Bookmark and Share

กอช.ได้สมาชิกแล้วกว่า 150,000 รายกองทุนการออมแห่งชาติหรือ กอช. รายงานตัวเลขผู้สมัครและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ มีจำนวนทั้งสิ้น 153,835 ราย มูลค่าเงินออมที่ส่งเข้าระบบประมาณ 137 ล้านบาท ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมืออย่างดีจากธนาคารพันธมิตรทั้ง 3 แห่งคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือ ธกส. ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย 

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการกอช. เปิดเผยว่าภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดรับสมัครสมาชิกคนแรกคือนายประมาณสว่างญาติ ชาวนาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขณะเดียวกันการรับสมัครสมาชิกได้เริ่มต้นพร้อมกันทั้งประเทศผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารทั้ง 3 แห่งจำนวนกว่า 3,000 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งในวันแรกของการรับสมัครสมาชิก มีประชาชนจากหลากหลายสาขาอาชีพสมัครเข้าเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 153,835 ราย

“ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ตัวเลขผู้สมัครจำนวนมากกว่า 153,835 ราย ถือว่าเป็นจำนวนที่กอช.มั่นใจว่ากอช.ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชน ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนถึงการรับรู้ข้อมูลผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเป็นสมาชิกเพื่อออมเงินกับกอช.”
นายสมพรกล่าว

กอช.เป็นหน่วยงานล่าสุดที่รัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์ ได้ผลักดันจนสามารถดำเนินการรับสมัครสมาชิกได้ โดยกอช.ก่อตั้งภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นทางเลือกสวัสดิการเงินบำนาญสำหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบซึ่งไม่มีสวัสดิการอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันยามชราภาพ โดยสมาชิกสามารถสมัครได้ที่สาขาของธนาคารทั้ง 3 แห่งทั่วประเทศ เพียงยื่นบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การสมัคร  และหากมีคุณสมบัติสมัครได้ สามารถใช้เพียงบัตรประชาชนยื่นสมัครพร้อมกับเงินฝากตามกำลังของแต่ละคน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 50 บาท

สำหรับผู้สมัครกอช.แบ่งสมาชิกออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ประเภทอายุ 15 ปีถึง 30 ปี เมื่อสมาชิกส่งเงินออมเข้าระบบ รัฐบาลจะโอนเงินสมทบในอัตรา 50% ของเงินออมแต่ไม่เกินปีละ 600 บาท ประเภทอายุ 30 ปีถึง 50 ปี รัฐบาลจะสมทบในอัตรา 80% ของเงินออมแต่ไม่เกินปีละ 960 บาท และประเภท 50 ปีถึง 
60 ปี รัฐบาลจะสมทบในอัตรา 100% แต่ไม่เกินปีละ 1,200 บาท โดยสมาชิกทุกประเภท สามารถส่งเงินออมได้ไม่เกินปีละ 13,200 บาท และสมาชิกสามารถหยุดส่งเงินออมได้โดยสมาชิกภาพยังดำรงอยู่

“สำหรับ พ.ศ.2558 นี้กอช.คาดว่าจะสามารถ
รับสมัครสมาชิกได้ประมาณ 600,000 คน และสิ้นปี พ.ศ.2559 เพิ่มเป็น 1,500,000 คน โดย กอช.คาดการณ์รับสมัครสมาชิกกอช.ได้เท่ากับเป้าหมายใหญ่ที่รัฐบาลตั้งไว้จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000,000 คน” นายสมพร กล่าว

นายสมพรกล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ของประชาชนทั่วไปกอช.ได้จัดทำเสื้อยืดเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกอช.โดยเนื้อหาที่พิมพ์บนเสื้อ ได้สื่อสารให้แก่ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า “อยากสบาย... ก็ ออม ชิ” ซึ่งเป็นคำที่มาจากคำย่อของ กอช. 

“เราจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดโรดโชว์ไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้ภายใต้ Slogan ว่า อยาก... สบาย ก็ ออม ชิ ซึ่งขณะนี้กอช.ได้จัดเตรียมความพร้อมในการออกโรดโชว์ โดยคาดว่าจะสามารถออกโรดโชว์ครั้งแรกได้ภายในเดือนกันยายน” นายสมพรกล่าว

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 615 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 51 + 53 =
ความคิดเห็น :