Bookmark and Share

ใกล้เปิดปอเนาะศรีบอยา ความหวังคืนคนดีสู่สังคมศูนย์พัฒนาคนดีคืนสู่สังคมหรือปอเนาะเกาะศรีบอยา ตั้่งอยู่บนเกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ดำเนินงานโดย ด.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายยาเสพติด คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 20 ล้านบาท โดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางฯ ได้ประชุมคณะกรรมการกลางฯ และอนุมัติงบประมาณดังกล่าว

“ปอเนาะศรีบอยา เป็นสถานที่ๆ จะนำเยาวชนมุสลิมกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพติดมาบำบัด หรือเรียนรู้หลักการอิสลาม โดยใช้หลักการอิสลาม ใช้อัลกุรอ่าน ในการบำบัดจากการเสพยาเสพติด โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด ผู้รู้ทางศาสนามาร่วมกันดูแล” ดร.ด.ต.โกมล ดุมลักษณ์ กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับผิดชอบการก่อสร้างปอเนาะศรีบอยา เพื่อช่วยเหลือสังคมมุสลิมที่มีปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดจำนวนมาก 

ดร.ด.ต.โกมลกล่าวว่า โครงการได้ตอกเสาเข็ม ก่อสร้างเมื่อประมาณเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งมีบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมไปร่วมด้วยจำนวนมาก รวมทั้งประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ด้วย ซึ่งโครงการมีความคืบหน้าไปมาก โดย

อาคารที่ 1 กำลังทาสี ปูกระเบื้อง ติดตั้งประตูหน้าต่าง ไฟฟ้าและงานต่างๆ ได้ 90%

อาคารที่ 2 กำลังทาสีชั่นล่างทำห้องนอนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 4 ห้องและมีเรือนนอน 2 ชั้น ผู้รับเหมาคิดราคา 4,800,000 บาท เหมือนๆ ทุกอาคารทั้งๆ ที่เพิ่มห้องเจ้าหน้าที่ตั้ง 4 ห้องพร้อมมีห้องน้ำในตัวด้วยอาคาร 2 มีความก้าวหน้าประมาณ 70% 

อาคารที่ 3 เป็นอาคารสุดท้ายในโครงการ เบื้องต้นนี้และจะต้องก่อสร้างเพิ่มเติมโรงครัวปรุงอาหารห้องอาบน้ำและห้องส้วมถือว่าโครงการนี้สมบูรณ์คาดว่าจะเปิดทำการได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์อย่างช้าในปีหน้าข้อความข้างใต้นี้มาจากเพื่อนจะจริงหรือเท็จ ไม่ขอยืนยัน แต่ก็บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรศาสนาในระดับสูงว่าเป็นอย่างไร

 ตั้งคณะทำงาน “สร้างความเข้าใจ”  ปอเนาะศรีบอยา

การก่อสร้างปอเนาะศรีบอยา ที่ดำเนินการโดยประธาน กอจ.ภูเก็ต มีชาวบ้าน จ.กระบี่หลายคนไม่รับทราบถึงที่มาที่ไป จึงได้สอบ ถามไปยัง กอจ.กระบี่ เพื่อให้เกิดความกระจ่างจึงได้มีการประชุมและตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจกับสังคมมุสลิม

การประชุมจัดขึ้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องต้อนรับของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

1. นายกริยา กิจจารักษ์ กรรมการกลางอิสลามฯ และประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม 14 จังหวัดภาคใต้  
2. นายอิบรอเหม อาดำ 
3. ดร.ปราโมทย์ แหล่ทองคำ
4. นายสรธรรม จินดา กรรมการกลางฯ และรองนายกอบจ.ภูเก็ต 
5. นายสวาสดิ์  เถาว์กลอย
6. นายกะหนี  ซาชา 
7. นายวีระ หัดหมัด  
8. นายอัสนาวี  มุคุระ ประธานกอจ.กระบี่ 
9. นายสุนทร  สีหมุ่น รองปธ.กอจ.กระบี่ 

การประชุมเพื่อหาข้อสรุป และความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องปอเนาะเกาะศรีบอยา โดยนายกริยา กิจจารักษ์ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับปอเนาะเกาะศรีบอยาและเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้นำเสนอ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกอจ.กระบี่ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตนเองได้มีส่วนรู้เกี่ยวกับปอเนาะเกาะศรีบอยา โดยผ่านการแจ้งโดยวาจาจาก ดร.ด.ต.โกมล ดุมลักษ์  ประธานกอจ.จังหวัดภูเก็ต ซึ่งไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ได้นำประเด็นเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกอจ.กระบี่มาก่อนเลย เพียงแค่แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบเท่านั้น เพราะเห็นว่าเป็นโครงการของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และการดำเนินการในการจัดสร้างโดยงบประมาณของกรรมการกลางที่ผ่านการอนุมัติมาแล้วโดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ และ ดร.ด.ต.โกมล ดุมลักษ์ เป็นประธานในการจัดสร้าง  

“ปัญหาเกิดตามมาเมื่อมีพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านเกาะศรีบอยาได้มีคำถามมายังสำนักงาน กอจ.กระบี่ ถึงเรื่องความชัดเจนของโครงการนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร สำนักงานกอจ.กระบี่ก็ไม่สามารถให้คำและความชัดเจนได้จึงเป็นประเด็นข้อสงสัยต่างๆ มากยิ่งขึ้น ตนเองจึงได้สอบถามไปยัง ดร.ด.ต.โกมล ดุมลักษ์ ประธาน กอจ.ภูเก็ต แต่ปรากฏว่าเป็นคำตอบที่ไม่ชัดเจนถึงที่มาที่ไปของโครงการบอกได้เพียงแค่ว่าเป็นโครงการของกอท.โดยไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน” ประธาน กอจ.ภูเก็ต 

นายอิบรอเหม อาดำ ได้กล่าวว่าจากคำกล่าวของท่านประธาน กอจ.กระบี่ เป็นการยืนยันว่า ดร.ด.ต.โกมล ดุมลักษ์ ประธาน กอจ.ภูเก็ต ได้เป็นประธานในการจัดสร้างปอเนาะเกาะศรีบอยาจริงตามที่ได้กล่าวอ้างแต่เพียงขาดการประสานงานกับ กอจ.กระบี่อย่างเป็นลายลักษ์อักษรในฐานะที่ กอจ.กระบี่เป็นเจ้าของพื้นที่ จึงเกิดปัญหาความไม่เข้าใจเกิดขึ้นซึ่งกอจ.กระบี่ไม่สามารถที่จะชี้แจงต่อมวลชนได้

นายกริยา กิจจารักษ์ ประธานในที่ประชุมได้สรุปว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาจำนวน 3 คณะดังนี้
1. คณะทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
2. คณะกรรมการประสานงานและทำความเข้าใจกับส่วนราชการเพื่อการขับเคลื่อนให้โครงการนี้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. คณะกรรมการฝ่ายประสานกับผู้นำศาสนาเพื่อมาบริหารจัดการกำหนดฝ่ายวิชาการและให้ความรู้ที่ไม่ถูกบิดเบือนจากความถูกต้องที่กำลังเป็นครหาอยู่ในปัจจุบัน  และให้คณะผู้ประสานงานกับส่วนราชการได้ทำหนังสือแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และแจ้งให้ประธาน กอจ.กระบี่ ได้รับทราบโดยลายลักษณ์อักษร และเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ได้สร้างความเข้าใจกับองค์กรมัสยิดอย่างทั่วถึงในวันประชุมอิหม่าม, คอเตบ, บิหลั่นประจำเดือนของแต่ละเขตอำเภอในจังหวัดกระบี่อย่างทั่วถึง

ดร.ด.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ว่า การก่อสร้างศูนย์พัฒนาคนดีคืนสู่สังคม อยู่ในการรับรู้ของประธาน กอจ.กระบี่ มาตลอด ในวันทำพิธีวางศิลารากฐาน ประธานกอจ.กระบี่ได้เดินทางไปร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีคนไม่เข้าใจก็จะอธิบายให้เข้าใจ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เพราะโครงการนี้ทำเพื่อสังคมมุสลิมต้องใช้ความพยายามมากถึงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการจากกอท. และเป็นโครงการแรกที่กอท.อนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการ 

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1391 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 73 + 44 =
ความคิดเห็น :