Bookmark and Share

“ไซ่ง่อน”เปิดกว้างธุรกิจฮาลาล“ไซ่ง่อน” เมืองแห่งความหลากหลาย เมืองแห่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเวียดนาม มี “มุสลิม” เป็นตัวเชื่อมสำคัญไปสู่การค้าการลงทุนฮาลาล 

“ไซ่ง่อน” เมืองแห่งความหลากหลาย เมืองแห่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเวียดนาม มี “มุสลิม” เป็นตัวเชื่อมสำคัญไปสู่การค้าการลงทุนฮาลาล ได้มีโอกาสไปเยือนเวียดนามอีกครั้งในรอบ 20 ปี เมื่อปี 2537 ได้มีโอกาสเดินทางร่วมคณะกับนายชวน หลีกภัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่เวียดนามในครั้งนั้นยังไม่เป็นที่สนใจของนักลงทุนไทยซักเท่าไหร่ เคยถามผู้บริหารเซ็นทรัลก็บอกว่า ยังไม่สนใจไปลงทุน แต่หลังจากนั้นไม่นานเมื่อเวียดนามได้นำระบบเศรษฐกิจแบบตลาดมาใช้ ตามรูปแบบของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเปิดประเทศรองรับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศ โดยเฉพาะอาเซียน จึงมีนักลงทุนแห่ไปลงทุนในเวียดนามแน่นหนาทีเดียว ตัวเลขประชากรกว่า 90 ล้านคน เป็นสิ่งดึงดูดใจนักลงทุนได้ดีทีเดียวเวียดนามสะดุดขาตัวเองเมื่อ 4-5 ปีก่อน ฟองสบู่แตกเงินเฟ้อมากถึง 20% หลังจากนั้นเวียดนามมีความระมัดระวังมากขึ้น และค่อยๆ ก้าว

เวียดนามมีความหลากหลายไม่ต่างกับประเทศไทย เวียดนามทางตอนเหนือเป็นเมืองหลวงศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวสำคัญๆ หลายแห่ง ภาคกลางเป็นเมืองเก่าแก่และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่ง ส่วนเวียดนามใต้ไซ่ง่อนที่เปลี่ยนมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ เพื่อให้เกียรติกับลุงโฮ บิดาแห่งเวียดนามยุคใหม่ ด้วยเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศที่เคยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมาก่อน จึงมีผู้คนที่หลากหลาย ทั้งเวียดนาม มุสลิม อินเดีย กัมพูชา 

มุสลิมในเวียดนามส่วนใหญ่เป็นพี่น้อง
ชาวจาม ในอดีตอาณาจักรจามเคยรุ่งโรจน์ ยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเวียดนามและกัมพูชา ก่อนอาณาจักรจะล่มสลาย มุสลิมจามกระจัดพลัดพรากอยู่ในเวียดนามและกัมพูชา ในเวียดนามมุสลิมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
โฮจิมินห์และตามแนวชายแดนเวียดนาม-กัมพูชา ในโอจิมินห์มีมุสลิมประมาณ 30,000 คน มีมัสยิด 8 แห่ง แต่จำนวนน้อยที่มุสลิมเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ตามหน้ามัสยิด และตามตรอกซอกซอยในชุมชนมุสลิมที่กระจายอยู่หลายแห่งในโฮจิมินห์ รอบๆ ตลาดบินถั๋น ตลาดขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการค้าของโฮจิมินห์ซิตี้ มีร้านอาหาร อาหารฮาลาล โรงแรมฮาลาลหลายแห่ง แต่ส่วนใหญ่เจ้าของเป็นมาเลเซีย อาหารส่วนใหญ่จึงเป็นอาหารมาเลย์ แบบที่ขายกันในกัวลาลัมเปอร์ มีร้านหนึ่งเจ้าของเป็นสิงคโปร์มาปักหลักอยู่ที่โฮจิมินห์มาหลายปี อาหารเน้นรสจัด คล้ายอาหารไทย มีนักท่องเที่ยว ทั้งมาเลเซีย ฝรั่งและคนไทยไปใช้บริการ
แน่นร้านทุกวัน นักท่องเที่ยว นักลงทุนมุสลิมที่เดินทางไปโฮจิมินห์ซิตี้ ส่วนใหญ่เป็นมาเลย์ฯ ร้านอาหาร รอบๆ ตลาดบินถั๋นจึงขายดี สินค้าหลายอย่างก็ผลิตออกมารองรับนักท่องเที่ยวมาเลย์ มาเลเซียไปลงทุนในเวียดนามหลายอย่าง ตั้งแต่การลงทุนขนาดใหญ่อย่างน้ำมัน จนถึงร้านอาหาร ปิโตนาสได้ไปร่วมทุนกับบริษัทของเวียดนามลงทุนในกิจการน้ำมันครบวงจร ได้มีโอกาสสนทนากับวิศวกรชาวมาเลเซีย ก็บอกว่า มาเลเซียมาลงทุนในกิจการน้ำมันนานแล้ว เป็นผู้ที่เข้าไปยึดหัวหาดเป็นรายแรกๆ 

ธุรกิจฮาลาลในโฮจิมินห์ ยังไม่มีการพัฒนามากนัก ยังไม่มีระบบการรับรองฮาลาลที่เป็นระบบเหมือนในประเทศไทย ที่มีฝ่ายกิจการ
ฮาลาล และคณะกรรมการอิสลามฯ จังหวัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและออกใบรับรอง น่าจะเป็นโอกาสของมุสลิมไทยที่จะขยับไปลงทุนในเวียดนาม มุสลิมในโฮจิมินห์ซิตี้ น่าจะเป็นตัวเชื่อมโยงที่ดีในการพัฒนาธุรกิจฮาลาลระหว่างกัน แม้ว่ามุสลิมไทยอาจจะช้าในการเข้าไปลงทุนในเวียดนามกว่ามาเลเซีย ยังมีมุสลิมไทยไปลงทุนในเวียดนาม แต่ยังไม่สายที่จะก้าวลงในเวียดนาม เรื่องราวของเวียดนาม จะต้องขยายต่ออีกในฉบับหน้า

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1328 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 29 + 10 =
ความคิดเห็น :