Bookmark and Share

เปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองดูแลผู้ป่วยสุรินทร์ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 9 เปิดป้ายหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลังพบผู้ป่วยปี 2 ปีเกือบ 5 พันคน

ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 9 เปิดป้ายหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต) จำนวน 10 เตียง เนื่องในวัน “โรคหลอดเลือดสมองโลก” เพื่อให้บริการได้มาตรฐานลดอัตราความพิการและอัตราตาย หลังพบผู้ป่วยปี 2557-58 จำนวนเกือบ 5 พันคน ที่ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 9 เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรู้โรคหลอดเลือดสมอง เนื่องในวัน“โรคหลอดเลือดสมองโลก” ซึ่งโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย หากรักษาไม่ทันอาจเสียชีวิตได้ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรทางสาธารณสุขมีความรู้โรคหลอดเลือดสมอง โดยมีนายแพทย์สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้บริหารด้านสาธารณสุข แพทย์ พยาบาลเข้าร่วมจำนวนมาก

จากนั้นประธานและคณะได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ โดยนายแพทย์
รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 9  และได้ร่วมกันเปิดป้ายหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต) พร้อมได้กล่าวว่า ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิต มีแนวโน้มสูงขึ้นและยังเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการ ที่สำคัญส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายโดยรวมของประเทศทางด้านนายแพทย์สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้กล่าวกับทีมข่าว Mtoday สุรินทร์ว่า จากสถิติผู้มารับบริการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2557-58 จำนวนเกือบ 5 พันราย ในเบื้องต้นอาการของโรคคือ ปากเบี้ยว แขนขา ขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด ทันทีทันใดภายใน 3-4.5 ชั่วโมงรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีการรักษาจะสามารถลดความพิการและอัตราตายลงได้ ขณะนี้ทางโรงพยาบาลสุรินทร์มีความพร้อมได้มาตรฐานให้บริการประชาชน ซึ่งหอผู้ป่วยโรคดังกล่าว อยู่ที่ตึกอายุรกรรมอาคาร 14 จำนวน 10 เตียง ถือว่าได้มาตรฐานแห่งแรกของเขต 9 ที่เปิดให้บริการ  

ในโอกาสที่เปิดป้ายแล้วประธานและคณะได้เดินเยี่ยมชมและให้กำลังผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา อย่างเป็นกันเอง พร้อมกันนี้คณะได้ไปยังศูนย์การแพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังนักศึกษาแพทย์ต่อไป

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1417 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 16 + 96 =
ความคิดเห็น :