Bookmark and Share

ย้อนอดีต ผู้ชนะเลิศฮาฟิชคนแรกของไทย อัลฮาฟิสฺ เมาลานา มุฮัมมัดอิศลาห์ในขณะที่ “ฮาซัน สาเมาะ” กำลังเป็นที่ชื่นชมของสังคมมุสลิมไทยจากการคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 9 การทองสอบฮาฟิชกุรอ่านนานาชาติที่ดูไบ หลายคนย้อนไปถึงความสำเร็จของเยาวชนไทยอีกคนหนึ่งเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศแม้ไม่ได้เข้าทดสอบในนามประเทศไทย แต่เป็นคนที่สังคมมุสลิมไทยยังจดจำ ชื่อ Muhammad islah หรือ อัลฮาฟิสฺ เมาลานา มุฮัมมัดอิศลาห์ ถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งในฐานะที่เป็นนักฮาฟิชที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแม้จะพิการทางสายตาทั้ง 2 ข้างก็ตาม 

เมาลานาอิศลาห์ เป็นมุสลิมปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเด็กตาเป็นต้อกระจก หมอรักษาไม่สำเร็จจึงต้องสูญเสียตาทั้ง 2 ข้างเมื่ออายุเพียง 
7 ปี สายตามองไม่เห็นจึงไม่ได้เรียนหนังสือจึงหันมาสนใจอัลกุรอ่าน โดยฟังจากเทป อิศลาห์ เมื่ออายุ 7 ขวบ ได้ท่องจำอัลกุรอ่านได้เพียงไม่กี่ซูเราะฮ์โดยอาศัยฟังเสียงจากเทปและท่องทีละโองการ จากนั้นได้ไปศึกษาต่อที่สถาบันท่องจำอัลกุรอ่านที่อ้ำภอแม่ขรี จ.พัทลุง เป็นแรงกระตุ้นให้สามารถท่องจำอัลกุรอ่านได้ทั้งเล่ม จากนั้นได้เดินทางไปทบทวนอัลกุรอ่านทั้งเล่มที่มัรกัซฺ จ.ยะลา ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน ขณะนั้นอายุได้ 15 ปี

ความโดดเด่นในการท่องจำอัลกุรอ่านได้ทั้งเล่ม จึงมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำให้อิศลาห์ไปศึกษาต่อทางด้านวิชาการอิสลามศึกษาทั่วไปที่สถาบันการศึกษาอิสลามและท่องจำกุรอ่านสำหรับคนพิการทางสายตาที่ประเทศแอฟริกาใต้ ได้ศึกษาอัลกุรอ่านได้ถึง 10 กิรออะฮ์และเรียนภาคอาเหล่ม 8 ปีด้วยกันจนจบ “เมาลานา” จึงได้ เมาลานาน.หน้าชื่อตั้งแต่นั้นมา 

อิศลาห์ ได้ศึกษาที่แอฟริกาใต้ เป็นรุ่นแรกที่ได้ศึกษาไปพร้อมกับการผลิตสื่ออักษรเบลล์ “อิศลาห์” ได้เรียนรู้ทักษะการอ่านและท่องจำอัลกุรอ่านด้วยอักษรเบลล์ ถือว่าเป็นเยาวชนพิการทางสายตาคนเดียวในประเทศไทยที่ผ่านการเรียนรู้ทักษะการอ่านและท่องจำอัลกุรอ่านด้วยอักษรเบลล์ 
ในปี 2005 อัลฮาฟิสฺมุ เมาลานา มุฮัมมัดอิศลาห์ ได้เป็นตัวแทนของแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกเข้าแข่งขันท่องจำอัลกุรอ่านนานาชาติที่เมืองญิดดะฮ์ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันท่องจำอัลกุรอ่าน นับเป็นเยาวชนไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติ โด่งดังไปทั่วโลก

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1059 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 28 + 22 =
ความคิดเห็น :