Bookmark and Share

ผู้ประกอบการฮาลาลล้านนาคึก!ร่วมอบรม

กอจ.เชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลฯ ศูนย์วิทยศาสตร์ฮาลาล คณะกรรมการกลางฯ จัดอบรมร้านอาหารมุสลิม 4 จังหวัดล้านนา มุ่งสู่ AEC 

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ มัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลามบ้านฮ่อ เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ (กอจ.เชียงใหม่) ร่วม สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “โครงการรับรองร้านอาหารฮาลาลที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิมเข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาลเพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย” มีนายมหาอ๊อสอารีย์ ศรีชนะ 
ฝ่ายฮาลาลกอจ.เชียงใหม่กล่าวรายงาน นายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ ประธาน กอจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน โดยมีคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่และผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมเข้าร่วมจำนวน 60 ท่าน จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงราย 

ด้วยในปัจจุบัน ร้านอาหารฮาลาลที่มีผู้ประกอบการเป็นมุสลิมมีจำนวนมาก กระจายอยู่ตามแหล่งชุมชน มัสยิด ตลาด สถานศึกษา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าและบนถนน บนเส้นทางผ่านแหล่ง
ท่องเที่ยวตามหัวเมืองในจังหวัดต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ร้านอาหารฮาลาลที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิมดังกล่าว ไม่ได้เข้าสู่ระบบการรับรองของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพราะถือว่าเป็นการให้เครดิตกับความเป็นมุสลิม เป็นร้านอาหารโดยธรรมชาติ แต่ถ้าจะให้ฮาลาลัน-ตอยยีบัน ทั้งถูกต้องตามหลักศาสนาด้วยและสะอาดปลอดภัยมีผลดี ต่อสุขภาวะด้วย จะต้องได้รับการรับรอง

ประเทศไทยมีร้านอาหารที่มีผู้ประกอบการเป็นมุสลิมจำนวนมาก ซึ่งตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น หากแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงหลักการของศาสนาอย่างแท้จริง การผลิตอาหารที่สะอาด และถูกต้องตามที่ศาสนากำหนด ยังคงเป็นได้ยากสำหรับผู้ประกอบการบางราย โดยเฉพาะร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องฮาลาล อันประกอบ ด้วยสถาบันมาตรฐานฮาลาลฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาล กอจ.เชียงใหม่ร่วมตรวจสอบ เพื่อกำหนดปัจจัย/ตัวชี้วัด และเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินร้านอาหารฮาลาล พัฒนาร้านอาหารขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในประเทศไทย ทั่วทุกภูมิภาค ไดัรับเครื่องหมายฮาลาล โดยการผลิตอาหารที่สด สะอาด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ศาสนารับรองและผ่านเกณฑ์การตัดสิน พัฒนาศักยภาพกิจการฮาลาลในจังหวัด ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจฮาลาลระดับนานาชาติ สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยต่อไป 

ในงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในพื้นที่เขตภาคเหนือ เข้าร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์ จะหาแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร
อิสลามฯ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมในพื้นที่ของผู้ประกอบการที่มีสาขาของธนาคารอิสลามฯ 

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1070 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 66 + 13 =
ความคิดเห็น :