Bookmark and Share

อบจ.ปากน้ำเรียนรู้แก้ยาเสพติดบจ.ปากน้ำเรียนรู้แก้ยาเสพติด
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนจิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนางวิภา สัมฟทธิ์ ผู้ประสานงานรายละเอียดโครงการ นำคณะผู้เข้ารับการอบรมเข้าศึกษาดูงานโครงการมัสยิดปลอดยาเสพติด จำนวน 150 คน ที่ ชุมชนมุสลิมมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ โดยมี อ.ชาญชัย (ยะฟัร) ศรีสมบัติ เป็นผู้ให้คำบรรยายให้ความรู้ โดยชุมชนมุสลิมมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ ถือได้ว่า เป็นชุมชนมุสลิมในระดับต้นๆ ที่เป็นตัวอย่างในการจัดการบริหารชุมชน ในทุกๆ ด้าน เป็นชุมชนที่ มีการอยู่ร่วมกันระหว่างศาสนา ถึง 4 ศาสนา แต่ก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่มีปัญหาในเรื่องยาเสพติด จึงเป็นชุมชนมุสลิมที่เป็นแบบอย่าง ในการนำตัวอย่าง ไปเพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนมุสลิมของตนเองต่อไป 

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1056 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 5 + 79 =
ความคิดเห็น :