านสามารถ ยกคำพูดนายชวน การันตี เป็นคนตรง

ตามที่มีบางคนที่ไม่ได้รับการมอบหมายให้จัดรายการวิทยุของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา Fm 87.5 Mhz และได้ออกมากล่าวร้าย นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ อดีตรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า ทำให้มูลนิธิฯเสียหาย 1.6 ล้านและวิปริผิดเพศนั้น นายคัมภีร์ ได้ทำหนังสือชี้แจงระบุว่า ความหายนะจงประสบแด่ทุกผู้นินทาและผู้ใส่ร้ายผู้อื่น

จากกรณีที่มีบุคคลได้กล่าวร้ายข้าพเจ้าและในท้ายสุดได้ลามถึงภรรยาข้าพเจ้าด้วย  ข้าพเจ้าขอชี้แจงความเป็นจริงดังนี้

      1.กล่าวว่าข้าพเจ้าสร้างความเสียหายจากการทำรายการทีวี จำนวน 1.6ล้านบาท  ขอชี้แจง

        ในช่วงที่ข้าพเจ้ารับราชการมา 35 ปี มีความสัมพันธ์อย่างดีกับช่อง11 พอลาออกมาและมาทำงานสาธารณกุศลส่วนหนึ่งกับศูนย์กลางจึงไปขอเวลามาฟรีโดยไม่เสียค่าเช่า และได้จัดทำรายการ รอมฎอนกับศูนย์กลาง เมื่อรอมฎอนที่แล้ว โดยศูนย์กลางจ่ายแค่ค่าผลิต  จากนั้นก็ได้ไปขอความอนุเคราะห์เวลาทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์ทางช่องขอเก็บแค่ครึ่งราคา จึงเรียนดร.ปกรณ์ (ปรียากร ประธานมูลนิธิฯ) ซึ่งท่านก็เห็นด้วย ข้าพเจ้าจึงแจ้งนายนิติ ฮาซัน ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้ทำโครงการเสนอต่อที่ประชุมฯเมื่อคราวประชุมครั้งที่3/2557 วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม2557 ที่ประชุมได้มีมติให้ข้าพเจ้าเรื่องการประเมินค่าใช้จ่ายและตั้งคณะทำงานจัดทำรายการโดยมีอ.ปรีชา ศรีสง่าเป็นประธาน  ต่อมาในการประชุมกรรมการครั้งที่ 5/2557 วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะทำงานหาทุนโดยมีนายวัชรพล  โกมลตะเมธี เป็นประธาน  ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมรับทราบให้ออกอากาศรายการวันที่ 1 มกราคม 2558 ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่1/2558 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ได้มีมติตั้งคณะทำงานจัดทำรายการมีกรรมการ 10 คน และยังได้กล่าวถึงทุนในการจัดทำรายการ สำหรับข้าพเจ้านั้นได้รับมอบหมายให้ร่วมผลิตรายการกับนายสมาน งามโขนง ข้าพเจ้าเองรับในเรื่องเนื้อหาและรูปแบบรายการ คุณสมานรับเรื่องการผลิต    แต่มาได้มีการยกเลิกรายการเพราะไม่สามารถหาทุนผลิตรายการได้  สรุปมีค่าใช้จ่าย 4 เดือนคือ
1.ค่าเช่าจ่ายให้ช่อง11 จำนวน 709,677.50บาท
2.ค่าผลิต ค่าตัดต่อและถ่ายทำ จำนวน 324,000บาท

 สำหรับรายการที่1 จะได้รับคืนเงินประกันจากช่อง11 จำนวน 162,212.00บาท คงเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น817,467.50บาท ตงขอรายละเอียดนี้จากเหรัญญิก  จึงไม่ทราบตัวเลข 1.6 ล้านบาทมาจากไหน  ส่วนการรายงานไม่ใช่เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้า เป็นเรื่องที่นายนิติ ฮาซัน เป็นผู้รับผิดชอบ และข้าพเจ้าก็ไม่กลัวการชี้แจง  แต่กับคนที่โจมตีไม่เหมาะสมกับข้าพเจ้าที่จะไปร่วมชี้แจง เพราะไม่มีราคา

        
2.กล่าวหาว่า มันเป็นใครจึงห้ามออกรายการ
ขอชี้แจง  รายการเดือนบวชกับวิทยุรัฐสภา ครั้งที่ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  กำกับดูแลสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักสารสนเทศ  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาได้อนุมัติให้สถานีร่วมกับศูนย์กลางมาสิบกว่าปีโดยไม่เสียค่าเช่าเลย  จนกระทั่งข้าพเจ้าได้ลาออกจากราชการ รายการนี้จะหยุดไป ได้มีโอกาสพบกับเลขาธฺการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งอดดีตเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา  ท่านก็อนุมัติให้ดำเนินการ ข้าพเจ้าจึงได้มาเรียนประธานมูลนิธิว่าปีนี้ได้จัดเหมือนเดิม และให้ทำหนังสือไป  แม้ว่าศูนย์กลางจะมีหนังสือไป  ข้าพเจ้าเองก็คงต้องรับผิดชอบกับสภาในฐานะที่ไปขอรายการและยังคงเป็นข้าราชการบำนาญของสภาอยู่  ดังนั้นบุคคลที่มีทัศนคติที่ไม่ดีกับขัาพเจ้า ก็ไม่สามารถมาเป็นผู้ดำเนินรายการได้เพราะข้าพเจ้าไม่อยากจะเสี่ยง หากมีปัญหาใดเกิดขึ้นอับดับแรกคือองค์กรนิติบัญญัติที่ให้รายการเรามา  นี่ขนาดข้าพเจ้าขึ้นไปพูดในวันงานยังไม่รู้จักข้าพเจ้าอีก 

 การที่ข้าพเจ้านำสื่อทั้งสองมาให้ศูนย์กลางเพื่อให้ศูนย์กลางได้มีสื่อถึงประชาคมมุสลิมมันน่าจะเป็นคุณูปการมากกว่าทำให้ศูนย์กลางเสียหาย  อย่างนี้คนที่ทำดีแล้วอยากมาช่วยงานบ้าง ในขณะที่บางคนเอาความในที่เป็นเท็จมาเล่าให้เกิดความมัน  และการจัดรายการที่มีภรรยามาร่วมจัดเพราะภรรยาข้าพเจ้าจบปริญญาโทพัฒนาสังคม เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลนักสังคมสังเคราะห์ดีเด่นแห่งชาติ ถือเป็นมุสลิมะห์คนที่สามของประเทศที่ได้รับ  มันเหมาะสมมาทำรายการสตรีและครอบครัวไหม ที่ต้องเสียสละมาบันทึกรายการในตอนกลางวัน

         3.กล่าวหาดูถูกเหยียดหยาม ถากถางให้เสียหายว่าเป็นบุคคลวิปริตทางเพศ
           ข้าพเจ้ามีภรรยา มีบุตรธิดา 4 คน เคยไดัรับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  นักศึกษาดีเด่นด้านการบริหาร   และรางวัลพระราชทาน ครอบครัวไทยมีสุข
ในครั้งแรกที่มีการจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงทรงครองราชย์หกสิบปี มีจำนวนหกสิบครอบครัวจากทั้งประเทศ   ข้าพเจ้าไม่ทำอะไรที่ผิดเพศในทางศาสนาทั้งร่างกายและจิตใจ  ผมรับราชการมา35ปีไม่เคยมาเรื่องราวเช่นนี้
และในช่วงนี้คือเดือนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่งต้องขอขอบคุณท่านที่ร่วมแสดงการกล่าวหาผมอย่างเมามัน   ตรวจสอบที่อยู่ทางทะเบียนราษฎร์ ได้แบ่งปันความดีไปให้ อามีน  แต่การชี้แจงคงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำได้ในแง่กฏหมายคงต้องดำเนินการต่อไป

อเอกองค์อัลเลาะฮ์(ซ.บ.)ได้โปรดประทานความดีงามแกบุคคลที่ให้กำลังใจและปกป้องข้าพเจ้าด้วยเถิด  อามีน


ขณะที่นายสามารถ มะลูลีม อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในกลุ่มคนรักศูนย์กลางฯ ระบุว่า นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี มีภารกิจมาก แต่ได้ปลีกเวลามาเป็นประธานจัดงานแต่งงานลูกชายรองคัมภีร์ เพราะเห็นว่า เป็นคนซื่อสัตย์

“ท่านชวน เป็นเจ้าภาพงานแต่งลูกชาย คุณคัมภีร์ ท่านบอก ท่านติดภารกิจมาก แต่มาเพื่อจะบอก เจ้าบ่าวว่า คุณพ่อ ซื่อสัตย์มาก  ให้ภาคภูมิใจ แม้ไม่ได้เป็น เลขาสภา” นายสามารถ ระบุ

สำหรับนายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ เข้ารับราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาฯ และได้เติบโตตามหน้าที่จนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ถือว่า เป็นตำแหน่งเกือบสูงสุดในการรับราชการ โดยมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนฯ แม้จะมีอาวุโสสูงสุดก็ตาม  และได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการ  หลังเข้ารับอิสลามนายคัมภีร์ ได้ปฏิบัติตัวเป็นมุสลิมที่ดีมาอย่างสม่ำเสมอได้รับการชื่นชมยกย่องจากทุกฝ่าย และได้สร้างประโยชน์ในแวดวงมุสลิมอย่างหลากหลาย รวมทั้งการให้เวลาสถานีวิทยุรัฐสภา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอิสลาม

 

  

 

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1674 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 10 + 21 =
ความคิดเห็น :