Bookmark and Share

สถานฑูตซาอุฯ จัดสัมมนาอิสลามทางสายกลาง


วันที่ 28 พ.ย.58 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์เชียงใหม่ คณะทำงานเผยแพร่ศาสนา (ดาอีย์) สถานทูตซาอุดิอารเบีย ได้จัดโครงการ สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “อิสลามสายกลางตามแนวทางอัลกุรอ่านและแบบฉบับของท่านศาสดากับบริบทสังคมที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน” โดยมี ท่านชัยค มุฮัมมัด มูฮัมมัดอลี อัลบัสยูนีย์ อ.จากมหาวิทยาลัยอัซฮัร ประเทศอียิปต์ ประจำโรงเรียนจิตต์ภักดี อัลเชิญคัมภีร์กุรอ่าน นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

นายกวินธร วงค์ลือเกีรยติ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานภาษาไทย อ.มุหำมัด บินต่วน หัวหน้าดาอีย์ภาคเหนือ ประธานจัดงาน กล่าวรายงานเป็นภาษาอาหรับ โดยมี ฯพณฯ อุปฑูต ประจำสถานฑูต ซาอุดิอารเบีย ประจำประเทศไทย เปิดการสัมมนา ภาคการบรรยายให้ความรู้ ผศ.ดร.อับดุลลอฮ์ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา บรรยายเรื่อง “อิสลามสายกลางตามแนวทางอัลกรุอ่านและแบบฉบับท่านศาสนดา กับบริบทสังคมที่หลากหลายในปัจจุบัน”


ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ให้หความรู้ เรื่อง “บทบาทสังคมอิสลามในเวทีอาเซียน” 
เนื้อหาในการจัดสัมมนา ต้องการให้ให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้หลักการเผยแพร่ตามแนวทางอิสลามที่ยึดหลักทางสายกลาง ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และทิศทางที่ชัดเจน ในการเผยแพร่ อีกทั้งยังได้นำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานศาสนาและสร้างเครือข่ายสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย กลุ่มผู้นำศาสนาในแต่ละมัสยิดในพื้นที่ภาคเหนือ ครูสอนศาสนา และผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนศาสนาอิสลามภาคเหนือ คนทำงานศาสนาภาคเหนือ และศิษย์เก่า ณ มหาวิทยาลัยมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย ร่วมทั้งหมดจำนวนกว่า 200 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์จากวิทยากรที่ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานศาสนาทั้งในและระดับประเทศ ตลอดจนถึงระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำไปผนวกพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ในการทำงานศาสนาโดยยึดหลักสายกลาง สู่กลุ่มเป้าหมายด้วยแผนปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เพื่อหวังความเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮาฯ 

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 654 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 32 + 41 =
ความคิดเห็น :