Bookmark and Share

กระหึ่มเมือง! Thailand Halal Assembly 2015 จัดยิ่งใหญ่


กระหึ่มเมือง! Thailand Halal Assembly 2015 จัดยิ่งใหญ่ นักวิชาการ-นักวิทยาศาสตร์ฮาลาลและผู้ประกอบการฮาลาลทั่วโลกเข้าร่วม ประกาศศักยภาพฮาลาลไทยเป็นที่ 1 ในโลก 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน Thailand Halal Assembly 2015 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

“เรื่องการตรวจรับรองฮาลาล ผม, (ดร.วินัย ดะห์ลัน) ได้เดินทางไปดูในหลายประเทศ ทั้งญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือประเทศอื่น ยืนยันได้ว่าฮาลาลเราเป็นที่ 1 เหนือกว่าใคร ขนาดประเทศญี่ปุ่นยังให้เราเป็นแม่แบบของการตรวจรับรองฮาลาล ดังนั้น เพื่อให้เป็นที่รับรู้ถึงความยอดเยี่ยมของฮาลาลไทย จึงได้จัดงาน Thailand Halal Assembly ขึ้นมา ซึ่งจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องด้านฮาลาลจาก
ทั่วโลกมาร่วมงาน” พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดงานครั้งสำคัญของมุสลิมในประเทศไทย

คณะกรรมการกลางฯร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานฮาลาลมาแล้ว 9 ครั้ง ซึ่ง Thailand Halal Assembly เป็นการจัดครั้งที่ 2 ครั้งแรกจัด
เมื่อปลายปี 2557 ที่เซ็นทารา แกรนด์ ราชประสงค์ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า ทั่วโลกมีตลาดฮาลาลสูงถึงปีละ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐประเทศไทยส่งออกได้เพียง 0.5% ของมูลค่าตลาดโลก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 1.25 หมื่นผลิตภัณฑ์ มีบริษัทที่ได้รับการรับรองมากว่า 4,000 บริษัท

“ยังมีช่องว่างให้การส่งออกสินค้าฮาลาลของเราเติบโตได้มาก
ยิ่งขึ้น เพราะตลาดฮาลาลไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนมุสลิม 1,800 ล้านคน หรือ 20% ของประชากรโลก 7,200 ล้านคนอีกต่อไป แต่ฮาลาลเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมให้ความนิยม เพราะความเชื่อมั่นในความปลอดภัย เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ การจัดงานจะทำให้ฮาลาลไทยได้รับการรับรู้จากนักวิชาการ, นักวิทยาศาสตร์ฮาลาล, ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองฮาลาลและผู้ประกอบการด้านฮาลาลจากทั่วโลก ซึ่งตอนนี้ได้รับการตอบรับมาแล้ว มากกว่า 40 ประเทศ”รศ.ดร.วินัย กล่าว 

ในการจัดงานจะมีการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับฮาลาล การแสดงสินค้าของผู้ประกอบการฮาลาลซึ่งจะคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก 
“เราเคยจัดงาน HASIB หรือ Halal Science, industry & Business International Conference มาต่อเนื่อง 7 ครั้ง ก่อนจะมาใช้ชื่อ Halal Assembly ซึ่ง Assembly หมายถึงการรวมตัวกัน เพื่อให้งานใหญ่ขึ้น ซึ่งในปีนี้เราได้เตรียมงานยิ่งใหญ่กว่าเดิม มีการประชุมวิชาการมีเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่แน่นกว่า มีการประชุมของหน่วยงานรับรองฮาลาลจากทั่วโลก ที่เป็นไฮไลท์คือ จะมีการเปิดตัวข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล ที่เรียกว่า H4E หรือ Halal Number for E number เพื่อเป็นช่องทางของผู้ประกอบการที่ต้องการวัตถุดิบฮาลาล ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ให้ฮาลาล และพัฒนาเป็น H Number หรือ H for E ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 80,000 ผลิตภัณฑ์ 554 โรงงาน ซึ่งประเทศอื่นยังขาดศักยภาพที่เราทำได้” ดร.วินัย กล่าว 

การจัดงาน Thailand Halal Assembly หรือ THA 2015 จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมุสลิมไทยและอิสลาม สร้างการยอมรับจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจของมุสลิมไทย โดยเราจะนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวัตกรรมของโลกอิสลาม นำเสนอด้านนวัตกรรมทางสังคม พัฒนาการของวิทยาศาสตร์
ฮาลาล ซึ่งจะทำให้คนทั่วไปมองมุสลิมมีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่น่าภาคภูมิใจ

“ฮาลาลของไทยได้รับการยอมรับ แม้เราจะเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมไทย ที่ไม่ถูกเรียกว่าคนกลุ่มน้อย แต่เรามีกฎหมายรองรับการตรวจรับรองฮาลาล แทบจะเรียกได้ว่า ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม เพราะเราเป็นคนเลือกกรรมการมัสยิด กรรมการมัสยิดเลือกกรรมการจังหวัด และเลือกจุฬาราชมนตรี การตรวจรับรองฮาลาลใช้คนนับ 100 คน ตั้งแต่คณะกรรมการอิสลามจังหวัด คณะกรรมการฝ่าย
ฮาลาล และคนที่ลงนามอนุมัติมีเพียงคนเดียวคือ จุฬาราชมนตรี ตราฮาลาลเรามีตราเดียว มีมาตรฐานการตรวจสอบชัดเจน ทำให้เราได้รับการยอมรับ” ดร.วินัย กล่าวและว่า อยากให้พี่น้องมุสลิมไปร่วมงานกันมากๆ จะได้ช่วยกันทำให้คนทั้งโลกรู้ว่า เรามีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน 

ด้านรศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงาน Thailand Halal Assembly 2015 เราจะเน้นด้านวัฒนธรรมที่ถือเป็นรากฐานของสังคม ในปี 2559 เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่ที่เราเข้าใจกันคือ การเข้าสู่ AEC คือ ประชาคมด้านเศรษฐกิจ ทั้งที่เศรษฐกิจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนเท่านั้น วัฒนธรรมเป็นอีกขาหนึ่งของอาเซียน เราจะเน้นในด้านนี้ 
“ชีวิตความเป็นอยู่เป็นวัฒนธรรม ฮาลาลเป็นวัฒนธรรม การที่เรามาแถลงข่าวที่ชุมชนบ้านครัว เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่มาให้ความสำคัญรากเหง้าของสังคม คือชุมชนที่มีวัฒนธรรมสั่งสมมายาวนาน เป็นสิ่งที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในโลกยุคใหม่” ดร.ปกรณ์ กล่าวและว่า เรามักจะเข้าใจคำว่า “ทุน”ว่าหมายถึงทุนทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่เรามีทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมด้วย ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไม่สามารถประเมินค่าได้ ซึ่งจะสร้างมูลค่าให้กับสังคมไม่สิ้นสุด

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 595 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 79 + 87 =
ความคิดเห็น :