Bookmark and Share

ว่อนเน็ต! เลขาธิการกอท.ทำหนังสือถึงนายกฯ อ้างชาวบ้านสงขลาหนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา


ว่อนเน็ต! เลขาธิการกอท. ทำหนังสือถึงนายกฯ อ้างชาวบ้าน 4 อำเภอของสงขลาสนับสนุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

หนังสือซึ่งใช้หัวหนังสือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ลงชื่อโดย พล.ต.ต
.สุรินนทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการกอท. ลงวันที่     ส่งถึงนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ชาวบ้านใน 
3 อำเภอของจังหวัดสงขลาสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อ.เทพา จ.สงขลา เนื้อหาในหนังสือระบุว่า ด้วยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดด้านการบริหารศาสนาอิสลามตามกฎหมายปี 2542 ได้รับหนังสือจากชมรมอิหม่าม 4 อำเภอของข.สงขลา ประกอบด้วย เทพา จะนะ สะบ้าย้อย และนาทวี ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา

สกอท. เห็นว่า โครงการดังกล่าว จะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมมีฐานะยากจน มีที่ดินในพื้นที่ไม่เหมาะแก่การทำการเกษตร อีกทั้งเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงด้านความมั่นคง หากมีการก่อสร้างโครงการจะส่งผลต่อความเจริญด้านเทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจ จะช่วยให้เกิดการจ้างงานประชาชนมีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดปัญหาการว่างงาน ปัญหายาเสพติด สกอท.เห็นว่า โครงการเป็นประโยชน์จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุเคราะห์ให้มีการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

อย่างไรก็ตามเวบไซด์ muslimtoday พยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยังเลขาธิการกอท.เพื่อให้ยืนยันว่า ได้ทำหนังสือไปยังนายกฯจริงหรือไม่ แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปบทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 2443 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 4 + 46 =
ความคิดเห็น :