Bookmark and Share

4 จังหวัดจัดยิ่งใหญ่ Lanna Expo 2015-มีบูธฮาลาลโชว์ฝีมือมุสลิมเหนือ


Lanna Expo 2015 4 จังหวัดจัดยิ่งใหญ่

“เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง”   ผนึกกำลังจัดงาน “Lanna Expo 2015”  ชูท่องเที่ยว พร้อมยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัด ผลักดันสู่เวทีระดับนานาชาติ และตลาดภูมิภาคอาเซียน พร้อมสัมผัสสินค้าฮาลาลด้วย
เมื่อวันที่ 6ส.ค.  ที่ห้องประชุมย่อย 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “Lanna Expo 2015 เสน่ห์ล้านนา...ให้คุณค้นหาไม่รู้จบ” ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ 4 จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การสร้างชื่อเสียงให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่ได้รับมาตรฐาน มีเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา และความโดดเด่นของกลุ่มจังหวัด รวมไปถึงความพร้อมในการรองรับการจัดประชุมสัมมนา อีกทั้ง ยังช่วยขยายช่องทางและโอกาสการตลาดสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัด


นายนาวิน ยังกล่าวอีกว่า  สำนักบริหารยุทธศาสตร์ หรือ OSM กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง  ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การทำงาน ในปี 2558 โดยตั้งเป้าส่งเสริมการฟื้นฟู และอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้างสร้างสรรค์บรรยากาศล้านนาที่สวยงามมีเสน่ห์ การสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์หลักในสาขาที่โดดเด่นของล้านนา  ได้แก่ สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ หัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการการศึกษาและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยปีนี้การจัดงานมุ่งให้เกิดการยกระดับการพัฒนาการค้าและการลงทุน และกระตุ้นการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด  ซึ่งการจัดงาน “Lanna Expo 2015” ครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด  โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน  ทั้งประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 800,000 คน และสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท


ด้าน นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า  ทีเส็บ ได้สนับสนุนการจัดงาน “Lanna Expo 2015” ครั้งนี้ให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาการจัดงานให้มีความยั่งยืน เพื่อก้าวเข้าสู่งานแสดงสินค้าระดับสากลต่อไป เพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัด “ไมซ์ซิตี้ (MICE city)” ที่มีศักยภาพสูง  เหมาะสมกับการจัดประชุมและแสดงสินค้าระดับนานาชาติ  สามารถรองรับนักเดินทาง นักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งสถานที่ประชุม ที่พักที่ได้มาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติก

สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่จะนำมาจัดแสดงในงาน Lanna Expo 2015 ประกอบด้วย LannaCreative Craft ภายใต้แนวคิด Lanna Living and Lifestyleเพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการภาคเหนือเน้นกลุ่มสินค้า Craft ที่มาจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไม้ เซรามิค กระดาษ ผ้าและเครื่องหนัง เครื่องเงินและจิวเวลรี่  สินค้าหัตถกรรมอุตสาหกรรมสินค้า SMEsและของดี OTOPของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ รวมไปถึง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/บริการสุขภาพและ spa (Health & Wellness) ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ถือว่ามีศักยภาพพร้อมในทุกด้าน ทั้งในด้านพืชสมุนไพร ภูมิปัญญา ความพร้อมของสถานที่ ที่นอกจากจะได้ผ่อนคลายร่างกายแล้ว ยังได้ผ่อนคลายจิตใจด้วย อาทิ โปรแกรมสุขภาพชะลอวัย ขณะเดียวกันพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ยังมีการท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์สีสันวัฒนธรรมล้านนา ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เชิงอนุรักษ์ และผจญภัย ( Lanna Creative Tourism ) ที่ต้องการดึงเม็ดเงินจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ใช้เวลาท่องเที่ยวในพื้นที่ให้นานขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหาร และเกษตรแปรรูป (Northern Thailand Food Valley)ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตามโครงการ Thailand Food Valley เป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน และได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการขับเคลื่อนในรูปแบบของ Triple Helix 3 ภาคส่วนได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งมีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิเช่น การจัดตั้งศูนย์ประสาน หรือ Command Center เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนโครงการ การศึกษาดูงานในต่างประเทศที่เป็นต้นแบบ เช่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น


ฝ่ายต่างๆที่ร่วมจัดงาน ให้ข้อมูลการจัดงาน

ภายในงาน “Lanna Expo 2015” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการออกบูธกว่า 1,200 บูธ   บูรณาการจัดงานครอบคลุม ทั้งด้านการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์สีสันวัฒนธรรมล้านนา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์, และการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ที่ถือเป็นสินค้าตัวใหม่ จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์จริง จัดแสดงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามแบบล้านนารวมถึง บริการตรวจสุขภาพฟรีกับ มหกรรมล้านนาเมืองสุขภาพ การจัดประชุมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 8 และ การประชุมล้านนาเมืองสุขภาพครั้งที่1 รวมถึงนิทรรศการความก้าวหน้าทางการแพทย์ สินค้าเอกลักษณ์ของล้านนา, สุดยอดสินค้าระดับพรีเมี่ยม, สินค้าระดับส่งออก และของดีของเด่นประจำกลุ่มจังหวัด และอุทยานอาหารภาคเหนือ ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐาน อาหารเพื่อสุขภาพ พืชสมุนไพร การจำหน่ายอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าและอาหารฮาลาล  เป็น ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น ประมาณ 40 บูธ และกาดมั่วครัวฮอม(ตลาดจำหน่ายอาหารและสินค้าท้องถิ่น) ให้ชม ชิม ช้อปอย่างจุใจ ได้บรรยากาศทางเหนือแท้ๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการ เช่นการเจรจาทางการค้าและการจับคู่ทางธุรกิจ การออกร้านนิทรรศการของสถานกงสุลต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ และผู้เข้าชมงานจะได้พบกับกิจกรรมบนเวที ที่มีทั้งการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรม 4 จังหวัด มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1896 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 51 + 7 =
ความคิดเห็น :