Bookmark and Share

นายกฯย้ำให้ความสำคัญมุสลิม เสริมจุดเด่นก้าวสู่อาเซียนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปิดทำเนียบฯจัดเลี้ยงละศีลอด มีผู้นำมุสลิมเข้าร่วมคับคั่ง ยืนยันว่าดำเนินการด้วยความเท่าเทียม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และทุกฝ่ายได้ประโยชน์

ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราช 1436 โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ผู้แทนเอกอัครราชทูตมุสลิมประจำประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรมุสลิมแห่งประเทศไทย ประธานมูลนิธิสมาคมการกุศลมุสลิม สื่อมวลชนมุสลิม ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภาคใต้และภาคเหนือและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องและผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญเข้าร่วมละศีลอด เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยในพิธีละศีลอดได้จัดสถานที่ให้ทำพิธีละหมาดมักริบ ขณะเดียวกันจุฬาราชมนตรีได้ดุอาร์ขอพรและกล่าวขอบคุณรัฐบาล 

การจัดละศีลอดดำเนินมาเป็นประจำทุกปี ด้วยรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจของทุกศาสนามีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนการพัฒนาจิตใจเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน/รัฐบาลจึงขอมีส่วนร่วมการปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอด    

โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้ต้องคิดว่า ทำอย่างไรที่จะให้ประเทศของเราก้าวไปข้างหน้า ดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประเทศไทยมีโอกาสเยอะมากในการที่จะพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง วันนี้รัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาในอดีตให้ได้ เพื่อให้การขับเคลื่อนต่างๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น วันนี้เราไม่มีเวลาที่จะถอยหลังอีกแล้ว ต้องบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความโปร่งใสไม่มีปัญหาแบบในอดีต เราต้องสร้างสังคมที่มีคุณธรรมธรรม จริยธรรมที่สำคัญต้องทำให้องค์กรเป็นหน่วยงานที่มีจริยธรรมถ้าทำอย่างนี้ความขัดแย้งในโลกใบนี้จะลดลง            

“วันนี้เมื่อผมเข้ามาเป็นรัฐบาลสิ่งใดที่ไม่ดีผมก็ขอโทษ โดยเราจะร่วมมือกันเดินหน้าให้
เร็วที่สุด เพราะปีหน้าก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยทุกคนจะต้องได้รับประโยชน์ ทุกศาสนาในประเทศไทยเพราะวันนี้ในหลายด้านที่เรามีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารฮาลาล การท่องเที่ยว การสาธารณสุข โดยจะเกิดขึ้นทุกภูมิภาค เราต้องเตรียมรับมือกับภัยพิบัติและเศรษฐกิจโลก ซึ่งถือว่าหนักพอแล้ว และยังมีความขัดแย้งก็ขออย่าให้เกิดขึ้นอีกเลย โดยสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วก็ขอให้ขอโทษกัน ให้อภัยกันหาช่องทางกลับมาอยู่รวมกันอย่างสันติ ผมคิดว่ามีเวลาช่วงนี้เท่านั้นที่จะทำให้ทุกอย่างสงบได้ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ถ้าเป็นอยู่อย่างนี้โอกาสก็จะน้อยลงเรื่อยๆ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว  

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1403 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 11 + 17 =
ความคิดเห็น :