Bookmark and Share

มัสยิดบ้านยาง เปิดอาคารที่ละหมาดสตรีมัสยิดบ้านยาง เปิดอาคารที่ละหมาดสตรี 
มัสยิด อัลเอี๊ยะซาน อยู่บ้านยาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นมัสยิด 1 ใน 5 มัสยิด (ตอนบน) ของ จ.เชียงใหม่ เป็นชุมชนมุสลิมที่ใหญ่ของ อ.ฝาง มีสัปบุรุษประมาณ 200 กว่าครัวเรือน เป็นมัสยิดที่เก่าแก่มัสยิดหนึ่ง สร้างเมื่อปี 2492 โดยเดิมเป็นอาคารไม้ ต่อมาก็พัฒนาจนเป็นอาคารปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นชนชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาจากมณฑลยูนนาน ได้รับการจดทะเบียนเป็นมัสยิดเมื่อ 7 มี.ค.2520 มีโรงเรียนสอนศาสนาและฟัรดูอีน เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2558 มัสยิดอัลเอี๊ยะซาน ได้เปิดอาคารที่ละหมาดสตรี และหออะซานที่สร้างขึ้นมาใหม่ ขนาบ 2 ข้างของตัวอาคารมัสยิด มีนายกวินธร วงศ์ลือเกรียติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.เชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดงาน 
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1103 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 15 + 32 =
ความคิดเห็น :