Bookmark and Share

ต้านสร้างมัสยิดคลอง 16 ใครอยู่เบื้องหลัง

กระแสชาวตลาดคลอง16 คัดค้านการก่อสร้างมัสยิด นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธ-มุสลิมที่อยู่ร่วมกันมายาวนาน นำไปสู่คำว่า ทำไมถึงมีการต่อต้าน และใครอยู่เบื้องหลัง 

ตลาดคลอง 16 ตำบอลดอนฉิมพลีอ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา แม้มุสลิมไม่ใช่คนส่วนใหญ่ แต่พื้นที่รอบๆ เป็นย่านที่อยู่อาศัยของพี่น้องมุสลิม ได้ติดต่อทำมาค้าขายกับพี่น้องชาวจีน ชาวพุทธในตลาดมายาวนาน ตัวเลขมุสลิมในพื้นที่บางน้ำเปรี้ยวมีมากถึง 50% และในจำนวนมัสยิด 70 แห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ใน อ.บางน้ำเปรี้ยวมากถึง60 แห่ง การออกมาคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดจึงเป็นสิ่งน่าแปลกเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์แตกต่างจากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน หรือเชียงราย ที่มุสลิมเป็นคนกลุ่มน้อยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมีน้อยจึงมีคนที่ไม่เข้าใจวิถีชีวิตของคนมุสลิม     

กำนันอิมรอน ซำสุรีย์ รองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็น
ผู้ช่วยผลักดันสร้างมัสยิด กล่าวว่า ได้รับมอบหมายให้เป็นคนดำเนินการในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างมัสยิดหลังนี้ หลังจากผู้ต้อง การสร้างมัสยิดหลังนี้ได้มอบให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นคนดำเนินการ ซึ่งคณะผู้จัดการก่อสร้างได้ยื่นหนังสือขออนุญาตก่อสร้างมัสยิดไปยังเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว แต่ไม่ประสบความสำเร็จไม่สามารถตกลงกันได้ และทางเทศบาลก็ไม่เข้าใจในข้อกฎหมาย ซึ่งทางผู้จัดสร้างมีกำหนดการที่จะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้ลงมาแก้ปัญหา แต่ต่อมาได้มีชาวตลาดเดินทางไปที่ศาลาจังหวัดแสดงท่าทีคัดค่านการก่อสร้างมัสยิด

“เป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันในเรื่องศาสนาระหว่างชุมชนชาวจีนที่อยู่ในคลอง 16 กับพี่น้องมุสลิม แต่อำนาจในการอนุญาตให้ก่อสร้างอยู่ในมือของนายกเทศมนตรี 
เมื่อทางพี่น้องมุสลิมต้องการก่อสร้างมัสยิดเพื่อเป็นสถานที่ประกอบการสักการะภักดี
ต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้มีอำนาจซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนก็ไม่อนุญาต อ้างว่าส่งเสียงดัง ทั้งๆ ที่พื้นที่ๆ ขออนุญาตในการก่อสร้างมัสยิดมีเพียงแค่ 2 งาน แต่โรงเจหรือศาลเจ้าของพี่น้องชาวจีนที่นั่นมีถึง 3 ไร่กว่า” กำนันอิมรอน กล่าว

กำนันนายอิมรอน กล่าวว่า พื้นที่บริเวณคลอง 16 เป็นที่อยู่ของมุสลิม 3-4 จังหวัด 
คือ กทม.ปทุมธานี นครนายก ฉะเชิงเทรา มีพี่น้องมุสลิมประมาณ 20 ครัวเรือน แต่คนที่เข้าไปจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาด 16 ไม่มีที่ละหมาด เด็กไม่มีที่เรียนหนังสือ จึงเป็นความจำเป็นที่เมื่อคนหนาแน่นขึ้นมันก็ต้องมีมัสยิด เพียงแต่ถ้าจะนับสัดส่วนของมุสลิมในตลาด 16 มุสลิมหรือพี่น้องคนไทยเชื้อสายมลายูมีแค่เพียง 15% แต่พี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนและพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธมีประมาณ 85% เพราะตลาด 16 เป็นที่ชุมนุมของคนไทยเชื้อสายจีน

“พวกเราชาวมุสลิมไม่อยากมีปัญหา หรือยกม็อบไปชนม็อบหรอก เพราะเราชาวมุสลิมกับชุมชนชาวจีนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ก็อยู่ร่วมกันมาอย่างเกื้อกูลมาตลอด ไม่อยากจะมีปัญหาให้ใครต้องมาเดือดร้อน ต้องเคารพ กฎหมาย เมื่อไม่เคารพกฎหมายก็เอามวลชนมากดดันไม่มีการสร้างมัสยิด” รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าว

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเทศบาลตำบาล
ดอนฉิมพลี ได้อนุญาตให้มีการก่อสร้างเป็นสถานที่ละหมาดและโรงเรียนสอนศาสนาเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้ง และพัฒนาเป็นมัสยิดในอนาคต แม้เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี อนุญาตให้มีการก่อสร้างแล้วก็ตามแต่ความขัดแย้งที่ได้ก่อตัวขึ้นมาย่อมทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างต่างศาสนิกที่มีมายาวนานต้องเสื่อมทรามลง หลายคนถึงขนาดรณรงค์ไม่ซื้อสินค้าของชาวจีนด้วยซ้ำไป คำถามก็คือ ใครอยู่เบื้องหลังสร้างความขัดแย้งนี้ มีจุดประสงค์อะไร ใช่บางวัดที่สร้างกระแสต่อต้านอิสลามหรือไม่ 

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 2411 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 8 + 55 =
ความคิดเห็น :