Bookmark and Share

พระเชียงใหม่ไม่หยุดต้านอิสลาม ปลุกกระแสไม่เอานิคมฮาลาลเชียงดาว ระบุป่าล้อมเมือง


พระเชียงใหม่สร้างกระแสต่อ ปลุกต้านสร้างนิคมฮาลาลเชียงดาว ระบุ ใช้ยุทธการป่าล้อมเมือง

เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอินทารามวิทยา (พระปริยัติ) ม.๗ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จว.ช.ม. มีกิจกรรมร่วมรับฟังความคิดเห็นประสบการณ์จากคณะสงฆ์ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ในหัวข้อ "ทำไมชาวดอยหล่อไม่เอาอิสลาม กับโครงการฮาลาลและความเป็นมาเป็นไป" มีพระสงฆ์จาก อ.ดอยหล่อ ร่วมบรรยาย จำนวน ๓ รูป ๑. พระครูสุเมธ ธรรมเสวี เจ้าอาวาสวัดม่อนฤาษี
๒. พระครูกัลยาณปราโมทย์ เจ้าอาวาสวัดม่อนดอยแก้ว๓. พระครูอภิวัฒน์วิกรม (อ.บรรยงค์) เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ โดยมี พระครูปลัดรัฐกร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว ดำเนินรายการ

ในวงสัมมนา  พระครูบุญญาภิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว , พระครูโอภาสศิลวิบูลย์ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสวัด ในเขตปกครอง จำนวน ๓๐ รูป ร่วมรับฟัง ฝ่ายฆราวาส มี พ.อ.เกียรติสกุล  จันทนา รอง ผบ.ฉก.ม.๔พ.ต.ไพโรจน์  สาวงษ์ สัสดีอ.เชียงดาว , นายจิระพล  สนธิคุณ ปลัดอ.เชียงดาว , นายพิพัฒน์พงษ์  เดชา ส.อบจ.เขต ๑ อ.เชียงดาว , วัฒนธรรมอ.เชียงดาว , กำนัน - ผญบ. และประชาชนทั่วไป รวมจำนวน ๕๐ คนพระครูอภิวัฒน์วิกรม เริ่มต้นการสัมมนาด้วยการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ดอยหล่อ  ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอ จุดเริ่มต้นของการต่อต้านไม่เห็นด้วยกับการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล ในพื้นที่ดอยหล่อ โดยเริ่มจากภิกษุ ๓ รูป ที่มาในวันนี้ พูดกับกำนัน และกำนันไปต่อยอดกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านไปต่อยอดกับลูกบ้าน ตามลำดับ และดำนินการต่างๆ เช่น ขึ้นป้ายไวนิล ต่อต้ายติดตามจุดต่างๆ ทำหนังสือถึง นากรัฐมนตรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น บรรยายสลับกับการฉายภาพนิ่ง , กระบวนการล่ารายชื่อผู้ไม่เห็นด้วย การเรคยกร้องเข้ามายื่นหนังสือถึงหน่วยงาน อาทิ ผบ.มทบ.๓๓ ฯลฯ

ด้านพระครูสุเมธ ธรรมเสวี กล่าวถึงการปฏิบัติการ ๙๐ วัน เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม สื่อสารบอกแก่ชาวบ้านถึงข้อเสียการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล ยกตัวอย่างข้างวัดม่อนฤาษี มีโรงงานอบลำไย ๔ แห่ง ยังเกิดมลภาวะ แล้วถ้าเกิดการสร้างนิคม ฯ จะขนาดไหน ทั้งยังได้เล่าถึงความไม่สงบ ใน ๓ จชต. ที่บอกว่าพระพี่ชายพระครูฯ ไปบวชจำพรรษา ที่วัดใน อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ด้วยการบรรยายที่ภาคใต้ให้มองเห็นความน่าสะพรึงกลัว

 " หากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม ฯ เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.เชียงดาว" พระครูก็จะรอดู(ถูก) พร้อมทั้งจะได้หัวเราะกับการที่คณะสงฆ์เชียงดาวปล่อยให้เกิดขึ้นได้" พระครูสุเมธ ฯ กล่าวทิ้งท้ายความว่า

ขณะที่พระครูอภิวัฒน์ ฯ แนะให้ช่วยรักษาฮีตประเพณีให้คงอยู่คู่บ้านเมือง มีกล่าวติดตลก กับคำว่าในที่สุด " ฮาลาล ก็เปลี่ยนมาเป็นฮาล้าน " จากนั้นได้เปิดสกู๊ปคลิปข่าวช่องเนชั่น ข่าวชาวดอยหล่อ ต้านสร้างนิคมฮาลาล มีบทสัมภาษณ์ นายสุริยะ ฯ อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมา พระครูสุเมธ ฯ กล่าวแทรกว่า ประธานหอการค้า จ.เชียงใหม่ (นางวิภาวัลย์ฯ) เป็นภรรยา ประธานคณะกรรมการ
อิสลาม ประจำ จ.เชียงใหม่ (นายกวินธรฯ)

พระครูกัลยาณปราโมทย์ กล่าวว่า อ.เชียงดาว มีพื้นที่เยอะ อยากให้เรียกกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้มาตกลงว่าจะไม่เอานิคม ฯ ฮาลาล  ให้คณะสงฆ์อ.เชียงดาวลุกขึ้นสู้ หากมีอะไรที่ให้คณะสงฆ์อ.ดอยหล่อ ช่วยเหลือก็ยินดีอย่างยิ่ง

พระครูปลัดรัฐกรกล่าวถึงสื่อโลกโซเชี่ยล กรณีศูนย์อิสลามศึกษาบ้านแม่ป๋าม ความละเอียดต่างๆ  ได้นำเสนอแล้ว โดยระบุว่า ที่แม่ป๋ามใม่ใช่มัสยิดแต่เป็นศูนย์เผยแผ่อิสลาม ขณะนี้มีข่าวว่า มีการกว้านซื้อที่ดิน ที่อ.เชียงดาว ๒๐๐ ไร่ , อ.ไชยปราการ ๒๐๐ ไร่  , อ.แม่วาง ๒๐๐ ไร่ เป็นยุทธการป่าล้อมเมือง อ.เชียงดาว ที่บ้านห้วยเป้า  ต.ทุ่งข้าวพวง มีข่าวโครงการสร้างร้านอาหารฮาลาลเกิดขึ้น
"กำนัน อย่าปล่อยให้พระสู้ฝ่ายเดียว  และที่มาวันนี้มาให้กำลังใจ เล่าเรื่องที่ดอยหล่อให้ฟัง" พระครูอภิวัฒน์ ฯ กล่าวย้ำ


ส่วนพระครูโอภาสศิลวิบูลย์ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว กล่าวว่า กรณีข่าวลือคณะสงฆ์อ.เชียงดาว จะรวมตัวขับไล่ นอภ.เชียงดาว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

พระครูบุญญาภิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว กล่าวว่า อ.เชียงดาว ยังไม่เกิดกรณีอย่างที่ อ.ดอยหล่อ แต่มีข่าวกระเซนกระสาย ไม่เป็นจริง ขอให้คณะสงฆ์ , กำนัน - ผญบ. และชาวเชียงดาว รับฟังกระแสข่าวติดตามรับทราบข้อมูล เตรียมการป้องกันดีกว่าแก้ ทุกคนต้องการอยู่ดี มีสุข อันไหนควรไม่ควร ให้สามัคคี ขอบคุณวิทยากร

นายสุพจน์  ดวงวิโรจน์  ประธานชมรมกำนัน - ผญบ.อ.เชียงดาว กล่าวว่าเรื่องนี้ทางกำนันติดตามตลอด และคนเชียงดาวสามัคคีกัน

พระครูเกษม จริยานุกูล เต้าคณะตำบลปิงโค้งเขต ๑ กล่าวว่าการตั้งศูนย์อิสลามมีมานานแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ แต่พึ่งมาบูม ชาวเขานับถือเอาเด็กมาอยู่ด้วย จากบ้านกิ่วไฮ , ปางตอง ให้มานับถือ

นายพิพัฒน์พงษ์ ฯ ส.อบจ.เขต ๓ อ.เชียงดาว กล่าวว่า ใน ๒๒ ต.ค. ๕๘ ตนเองลงพื้นที่ศูนย์อิสลามดังกล่าว แจ้งว่า นอภ.เชียงดาว ถึงแม้นับถืออิสลาม แต่ท่านก็พูดเป็นกลาง

พระครูปิยธรรมบัณฑิตย์ จต.ทุ่งข้าวพวง ให้เน้นเรื่องความสามัคคี ข่าวการกว้านซื้อที่ดินเป็นไปได้ ๕๐ : ๕๐ ซึ่งกำนัน ต.ทุ่งข้าวพวง รับว่ามีนายทุนมาซื้อที่ดินหลายร้อยไร่ แต่ความชัดเจนยังไม่มี ว่าจะดำเนินกิจกรรมของศาสนาอิสลาม

พระครูอภิวัฒน์ ฯ สรุปว่า  เปรียบดั่งเช่นมะเร็งจะลุกลามไปจากส่วนน้อยๆ โดยมีการออกร่าง พ.ร.บ.ฮัจย์แล้ว มีความเป็นไปได้ว่า ศาสนาอิสลามแยกจากกระทรวงวัฒนธรรม ไปอยู่กระทรวงมหาดไทยแล้ว กลัวว่าจะแยกเป็นกรม แต่ของพุทธ เป็นแค่สำนักงานพุทธศาสนา

ในช่วงท้ายพ.อ.เกียรติสกุล  จันทนา รอง ผบ.ฉก.ม.๔ กล่าวว่าหน่วยฯ รับผิดชอบ ๕ อำเภอชายแดนสายเหนือ กล่าวว่า การเผยแผ่ศาสนาถ้ามาถูกทำนองครองธรรมก็เป็นการดีเป็นความชอยธรรม แต่ถ้ามาผิดวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นก็ไม่ควร
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 9914 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 70 + 97 =
ความคิดเห็น :