Bookmark and Share

ตำรวจสุรินทร์จัดงานวันตำรวจ ประกาศทุ่มเทเพื่อประชาชนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จัดงาน “วันตำรวจแห่งชาติ ปี 2558” มีพิธีสงฆ์ อ่านสาสน์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวคำสัตย์ปฎิญาณตน และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจและผู้สนับสนุนคุณประโยชน์งานจัดขึ้นในวันตำรวจ ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

พลตำรวจตรีบุญจันทร์ นวลสาย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีนายธัชชัย 
สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พลตรีมนัส หนูวัฒนา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ผู้บัญชาการกองกำลัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หัวหน้าส่วนราชการ เอกชนและประชาชน เข้าร่วมเป็นเกียรติจำนวนมาก เพื่อรำลึกถึงวันตำรวจแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 เป็นวันประกาศรวม “กรมพลตระเวน” กับ “กรมตำรวจภูธร” เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า ฺ (ในภายหลังได้เปลี่ยนเป็น “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” กรมตำรวจจึงถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันตำรวจ” โดยมีการประกอบพิธีในวันตำรวจอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2492 ซึ่งขณะนั้น พล.ต.อ.หลวงชาติตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตำรวจ

จากนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้อ่านสาสน์ พลตำรวจเอกจักรทิพย์ 
ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2558 สำหรับช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์นิมนต์พระจำนวน 9 รูป พร้อมได้อุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เสียชีวิต ตั้งแต่ปี 2543-ปัจจุบัน รวม 289 นาย พร้อมกันนี้ กำลังพลได้กล่าวคำสัตย์ปฎิญาณตน และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลงานดีเด่น และผู้สนับสนุนทำคุณประโยชน์ให้กับกิจการตำรวจอีกด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลว่า ข้าราชการตำรวจทุกนายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ “พิทักษ์สันติราษฎร์” ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทั้งสติปัญญา แรงกาย แรงใจ และมีบางส่วนต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ จนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร่วมกันธำรงไว้ซึ่งสังคมที่มีความสุข ขอให้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในความ รักสามัคคีมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อให้ความผาสุกเกิดขึ้นในสังคม 

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1173 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 30 + 55 =
ความคิดเห็น :