Bookmark and Share

ตรวจสอบร้านอาหารสนามบินสุวรรณภูมิใช้ฮาลาลปลอม


สงสัยร้านอาหารในสนามบินสุวรรณภูมิใช้ฮาลาลปลอม กรรมการกลางฯ ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดร.วินัย ดะห์ลัน ระบุ มีเพียง 2 ร้านได้รับตราฮาลาล ร้านในภาพไม่ได้รับการรับรอง

กรณีมีข้อสงสัยว่า ร้านอาหารในสนามบินสุวรรณภูมิที่ปิดตราฮาลาล ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่นั้น  ดร.วินัย ดะห์ลัน รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการตรวจสบบจากฝ่ายคณะกรรมการกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางฯ พบว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิมีร้านอาหารได้รับการรับรองฮาลาลสองแห่งคือ Sofia United ที่ศูนย์ Food Stop ชั้น 1 ภายในประเทศ และร้าน Express Kerbab ส่วนร้านที่ตามรูปที่มีการเผยแพร่ ทางเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกลางฯยืนยันว่าไม่มีการรับรองฮาลาลในส่วนของคณะกรรมการกลางฯ ทางร้านจึงไม่มีสิทธิ์ใช้ตราฮาลาล ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วบทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1115 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 90 + 27 =
ความคิดเห็น :